Eisteddfod yr Urdd
Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop


Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
1 - Unawd Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Nia Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
  
9 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
  
19 - Parti Recorder Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Bro Dewi, Rhanbarth Penfro
  
2il
, Ysgol Gynradd Spittal, Rhanbarth Penfro
  
31 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Nia Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
  
40 - Dawns Werin Bl 4 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Spittal, Rhanbarth Penfro
  
53 - Ymgom Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Saundersfoot, Rhanbarth Penfro
  
Dydd Mawrth
8 - Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Glan Cleddau, Rhanbarth Penfro
  
22 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
  
28 - Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
  
36 - Ymgom Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
  
42 - Parti Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Grwp Daniel , Ysgol Gynradd Spittal, Rhanbarth Penfro
  
52 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Spittal, Rhanbarth Penfro
  
Dydd Mercher
6 - Côr (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Crymych, Rhanbarth Penfro
  
155 - Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
  
169 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Sioned Llewelyn, Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
  
173 - Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Alyx Phillips, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton, Rhanbarth Penfro
  
176 - Unawd Pres Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Ffion Haf Williams, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
189 - Band Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Dim Eto, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
239 - Cyflwyniad Dramatig Bl 7-9 (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Aberdaugleddau, Rhanbarth Penfro
  
Dydd Iau
146 - Unawd Merched Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Sioned Llewelyn, Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
  
147 - Unawd Bechgyn Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
James Blundall, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
174 - Unawd Llinynnol Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Lily Whitehurst, Ysgol Uwchradd Greenhill, Rhanbarth Penfro
  
203 - Grwp Llefaru Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
Dydd Gwener
162 - Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
Dydd Gwener (Nos)
187 - Cerddorfa/Band dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Greenhill, Rhanbarth Penfro
  
Dydd Gwener
193 - Unawd Cerdd Dant Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Gwydion Rhys Griffiths, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
Dydd Sadwrn
207 - Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
  
216 - Chwarter awr o Adloniant 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro