Eisteddfod yr Urdd
Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop


Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
12 - Ensemble 3 Llais neu fwy (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
16 - Unawd Piano Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Ifan Jenkin, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
43 - Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
Dydd Mawrth
11 - Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gymraeg Llantrisant, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
51 - Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
Rosie Moore, Ysgol Gynradd Maesybryn, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
Dydd Mercher
5 - Parti (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
30 - Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
35 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
41 - Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
210 - Ymgom Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
231 - Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
Dydd Iau
211 - Grwp i gyflwyno Cyflwyniad Dramatig Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
214 - Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
223 - Dawns Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Trystan Gruffydd, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
237 - Llefaru Unigol Bl 10-13(D)
Safle
Enw Parti
 
2il
Laura Rees, Ysgol Gyfun Y Ddraenen Wen, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
Dydd Gwener
213 - Grwp i gyflwyno Cyflwyniad Dramatig Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Morgannwg Ganol
  
Dydd Sadwrn
226 - Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Iwan a Bethan, Adran Bro Taf, Rhanbarth Morgannwg Ganol