Eisteddfod yr Urdd
Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop


Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
2 - Unawd Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
1af
Alaw Davies, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
9 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
14 - Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Enlli Parri, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
18 - Unawd Telyn Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Ben Creighton-Griffiths, Ysgol y Gadeirlan (Cathedral), Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
25 - Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Hana Evans, Ysgol Gymraeg Pen y Garth, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
32 - Llefaru Unigol Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
1af
Aron Cynan, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
50 - Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Rhys Battle, Ysgol Gynradd Llanishen Fach, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
272 - Cystadleuaeth y Fedal Lenyddiaeth
Safle
Enw Parti
 
1af
Ceri Elen, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Mawrth
11 - Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Iolo Morganwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
17 - Unawd Pres Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Dafydd Phillips, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
36 - Ymgom Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymraeg Treganna, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
47 - Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
245 - Cystadleuaeth Medal y Dysgwyr
Safle
Enw Parti
 
2il
Bethan Bonsall, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
2il
Alicia Williams, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
3ydd
Bethan Thomas, Ysgol Uwchradd Teilo Sant, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Mercher
176 - Unawd Pres Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Dewi Preece, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
177 - Unawd Telyn Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Megan Morris, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
235 - Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
Katie James, Ysgol Uwchradd Howell, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
236 - Grwp Llefaru Bl 7-9 (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Howell, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
278 - Cystadleuaeth y Fedal Ddrama
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Elis Meredydd Gomer, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Iau
170 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Elen Williams, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
175 - Unawd Piano Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Alys Elin Walsh, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
178 - Ensemble Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
182 - Unawd Pres Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Daniel Phillips, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
211 - Grwp i gyflwyno Cyflwyniad Dramatig Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
214 - Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
219 - Dawns Werin Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
222 - Dawns Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Enlli Parri, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
238 - Grwp Llefaru Bl 10-13(D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Gwener
149 - Unawd Merched Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
Elen Williams, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
160 - Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
161 - Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
162 - Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
180 - Unawd Llinynnol Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
Marged Jones, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
194 - Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Mair, Marged, Bethan a Gwenllian, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
212 - Ymgom Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Grwp Miriam, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
224 - Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Cerian Phillips, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
225 - Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Huw Morgan Jones, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
Dydd Sadwrn
152 - Unawd 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Steffan Jones, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
165 - Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
167 - Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
168 - Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
184 - Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Marged a Sebastian, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
185 - Unawd Offerynnol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Alec Thomas, Aelwyd y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
196 - Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Elliw, Ani, Aled a Huw, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
2il
Ellen a Llinos, Aelwyd CF1, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
200 - Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
206 - Llefaru Unigol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Anni Llyn, Aelwyd Y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
  
215 - Detholiad o Ddrama Gerdd Gymreig 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro