Eisteddfod yr Urdd
Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop


Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Mawrth
10 - Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gymraeg Casnewydd, Rhanbarth Gwent
  
42 - Parti Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gymraeg Cwmbran, Rhanbarth Gwent
  
Dydd Mercher
173 - Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Chloe Bradshaw, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
  
177 - Unawd Telyn Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Bethan Machado, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
  
Dydd Iau
178 - Ensemble Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Rhanbarth Gwent
  
238 - Grwp Llefaru Bl 10-13(D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Lewis i Ferched, Rhanbarth Gwent
  
Dydd Gwener
224 - Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Bethan Williams-Jones, Adran Panteg, Rhanbarth Gwent