Eisteddfod yr Urdd
Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop


Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
2 - Unawd Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Sara Mai Davies, Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
18 - Unawd Telyn Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Rachel Edwards, Ysgol Gynradd Rhys Prichard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
20 - Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Llangadog, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
32 - Llefaru Unigol Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
2il
Hanna Thomas, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
40 - Dawns Werin Bl 4 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
43 - Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
Dydd Mawrth
15 - Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Cathryn Rees, Ysgol Gynradd Rhys Prichard, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
22 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Llandybie, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
29 - Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Teilo Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
33 - Llefaru Unigol Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Cellan Wyn, Adran Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
47 - Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Tybie, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
52 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Penbre, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
Dydd Mercher
30 - Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Llandeilo, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
38 - Cân Actol (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
41 - Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
189 - Band Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Sancho Panzer, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
230 - Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Jessica Gimblett, Adran Tybie, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
231 - Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Tybie, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
236 - Grwp Llefaru Bl 7-9 (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
Dydd Iau
147 - Unawd Bechgyn Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Deiniol Jones, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
219 - Dawns Werin Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
222 - Dawns Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Sara Mai Davies, Adran Penrhyd, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
Dydd Gwener
149 - Unawd Merched Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Lowri Pugh Morgan, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
172 - Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
208 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
240 - Cyflwyniad Dramatig 15-25 oed (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
271 - Cystadleuaeth y Goron
Safle
Enw Parti
 
1af
Rhiannon Marks, Aelwyd Llyn y Fan, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
Dydd Sadwrn
152 - Unawd 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Arwel Huw Thomas, Aelod Unigol C. Llanelli, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
154 - Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Eirlys Myfanwy Davies, Aelod Unigol C. Llanelli, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
171 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Eirlys Myfanwy Davies, Aelod Unigol C. Llanelli, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
185 - Unawd Offerynnol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Davinder Singh, Adran Tybie, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
190 - Grwp/Band 15-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Amheus, Aelwyd Llyn y Fan, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
  
3ydd
Trydan-Gib, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin