Eisteddfod yr Urdd
Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop


Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
24 - Band Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Cnafon Chwithig, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
  
3ydd
Siwmpers Coch, Ysgol Gynradd Hirael, Rhanbarth Eryri
  
25 - Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Gwenno Martin, Ysgol Gynradd Cymerau, Rhanbarth Eryri
  
26 - Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
2il
Mali Fflur Davies-Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Llun (Nos)
39 - Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Llun
40 - Dawns Werin Bl 4 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol y Garnedd, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Mawrth
17 - Unawd Pres Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Huw Owen, Ysgol Gynradd Dolbadarn, Rhanbarth Eryri
  
22 - Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
  
27 - Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
1af
Dafydd Gwyn Jones, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
  
28 - Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Parti Cain, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
  
37 - Cyflwyniad Dramatig Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
  
3ydd
, Ysgol Gynradd Eifion Wyn, Rhanbarth Eryri
  
245 - Cystadleuaeth Medal y Dysgwyr
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Robert Duffy, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Mercher
23 - AA1/AA2 Grwp Cerddoriaeth Greadigol Angh.Arbennig
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
  
30 - Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Bethel, Rhanbarth Eryri
  
35 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
156 - Côr (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
  
169 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Elen Roberts, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
  
176 - Unawd Pres Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Gwyn Owen, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
177 - Unawd Telyn Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Rhiain Awel Dyer, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
192 - Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Enlli ac Alaw, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
202 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
278 - Cystadleuaeth y Fedal Ddrama
Safle
Enw Parti
 
2il
Lleucu Sion, Aelod Unigol C. Arfon, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Iau
153 - Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
Meinir Wyn, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
170 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
Elin Tomos, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
175 - Unawd Piano Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Gwenno Glyn Brown, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
182 - Unawd Pres Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
Nicholas Hughes, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
191 - Unawd Cerdd Dant Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Elen Roberts, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
  
203 - Grwp Llefaru Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Grwp Hanna, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
  
222 - Dawns Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Anest Bryn Jones, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Gwener
149 - Unawd Merched Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
Elin Tomos, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
151 - Deuawd Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
Elin ac Anna Tomos, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
172 - Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
  
180 - Unawd Llinynnol Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Gwenno Roberts, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
181 - Unawd Piano Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Elfair Grug Dyer, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
  
183 - Unawd Telyn Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
Glain Dafydd, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
193 - Unawd Cerdd Dant Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
Elin Tomos, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
194 - Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
Elin ac Anna Tomos, Aelwyd Chwilog, Rhanbarth Eryri
  
2il
Meinir a Ffion, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
198 - Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
  
229 - Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
  
271 - Cystadleuaeth y Goron
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Ifan Erwyn Pleming, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
  
283 - Cystadleuaeth y Prif Gyfansoddwr
Safle
Enw Parti
 
1af
Owain Griffith Roberts, Aelod Unigol c. Bangor/Ogwen, Rhanbarth Eryri
  
Dydd Sadwrn
171 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Elliw Mai, Aelod Unigol c. Bangor/Ogwen, Rhanbarth Eryri
  
186 - Ensemble 15-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
  
195 - Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Elliw Mai, Aelod Unigol c. Bangor/Ogwen, Rhanbarth Eryri
  
199 - Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd/Y.U.)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Gwrtheyrn, Rhanbarth Eryri
  
206 - Llefaru Unigol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Elin Mair, Aelod Unigol C. Arfon, Rhanbarth Eryri
  
2il
Elen Gwenllian, Aelod Unigol C. Arfon, Rhanbarth Eryri
  
218 - Cyflwyniad Theatrig Unigol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Elen Gwenllian, Aelod Unigol C. Arfon, Rhanbarth Eryri