Eisteddfod yr Urdd
Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop


Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
1 - Unawd Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Mared Fflur Jones, Adran Rhydymain, Rhanbarth Meirionnydd
  
Dydd Mawrth
13 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Mared Emlyn Parry, Ysgol Gynradd Bro Cynfal, Rhanbarth Meirionnydd
  
Dydd Mercher
202 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
Dydd Iau
159 - Côr S.A. Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
  
197 - Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
3ydd
, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
  
201 - Llefaru Unigol Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Mared Saunders Davies, Ysgol Uwchradd Y Gader, Rhanbarth Meirionnydd
  
Dydd Gwener
205 - Grwp Llefaru Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
Dydd Sadwrn
154 - Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Glesni Fflur, Aelwyd Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
  
195 - Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Lona Meleri, Aelwyd Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd