Eisteddfod yr Urdd
Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop


Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
16 - Unawd Piano Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Lowri Llwyd Roberts, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
  
26 - Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
1af
Telor Jones, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
44 - Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
  
49 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
Emily Crawford-Coley, Ysgol Gynradd Maelgwn, Rhanbarth Conwy
  
53 - Ymgom Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Mawrth
4 - Deuawd Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Lleucu a Gwenlli, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
11 - Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Parti Bethenie, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
  
27 - Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Ceri Roberts, Ysgol Gynradd Llannefydd, Rhanbarth Conwy
  
29 - Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
34 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Parti Osian, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
  
36 - Ymgom Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Morgan a Magi, Ysgol Gynradd Bro Aled, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Mercher
5 - Parti (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
23 - AA1/AA2 Grwp Cerddoriaeth Greadigol Angh.Arbennig
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
  
230 - Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Jessica Roberts, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Iau
157 - Parti Merched Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
2il
Parti Carys a Mari, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
  
158 - Parti Bechgyn Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
  
234 - Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
Parti James, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Gwener
150 - Unawd Bechgyn Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Eleias Roberts, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
  
204 - Llefaru Unigol Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Elliw Alwen , Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
  
212 - Ymgom Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
Grwp Elin, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
  
224 - Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Anna Pardanjac, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
  
283 - Cystadleuaeth y Prif Gyfansoddwr
Safle
Enw Parti
 
2il
Angharad Elena Ellis, Aelod Unigol c. Uwch Aled, Rhanbarth Conwy
  
Dydd Sadwrn
200 - Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
207 - Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Llangwm, Rhanbarth Conwy
  
216 - Chwarter awr o Adloniant 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy