Eisteddfod yr Urdd
Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop


Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
7 - Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Betws Gwerfyl Goch, Rhanbarth Dinbych
  
12 - Ensemble 3 Llais neu fwy (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Guto, Llyr ac Osian, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
26 - Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Rhydian Hughes, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
  
31 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Eurgain Roberts, Ysgol Gynradd Betws Gwerfyl Goch, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Llun (Nos)
39 - Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Llun
49 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
Madeleine Morris, Ysgol Gynradd Carrog, Rhanbarth Dinbych
  
54 - Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Heulfre, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Mawrth
3 - Unawd Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
2il
Amber Davies, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
  
8 - Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
  
13 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Leah Thomas, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
  
46 - Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Chloe Wagget, Ysgol Gatholig Mair, Rhanbarth Dinbych
  
51 - Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
Nia Jones, Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Mercher
38 - Cân Actol (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
  
155 - Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Rhuthun, Rhanbarth Dinbych
  
169 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
192 - Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Steffan ac Angharad , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
228 - Dawns Greadigol Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Iau
147 - Unawd Bechgyn Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
148 - Deuawd Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Steffan ac Angharad , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
191 - Unawd Cerdd Dant Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
  
237 - Llefaru Unigol Bl 10-13(D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Lucy Childs, Ysgol Uwchradd Dinbych, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Gwener
193 - Unawd Cerdd Dant Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
Awel Vaughan-Evans, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
  
229 - Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Bendigaid Edward Jones, Rhanbarth Dinbych
  
233 - Grwp Dawnsio Disgo Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Bendigaid Edward Jones, Rhanbarth Dinbych
  
Dydd Sadwrn
166 - Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Rhuthun, Rhanbarth Dinbych
  
167 - Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Rhuthun, Rhanbarth Dinbych
  
168 - Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Rhuthun, Rhanbarth Dinbych