Eisteddfod yr Urdd
Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop


Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
7 - Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Llanerfyl, Rhanbarth Maldwyn
  
24 - Band Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Cario Mlaen, Ysgol Dafydd Llwyd, Rhanbarth Maldwyn
  
Dydd Llun (Nos)
39 - Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Dafydd Llwyd, Rhanbarth Maldwyn
  
Dydd Llun
48 - Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Llansantffraid, Rhanbarth Maldwyn
  
Dydd Mawrth
28 - Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Pennant, Rhanbarth Maldwyn
  
33 - Llefaru Unigol Bl 5 a 6
Safle
Enw Parti
 
2il
Elen Vaughan, Ysgol Gynradd Pennant, Rhanbarth Maldwyn
  
34 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Pennant, Rhanbarth Maldwyn
  
Dydd Mercher
235 - Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
Michaela Oliver, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
  
Dydd Iau
153 - Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Lynwen Roberts, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
  
217 - Monolog Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
Steffan Harri Jones, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
  
237 - Llefaru Unigol Bl 10-13(D)
Safle
Enw Parti
 
1af
Jessamy Ashton, Ysgol Uwchradd Llanidloes, Rhanbarth Maldwyn
  
Dydd Gwener
150 - Unawd Bechgyn Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
Steffan Harri Jones, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
  
151 - Deuawd Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Lynwen ac Elinor , Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
  
179 - Unawd Chwythbrennau Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Tom Howells, Ysgol Uwchradd Trallwm, Rhanbarth Maldwyn
  
180 - Unawd Llinynnol Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
Jonathan Davies, Ysgol Uwchradd Y Drenewydd, Rhanbarth Maldwyn
  
198 - Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
  
271 - Cystadleuaeth y Goron
Safle
Enw Parti
 
2il
Sioned Elin Hughes, Aelod Unigol C. Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
  
Dydd Sadwrn
164 - Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
1af
Bechgyn Aelwyd Bro Ddyfi, Aelwyd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
  
166 - Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
  
184 - Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Jonathan a Grace, Ysgol Uwchradd Y Drenewydd, Rhanbarth Maldwyn
  
200 - Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn