Eisteddfod yr Urdd
Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop


Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Iau
201 - Llefaru Unigol Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Andrew Richards, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Rhanbarth De Powys
  
Dydd Sadwrn
154 - Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Rhydian Roberts, Aelod Unigol.C.Aberhonddu, Rhanbarth De Powys