Eisteddfod yr Urdd
Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop


Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
7 - Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
  
14 - Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Amy Roberts, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen, Rhanbarth Ceredigion
  
18 - Unawd Telyn Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Shelley Musker Turner, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
  
25 - Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
Ffion Jones, Ysgol Gynradd Llangwyryfon, Rhanbarth Ceredigion
  
43 - Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Cei Newydd, Rhanbarth Ceredigion
  
48 - Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
  
50 - Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
William Brookes, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
  
53 - Ymgom Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
  
54 - Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
  
272 - Cystadleuaeth y Fedal Lenyddiaeth
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Lois Barrar, Aelod Unigol C. Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Mawrth
13 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Dewi Uridge, Ysgol Gynradd Y Dderi, Rhanbarth Ceredigion
  
17 - Unawd Pres Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
John Hughes Jenkins, Ysgol Gynradd Lledrod, Rhanbarth Ceredigion
  
21 - Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
  
34 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Llandysul, Rhanbarth Ceredigion
  
45 - Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
46 - Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Elen Ebenezer, Ysgol Gynradd Talybont, Rhanbarth Ceredigion
  
47 - Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Talybont, Rhanbarth Ceredigion
  
51 - Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Fleur Snow, Ysgol Gynradd Rhydlewis, Rhanbarth Ceredigion
  
52 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Plascrug, Rhanbarth Ceredigion
  
245 - Cystadleuaeth Medal y Dysgwyr
Safle
Enw Parti
 
1af
Caroline McManus, Ysgol Uwchradd Aberteifi, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Mercher
5 - Parti (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Llanfihangel ar Arth, Rhanbarth Ceredigion
  
6 - Côr (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Adran Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
  
35 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Adran Llambed, Rhanbarth Ceredigion
  
38 - Cân Actol (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
  
155 - Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
  
228 - Dawns Greadigol Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Iau
159 - Côr S.A. Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
163 - Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
175 - Unawd Piano Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Heledd Griffiths, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
178 - Ensemble Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
203 - Grwp Llefaru Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
223 - Dawns Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Emyr Wyn Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
234 - Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Penglais, Rhanbarth Ceredigion
  
259 - Cystadleuaeth y Gadair
Safle
Enw Parti
 
2il
Eurig Salisbury, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
  
3ydd
Iwan Rhys, Aelod Unigol C. Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Gwener
151 - Deuawd Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
2il
Tudur a Rhys, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
160 - Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
  
161 - Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
162 - Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
179 - Unawd Chwythbrennau Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
Rhodri Taylor, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
181 - Unawd Piano Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
Gwenllian Daniel, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
183 - Unawd Telyn Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Llywelyn Jones, Ysgol Uwchradd Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Gwener (Nos)
187 - Cerddorfa/Band dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Gwener
204 - Llefaru Unigol Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
Elen Angharad Morgan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
205 - Grwp Llefaru Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
209 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Aelwyd) 14-25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Pantycelyn 'A', Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
3ydd
Pantycelyn 'B', Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
220 - Dawns Werin Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Aberaeron, Rhanbarth Ceredigion
  
225 - Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Morys Ioan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
  
271 - Cystadleuaeth y Goron
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Menna Machreth, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
Dydd Sadwrn
165 - Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
  
166 - Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
  
167 - Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
  
171 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Manon Mai Rhys, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion