Eisteddfod yr Urdd
Canlyniadau Gwaith Cartref Cenedlaethol 2007Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
55: Rhyddiaith Oedran Bl. 4 ac iau (D) - Prose Under Years 4 and under (Welsh Learners)
1af
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
2il
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
3ydd
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
56: Rhyddiaith Oedran Bl. 5 a 6 (D) - Prose Years 5 and 6 (Welsh Learners)
1af
Nia Jones, Ysgol Gynradd Stryd y Rhos, Rhanbarth Dinbych
2il
Molly Coathup, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
3ydd
Shannon Jones, Ysgol Gynradd Rhewl, Rhanbarth Dinbych
57: Cywaith neu Wefan Oedran Bl. 6 ac iau (D) - Project or Website Year 6 and under (Welsh Learners)
1af
Criw Comins, Ysgol Gynradd Comins Coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
Ffynnon, Ysgol Gynradd Fynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Clan y Llan, Ysgol Gynradd y Llan, Rhanbarth Fflint Maelor
58: Gwaith ar dâp sain Oedran Bl. 6 ac iau (D) (unrhyw nifer) - Work on Audio Tape Year 6 and under (Welsh Learners)
1af
Grwp Oliver, Ysgol Gynradd Carrog, Rhanbarth Dinbych
2il
Grwp Elisha, Ysgol Gynradd Carrog, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Clwyd, Ysgol Gynradd Bryn Clwyd, Rhanbarth Dinbych
59: Barddoniaeth Oedran Bl. 2 ac iau - Poetry Years 2 and under
1af
Owain ap Myrddin, Adran Pentre Uchaf, Rhanbarth Eryri
2il
Dewi Richards, Ysgol Gynradd Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Sion Tiplady, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
60: Barddoniaeth Oedran Bl. 3 a 4 - Poetry Years 3 and 4
1af
Eleanor Watkins, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
Lleucu Myrddin, Adran Pentre Uchaf, Rhanbarth Eryri
3ydd
Martha Ifan, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Rachael Dickson, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
61: Barddoniaeth Oedran Bl. 5 a 6 - Poetry Years 5 and 6
1af
Megan Ware, Ysgol Gynradd Tyle'r Ynn, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Hannah Wilson, Ysgol Gynradd Cwm y Glo, Rhanbarth Eryri
3ydd
Ryan Davies, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
62: Rhyddiaith Oedran Bl. 2 ac iau - Prose Years 2 and under
1af
Garmon Dyfri, Ysgol Gynradd y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Cai Fon Davies, Ysgol Gynradd y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Elin Phillips, Ysgol Gynradd Casblaidd, Rhanbarth Penfro
63: Rhyddiaith Oedran Bl. 3 a 4 - Prose Years 3 and 4
1af
Lowri Howard, Ysgol Gymraeg Y Castell, Rhanbarth Gwent
2il
Martha Ifan, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Siriol Haf Richards, Adran Llangathen, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
64: Rhyddiaith Oedran Bl. 5 a 6 - Prose Years 5 and 6
1af
Mared Fflur Thomas, Ysgol Gynradd Pontyberem, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Gwenllian Thomas, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
2il
Catriona Layland, Ysgol Gynradd Pennant, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Ceri Jenkins, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Elen Brown, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
65: Cywaith neu Wefan Oedran Bl. 6 ac iau - Project or Website Years 6 and under
1af
Lowri Reed a Beccy Smith, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Genod Gwirion, Adran Llanengan, Rhanbarth Eryri
66: Cyfansoddi Drama Oedran Bl. 6 ac iau - Drama Composition Year 6 and under
1af
Erin Fflur, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
Siriol Ellis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
Ryan Davies, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
67: Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Bl. 6 ac iau - Music Composition Year 6 and under
1af
Elin Lloyd Wallace, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
Fleur Snow, Ysgol Gynradd Rhydlewis, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Y Barcut Coch, Ysgol Gymraeg Bronllwyn, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
241: Rhyddiaith Oedran Bl. 7 (D) - Prose Age Year 7 (Welsh Learners)
1af
Alice Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Gemma Williams, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Dominique Alcock, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
242: Rhyddiaith Oedran Bl. 8 a 9 (D) - Prose Age Years 8 and 9 (Welsh Learners)
1af
Anna Higson, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Alis Davies, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Carolyn Havard-Griffiths, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
243: Rhyddiaith Oedran Bl. 10 ac 11 (D) - Prose Age Years 10 and 11 (Welsh Learners)
1af
Robert Duffy, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Charlotte Nelms, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Khadija Jamal, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
244: Rhyddiaith Oedran Bl. 12 a 13 (D) - Prose Age Years 12 and 13 (Welsh Learners)
1af
Sian Fullerton, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Rachel Perry, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Sarah Tomkins, Ysgol Uwchradd Eirias, Rhanbarth Conwy
246: Gwaith ar dâp sain Oedran Bl. 7, 8 a 9 (D) (unrhyw nifer) - Work on Audio Tape Years 7, 8 and 9 (Welsh Learners)
1af
Ysgol Uwchradd Caereinion, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
2il
Laura, Briony, Davoud, Faye a Sophie, Ysgol Gyfun Radur, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Sheldon, Olivia a Nathan, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
247: Gwaith ar dâp sain Oedran Bl. 10-13 (D) (unrhyw nifer) - Work on Audio Tape Years 10-13 (Welsh Learners)
1af
Blwyddyn 13, Ysgol Uwchradd Eirias, Rhanbarth Conwy
2il
Rachel Morris, Briony Mills, Katie Evans, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt, Rhanbarth De Powys
3ydd
Hysbysebion Aman, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
248: Barddoniaeth Oedran Bl. 7 - Poetry Age Year 7
1af
Rhian Angharad Sanson, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Sioned Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Elin Thomas, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Cadi Newell Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Mirain Haf Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
249: Barddoniaeth Oedran Bl. 8 - Poetry Age Year 8
1af
William Jones, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Marysia Shadrach, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Catrin Thomas, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
250: Barddoniaeth Oedran Bl. 9 - Poetry Age Year 9
1af
Marged Tudur, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Llyr Titus Hughes, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Carys Williams, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Marged Tudur, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
251: Barddoniaeth Oedran Bl. 10 ac 11 - Poetry Age Years 10 and 11
1af
Elidir Dafydd, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Luned Mair, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Heledd Gwynn, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
252: Barddoniaeth Oedran Bl. 12 a 13 - Poetry Age Years 12 and 13
1af
Catrin Woodruff, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
Rhiannon Roberts, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Nia Mair Llewelyn Jones, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
253: Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
1af
Guto Dafydd, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
2il
Nia Mair Llewelyn Jones, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
254: Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
1af
Luned Mair, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
2il
Siwan Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Bethan Phillips, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
255: Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
1af
Sion Jenkins, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Rhodri James, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Guto Gwilym, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
256: Barddoniaeth dan 25 oed - Poetry Under 25 years
1af
Eurig Salisbury, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
2il
Gwennan Evans, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Guto Dafydd, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
257: Barddoniaeth dan 25 oed - Poetry Under 25 years
1af
Gwennan Evans, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, Rhanbarth Eryri
258: Barddoniaeth dan 25 oed - Poetry Under 25 years
1af
Mari Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
3ydd
Catrin Woodruff, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
260: Rhyddiaith Oedran Bl. 7 - Prose Age Year 7
1af
Cadi Nicholas, Ysgol Gyfun y Preseli, Rhanbarth Penfro
2il
Ffion Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Llion Meilir Jones, Ysgol Uwchradd y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
261: Rhyddiaith Oedran Bl. 8 - Prose Age Year 8
1af
Nia Shaw, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
Lois Griffiths, Aelwyd Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Alys Bryn Parry, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Llinos Heledd Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
262: Rhyddiaith Oedran Bl. 9 - Prose Age Year 9
1af
Catrin Tomos, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
2il
Llyr Titus Hughes, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Elis Dafydd, Ysgol Gyfun Glan y Mor, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Megan Llyn Parri, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Hywel Thomas, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
263: Rhyddiaith Oedran Bl. 10 ac 11 - Prose Age Years 10 and 11
1af
Sion Niclas Jones, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Jenny Sharpe, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Non Mererid Jones, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Rebeca Davies, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Sioned Roberts, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
264: Rhyddiaith Oedran Bl. 12 a 13 - Prose Age Years 12 and 13
1af
Bethan Mair Huws, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
2il
Owain Rhys Lewis, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Sioned Wyn Huws, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
265: Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
1af
Lowri Roberts, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Nerys Mai Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Tomos Rees, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
266: Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
1af
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
2il
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
3ydd
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
267: Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
1af
Iwan Huws, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
2il
Ceri Shore, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Ffion Reader, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
268: Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
1af
Sera Elin Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Mathew Penri Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Laura Stewart Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
269: Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
1af
Elis Merdydd Gomer, Aelwyd y Waun Ddyfal, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
270: Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
1af
Manon Wyn Williams, Uwch Adran Rhosmeirch, Rhanbarth Môn
2il
Lisa Humphreys, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Cynan Llwyd, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
273: Cywaith neu Wefan Oedran Bl. 7-9 - Project or Website Age Years 7 - 9
1af
Blwyddyn 7, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Mared Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Aman a Mellte, Ysgol Gyfun Rhydywaun, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
276: Cyfansoddi Drama Oedran Bl. 7, 8 a 9 - Drama Composition Years 7, 8 and 9
1af
Hanna Merrigan, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Llyr Titus Hughes, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Hanna Merrigan, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
277: Cyfansoddi Drama Oedran Bl. 10-13 - Drama Composition Years 10-13
1af
Sioned Wyn Huws, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
2il
Sion Davies, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Heledd Lewis, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
280: Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Bl. 7, 8 a 9 - Music Composition Years 7, 8 and 9
1af
Stephanie Jenkins, Ysgol Gyfun Rhydfelen, Rhanbarth Morgannwg Ganol
2il
Claire Roberts, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Sahar Khan, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton, Rhanbarth Penfro
281: Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Bl. 10-13 - Music Composition Years 10-13
1af
Nia Mair Llewelyn Jones, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
2il
Laura Beth Davies, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Elin Mair Rees, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
282: Cyfansoddi Cerddoriaeth Oedran Bl. 10-13 - Music Composition Years 10-13
1af
Lydia Ffrancon Adams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
2il
James Hancock-Evans, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Sioned Mai Watkins, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin