Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2007


68 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
Jessica Morgan, Ysgol Gynradd Meidrim, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Ffion Cain Evans, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Emily Thomas, Ysgol Gymraeg Y Castell, Rhanbarth Gwent
69 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
Naomi Vandenberg, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
2il
Mali Gwenllian Dafydd, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
Aled Pryce-Jones, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
70 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
Erin Gwyn Rossington, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
Ffion Jenkins, Ysgol Gymraeg Y Castell, Rhanbarth Gwent
3ydd
Gareth Goss, Ysgol Gymraeg Bryn y Mor, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
71 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
Ela Jenkins, Ysgol Gynradd Capel Cynon, Rhanbarth Ceredigion
2il
Elain Wyn Evans, Ysgol Gynradd Llanfihangel yng Ngwynfa, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Jack Owens, Ysgol Gynradd Trimsaran, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
72 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
Ceris Jones, Ysgol Gynradd Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Elen Williamson, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
3ydd
Tilly Davies, Ysgol Gynradd Penllergaer, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
73 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
Ffion Emma Arden, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
Jac Gregory, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Ryan Dyson, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
74 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
Siôn Aled Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
2il
Carwen Hedd Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
3ydd
Seren-Wyllt Stock, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
75 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
Tomi Owen Davies, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
Oisin Lowe-Sellers, Ysgol Gynradd Cwm y Glo, Rhanbarth Eryri
3ydd
Jack Guy, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
76 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
Shelley Musker Turner, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
2il
Bradley Edwards, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
3ydd
Hannah Colston, Ysgol Gynradd Deri, Rhanbarth Gwent
77 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
1af
Grwp Blwyddyn 2, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
2il
Grwp Dafydd, Ysgol Gynradd Llanwrda, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Elliw a'r Hogiau, Adran Llithfaen, Rhanbarth Eryri
78 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
1af
Grwp Becca, Ysgol Gynradd Glanwydden, Rhanbarth Conwy
2il
Grwp Jemeima, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
3ydd
Grwp Gwreidddiau, Ysgol Gynradd Treferthyr, Rhanbarth Eryri
79 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
1af
Grwp Te Dri, Ysgol Gynradd Treferthyr, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Nicole Lawrence, Ysgol Gymraeg Bro Eirwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Grwp Tywyn, Ysgol Gynradd Parc y Tywyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
80 - Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
Finn Stewart, Ysgol Babanod Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Elis Jones, Ysgol Gynradd Bryn Tabor, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Lois Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
81 - Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
Heledd Erin Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Brynach Edwards, Ysgol Gynradd Bryn Tabor, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Hattie Pleasant, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
82 - Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
Nia Millar, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
2il
Siôn Rees, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Luke Matthews, Ysgol Gynradd Hafren, Rhanbarth Maldwyn
83 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 2 ac iau
1af
Grwp Catrin, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
2il
Rosie, Josh ac Owain, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
3ydd
Grwp Elain, Adran Llangathen, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
84 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 3 a 4
1af
Branwen Tudur a Steffan Huw, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
2il
Grwp Siriol, Adran Llangathen, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Grwp Rhiannon, Ysgol Gynradd Llangain, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
85 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6
1af
Grwp Elin, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Bronllwyn, Ysgol Gymraeg Bronllwyn, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
3ydd
Grwp Katie, Ysgol Gynradd Bryn Tabor, Rhanbarth Fflint Maelor
86 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau
1af
Aeron Evans, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Elin Haf Hughes Jones, Ysgol Gynradd Dolbadarn, Rhanbarth Eryri
3ydd
Georgia Bull, Ysgol Babanod Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
87 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C)
1af
Abigail Jenkins, Ysgol Babanod Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Lois Elena Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
3ydd
Calvin Rees, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
88 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
1af
Chloe Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Keanu-Ryver Lye, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Cristopher William Needham, Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
89 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh.Arb.)(C)
1af
Grwp Georgia, Ysgol Babanod Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Dillon, Emma, William, Aaron a Megan , Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Grwp Tomos Jones, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
90 - 3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (C)
1af
Tomos Jones ac Aeron Evans, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Gwennan a Gwenno, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Grwp Georgia, Ysgol Gynradd Parcyrhun, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
91 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau
1af
Gruffydd Jones, Ysgol Gynradd Tregarth, Rhanbarth Eryri
2il
Callum Gilvarry, Ysgol Gynradd Bryn Clwyd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Bethan H Williams, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
92 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
Nerys Jones, Adran Llanbrynmair, Rhanbarth Maldwyn
2il
Bethan H Williams, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Matthew Walters, Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Rhanbarth Ceredigion
93 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
Gruffydd Jones, Ysgol Gynradd Tregarth, Rhanbarth Eryri
2il
Jordan Hyde, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Nerys Jones, Adran Llanbrynmair, Rhanbarth Maldwyn
94 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
1af
Grwp Penllergaer, Ysgol Gynradd Penllergaer, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Daniel ac Iestyn, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Brad, Jake a Phoebe , Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn, Rhanbarth Dinbych
95 - 3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (D)
1af
Daniel ac Iestyn, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Grwp Bethan H Williams, Ysgol Gynradd Bodhyfryd, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Grwp Rachel - Ty Aran, Ysgol Gynradd Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
96 - Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
James Ashcroft, Ysgol Gynradd Clocaenog, Rhanbarth Dinbych
2il
Hannah Page-Harries, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
3ydd
Caitilin Chapman, Ysgol Gynradd Ty Mawr, Rhanbarth Môn
97 - Argraffu Bl. 3 a 4
1af
Kyla Milne, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
Isabel Veck, Ysgol Gynradd Llanllechid, Rhanbarth Eryri
3ydd
Robert Roberts, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
98 - Argraffu Bl. 5 a 6
1af
Gwyndaf Evans, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
Mari Llewelyn, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
3ydd
Elena Powell, Ysgol Gymraeg Cwm Nedd, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
99 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
Kirsty Jones, Ysgol Gynradd Bro Ingli, Rhanbarth Penfro
2il
Cian Pierce, Ysgol Gynradd Rhydgaled, Rhanbarth Conwy
3ydd
Nathan Clark, Ysgol Gynradd Trimsaran, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
100 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
Rebbeca Seren Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
Megan Thornton, Ysgol Gynradd Glantwymyn, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Richard Jones, Ysgol Gynradd Bryncrug, Rhanbarth Meirionnydd
101 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
Robert Cavaye, Ysgol Gynradd Albert, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Lois Anna Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
3ydd
Lliwen A Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
102 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
Luke Owen, Ysgol Gynradd Cae Top, Rhanbarth Eryri
2il
Joshua Watkins, Ysgol Iau Llangennech, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Matthew Jenkins, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
103 - Creu Gwefan Bl. 6 ac iau (Unigol neu Grwp)
1af
Ysgol Gymraeg Llwyncelyn, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
2il
Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Hannah Copner, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
104 - Caligraffeg Bl. 6 ac iau
1af
Kate Moorcroft, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
Kara Jeffries, Ysgol Iau Felinfoel, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Matthew Jenkins, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
105 - Pyped Bl. 2 ac iau
1af
Mabon Rhys Williams, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Luke Jones, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
3ydd
Tomos Lawrence, Ysgol Gynradd Glannau Gwaun, Rhanbarth Penfro
106 - Pyped Bl. 3 a 4
1af
Elin Thompson, Ysgol Gynradd Y Faenol, Rhanbarth Eryri
2il
Ruby Spink, Ysgol Gynradd Rhaeadr Gwy, Rhanbarth De Powys
3ydd
Gwen Eluned Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
107 - Pyped Bl. 5 a 6
1af
Cameron Duffield, Ysgol Gynradd Bryn Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Urien Davis Hughes, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
3ydd
Matthew Collison, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
108 - Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
Grwp Bl.2, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
2il
Grwp Rwdlan, Adran Llanaelhaearn, Rhanbarth Eryri
3ydd
Grwp Babanod Brechfa, Ysgol Gynradd Brechfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
109 - Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
1af
Ianto, Bronwen, Llion a Christopher, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
Grwp Beuno, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
3ydd
Grwp Patrick, Ysgol Gynradd Casblaidd, Rhanbarth Penfro
110 - Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
1af
Siân, Luke, Dafydd ac Ifan, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
2il
Grwp Heledd, Ysgol Gynradd Penygroes, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Grwp Dinllaen, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
111 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
Neve Fiveash, Ysgol Fabanod Ladywell Green, Rhanbarth Maldwyn
2il
Casey Knight, Ysgol Gynradd Llanwrda, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Ffion Davies, Ysgol Y Lawnt, Rhanbarth Gwent
112 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
Jasmine Childs, Ysgol Gynradd Caer Drewyn, Rhanbarth Dinbych
2il
Shiwan Gwyn, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
3ydd
Megan Carmichael, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
113 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
Katie Jones, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
2il
Sara Price, Ysgol Y Lawnt, Rhanbarth Gwent
3ydd
Jessica Doughty, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
114 - 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
Ffinli Barber, Ysgol Gynradd Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Dafydd Morgan, Ysgol Gynradd Cae'r Felin, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Holly Watson, Ysgol Gynradd Carwe, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
115 - 2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
Toni James, Adran Llanelltyd, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Abigail Roberts, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
3ydd
Owen Thomas, Ysgol Y Lawnt, Rhanbarth Gwent
116 - 2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
Alexander Campbell, Ysgol Gynradd Tre Ioan, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Mari Jones, Ysgol Gynradd Capel Cynfab, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Llinos Owen, Ysgol Gynradd Glantwymyn, Rhanbarth Maldwyn
117 - 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
Erin Siôn Edwards, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
Siôn Jones, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Benjamin Griffiths, Ysgol Gynradd Rhiwbechan, Rhanbarth Maldwyn
118 - 3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
Saran Richards, Ysgol Gynradd Bryn Tabor, Rhanbarth Fflint Maelor
2il
Isla Williams, Ysgol Y Lawnt, Rhanbarth Gwent
3ydd
Aron Burrough, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
119 - 3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
Molly Griffiths, Ysgol Ifor Bach, Rhanbarth Gwent
2il
Ela M Owen, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Emilia Edwards, Ysgol Gynradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
120 - Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
Tabitha Down, Ysgol Fabanod Ladywell Green, Rhanbarth Maldwyn
2il
Beca Morgan, Ysgol Gynradd Drefach, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Elin Phillips, Ysgol Gynradd Casblaidd, Rhanbarth Penfro
121 - Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
Sasha Davies, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
2il
Angharad Evans, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
3ydd
Olivia Tym, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
122 - Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
Manon Ff Thomas, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
2il
Ffion Watkin, Ysgol Gynradd Pontrobert, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Stephanie Ryan, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
123 - Gwehyddu / Macrame Bl. 2 ac iau
1af
Menna Evans, Ysgol Gymraeg Y Castell, Rhanbarth Gwent
2il
Rock Tulip, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Laila May Thomas, Ysgol Gynradd Trelogan, Rhanbarth Fflint Maelor
124 - Gwehyddu / Macrame Bl. 3 a 4
1af
Hanna Harrison, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
2il
Francine Whitehead, Ysgol Gynradd Clocaenog, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Ffion McCormack, Ysgol Gynradd Carwe, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
125 - Gwehyddu / Macrame Bl. 5 a 6
1af
Catrin Cheung, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
2il
Sasha Thomas, Ysgol Gynradd Glanwydden, Rhanbarth Conwy
3ydd
Tirion Humphreys, Ysgol Gynradd Glantwymyn, Rhanbarth Maldwyn
126 - Ffasiwn Bl. 6 ac iau
1af
Gwen Evans, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
2il
Sophie Rudge, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Mari Evans, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
127 - Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
Joshua Jones, Ysgol Babanod Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Rhys Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
3ydd
Elen Hawkins, Ysgol Gynradd Bro Brynach, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
128 - Print Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
Siriol Haf Richards, Adran Llangathen, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Elis Lewis, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
3ydd
Mared Pugh-Evans, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
129 - Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
Jac Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
2il
Jessica Thomas, Ysgol Babanod Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Daniel Davies, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
130 - Print Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
Nicola Owen, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
2il
Owain Llyr Morris, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Liam Simm, Ysgol Gynradd Dinmael, Rhanbarth Conwy
131 - Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
Lowri Evans, Ysgol Gynradd Iolo Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Sophie Hutchinson, Ysgol Babanod Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Kiah Evans, Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed, Rhanbarth Gwent
132 - Printiau Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
Anna Wyn Jones, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
2il
Calum Gray, Ysgol Gynradd Llanddulas, Rhanbarth Conwy
3ydd
Hannah Tottle, Ysgol Gymraeg Cwmbran, Rhanbarth Gwent
133 - Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
Caitlin Lewis, Ysgol Babanod Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Davina Edwards, Ysgol Gynradd Croes Atti, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Elis Richards, Ysgol Gymraeg Bryn y Mor, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
134 - Printiau Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
Hero Melia, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Erin Llwyd Williams, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Eleri Michael, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn, Rhanbarth De Powys
135 - Fideo neu DVD Oedran Bl. 6 ac iau
1af
Ysgol Y Garnedd, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
2il
Ysgol Gynradd Capel Garmon, Ysgol Gynradd Capel Garmon, Rhanbarth Conwy
3ydd
Ysgol Gynradd Carreg-Lefn, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn, Rhanbarth Môn
136 - Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
Leisia Davies, Ysgol Gynradd Gwenlli, Rhanbarth Ceredigion
2il
Megan Colwill, Ysgol Gymraeg Y Castell, Rhanbarth Gwent
3ydd
Mared Hughes, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
137 - Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
Molly Eaton, Ysgol Gymraeg Y Ffin, Rhanbarth Gwent
2il
Hedydd Davies, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
3ydd
Hanna Harrison, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
138 - Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
Gwen Lloyd Thomas, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
2il
Lowri O'Shea, Ysgol Ifor Bach, Rhanbarth Gwent
3ydd
Elis Lewis, Ysgol Gymraeg Rhyd y Grug, Rhanbarth Cymoedd Morgannwg
139 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
Erin Parry, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
2il
Catrin Roulston, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Jennifer Richards, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
140 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
Iestyn Wheeler, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
Rhodri Siôn Jones, Adran Llangybi, Rhanbarth Eryri
3ydd
Dylan Griffiths, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
141 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
Phillipa Grace Lennon, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
2il
Lowri Reed, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Cai Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
142 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
Grwp Andrew, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Blwyddyn 2, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon, Rhanbarth Gwent
3ydd
Grwp Ciwboid, Ysgol Gynradd Plas Coch, Rhanbarth Fflint Maelor
143 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
1af
Grwp Blwyddyn 4, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Grwp Eleanor, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
144 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
1af
Grwp Y Mwncis, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Blwyddyn 6, Ysgol Gymraeg Casnewydd, Rhanbarth Gwent
3ydd
Grwp Morgan, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
145 - Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
Leusa Rhys Ellis, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
2il
Joe Smith, Ysgol Gynradd Llansteffan, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Ceri Washam, Ysgol Gynradd Llandrillo, Rhanbarth Dinbych
286 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
Rhodri Morgan, Ysgol Gyfun Llanhari, Rhanbarth Morgannwg Ganol
2il
Miriam Dafydd, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Lily Rowles, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
287 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
Cadi Jenkins, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Sophie Kirkham, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
3ydd
Gwen Page Roberts, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
288 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
Owain Jones, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Ffion Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Eurgain Llwyd, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
289 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 9
1af
Beca Owen, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Tomos Hywel Evans, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Becky Isaac, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
290 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
Dilwyn Wakefield, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
2il
Elen Gwenllian Hughes, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Tomos Ellis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
291 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
1af
Ffion Roberts, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Kieran Barnard, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Olivia Thorogood, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
292 - Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
1af
Tomos Gerallt Roberts, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Isabella Mai Hughes, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Rhodri Wyn Jones, Uwch Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
293 - Serameg / Crochenwaith Bl. 9
1af
Cai Elis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
Rhys Evans, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Eifion Matthews, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
294 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl. 7 ac 8
1af
Hannah, Harriet a Lauren, Ysgol Gyfun Lewis i Ferched, Rhanbarth Gwent
2il
Tomos, Shannon, Tara, Meg, Kim a Becky, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Edmund, Owen, Jess a George, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
295 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl. 9
1af
Grwp Carwyn, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Luke, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
3ydd
Elizabeth, Chloe, Kelsey a Sarah, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
296 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
1af
Leon Mitchell, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Claire Sullivan, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Kalie Hughes, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
297 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
Sophie Adams, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Tim Condrop, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
3ydd
Connor Stevens, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
298 - 3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C)
1af
David Roberts, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Nigel Bryant, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Jade Lewis, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
299 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
David a Ruby, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Grwp Leon, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Grwp Charlene ac Alice, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
300 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh.Arb.) (C)
1af
Ruby a David, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Grwp Leon, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
301 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) dan 25 oed
1af
Elin Williams, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Hannah Naylor, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
302 - 2D dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
James Thistlewood, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Kirsty Roberts, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
303 - 3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (C)
1af
Elin Williams, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Kirsty Roberts, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
304 - 2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
Kirsty ac Osian, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Grwp Gruff, Aled ac Iwan, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
305 - 3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
Grwp Hannah, Elin ac Osian, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Siwan, Meilyr, Dewi a Jonathan, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
306 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.7,8 a 9
1af
Kayley Hargreaves, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Coral Evans, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
3ydd
Richard Rowe Fisher, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
307 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
Peter Jones, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
2il
Shane Howard, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
3ydd
Jack Clarida, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
308 - 3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
Arwyn Roberts, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
2il
Joshua Bullen, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
309 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Oliver, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Peter a Shane, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
3ydd
, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
310 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Deiniol, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Catherine, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
311 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) dan 25 oed
1af
Eve Govier, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Iwan Bunyon, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
312 - 2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
Eve Govier, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
2il
Iwan Bunyon, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Aled Hughes, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
314 - 2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Eve, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
315 - 3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Maes, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
316 - Argraffu Bl. 7 ac 8
1af
Eli Culyer, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Lydia Newton, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Franchesca Kirkbride, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
317 - Argraffu Bl. 9
1af
Hannah Owen, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Sarah Collins, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
318 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
Tomos Tulliver, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
2il
Iona Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Nia Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
319 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
Ceidiog Douglas, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Bethan Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
320 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
1af
Nia Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
Tomos Rees, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
3ydd
Catherine Griffiths, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
321 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
Lowri Edwards, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
2il
Rebecca Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
322 - Creu Gwefan Blynyddoedd 7, 8 a 9 (Unigol neu Grwp)
1af
Liam Gulliford, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
2il
Gabrielle Watt, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
3ydd
Daniah ac Olivia, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
323 - Caligraffeg Bl. 7-9
1af
Adelaide Edwards, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
2il
Rhys Groves, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
3ydd
Rhiannon Moreton, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
324 - Mwgwd neu Byped Bl 7 ac 8
1af
Nia Angharad Thomas, Aelwyd Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Lois Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
3ydd
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
325 - Mwgwd neu Byped Bl 9
1af
Rhiannon Caitlin Morgan, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Stacey Evans, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Rebecca Bello, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
326 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
Lowri Fflur Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Erin Gwyn Jones, Uwch Adran Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
3ydd
Lois Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
327 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9
1af
Ffion Alys Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Megan Santana Powell, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
3ydd
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
328 - 2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
Catrin Thomas, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Elain Gruffudd, Uwch Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
Francesca Lloyd, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
329 - 2D Tecstilau Bl. 9
1af
Fionnuala Morris-Conlon, Aelwyd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
2il
Rebekah Wilkes, Ysgol Uwchradd Tywyn, Rhanbarth Meirionnydd
330 - 3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
Ffion Angharad Lewis, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Elain Gruffudd, Uwch Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
3ydd
Angharad Siân Price, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
331 - 3D Tecstilau Bl. 9
1af
Adelaide Edwards, Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Rhanbarth Maldwyn
332 - Gwau/Crosio Bl. 7 ac 8
1af
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
2il
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
3ydd
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
333 - Gwau/Crosio Bl. 9
1af
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
2il
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
3ydd
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
334 - Gwehyddu / Macrame Bl. 7 ac 8
1af
Catrin Davies, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Elain Gruffudd, Uwch Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
335 - Gwehyddu / Macrame Bl. 9
1af
Amy Leonard, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
336 - Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8
1af
Nia Shaw, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
Grug Muse, Uwch Adran Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
3ydd
Elizabeth Lane, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
337 - Ffasiwn Blwyddyn 9
1af
Lowri Thomas, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Nia Jones, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Alis Davies, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
338 - Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
Christopher Williamson, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
2il
Angharad Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
3ydd
Joel Miller, Ysgol Uwchradd Yr Alun, Rhanbarth Fflint Maelor
339 - Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
Christopher Williamson, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
2il
Carys Puw, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
3ydd
Thomas Siôn Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
340 - Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
Nia Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
Thomas Siôn Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
3ydd
Carys Puw, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
341 - Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
Thomas Siôn Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
Angharad Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
3ydd
Betsan Towse, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
342 - Fideo neu DVD Oedran Uwchradd
1af
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
2il
Rhian Lloyd Williams, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
3ydd
Steffan Edward Donnelly, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
344 - Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
Lois Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
2il
Rebecca Hoare, Ysgol Gyfun Gwynllyw, Rhanbarth Gwent
3ydd
Catrin Davies, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
345 - Gemwaith Bl. 9
1af
Fionnuala Morris-Conlon, Aelwyd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
2il
Nia Binding, Aelwyd Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Rhiannon Jones, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
346 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8
1af
Elizabeth Ruth Gostage, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Sioned Luithle, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Jake Hordle, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
347 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 9
1af
Elinor Rees, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Mari Rowlands, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
3ydd
Daniel Rees, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
348 - Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
1af
Pollyanna Harries, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Carly Lewis, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Owain Williams, Adran Tudweiliog, Rhanbarth Eryri
349 - Creu Arteffact Bl. 9
1af
Swyn Lewis, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
Thomas Siôn Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
3ydd
Catrin Stone, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
350 - Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
1af
Mabon Elis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
Gwenno Ellis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
3ydd
Llinos Lloyd, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
351 - Creu Arteffact Bl. 12 a 13
1af
Dylan Morgan, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
2il
Carys Evans, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Catherine Evans, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
353 - CAD Bl. 7-9
1af
Erin Gwyn Jones, Uwch Adran Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
354 - CAD Oedran Bl. 10 ac 11
1af
Tomos Huw Williams, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
George Roberts, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
355 - CAD Oedran Bl. 12 a 13
1af
Aled Dyfan Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
356 - CAD / CAM Bl. 7-9
1af
Elen Thomas, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
Carys Owen, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
3ydd
Fran Scott, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
357 - CAD / CAM Bl. 10 ac 11
1af
George Roberts, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Sarah Houser, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Hannah Chester, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
358 - CAD / CAM Bl. 12 a 13
1af
Callum Golthorpe, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
David Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
359 - Celf dan 17 oed
1af
Megan Tooby, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Angela Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Leri Bryn Tecwyn, Uwch Adran Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
360 - Dylunio a Thechnoleg dan 17 oed
1af
Tomos Huw Williams, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
361 - Celf dan 19 oed
1af
Ffion Edwards, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Carys Evans, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
363 - Portfolio o waith 18-25 oed
1af
Gwenno Williams, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
Tom Dennis, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Amy Mair Phillips, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gâr 2007