Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2007 (Un Rhanbarth)


72 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
2il
Elen Williamson, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
81 - Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
3ydd
Hattie Pleasant, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
83 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 2 ac iau
1af
Grwp Catrin, Adran Henblas, Rhanbarth Môn
96 - Argraffu Bl. 2 ac iau
3ydd
Caitilin Chapman, Ysgol Gynradd Ty Mawr, Rhanbarth Môn
112 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
3ydd
Megan Carmichael, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
115 - 2D Tecstilau Bl. 3 a 4
2il
Abigail Roberts, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
125 - Gwehyddu / Macrame Bl. 5 a 6
1af
Catrin Cheung, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Môn
130 - Print Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
Nicola Owen, Adran Corn Hir, Rhanbarth Môn
135 - Fideo neu DVD Oedran Bl. 6 ac iau
3ydd
Ysgol Gynradd Carreg-Lefn, Ysgol Gynradd Carreg-Lefn, Rhanbarth Môn
144 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
3ydd
Grwp Morgan, Ysgol Gynradd Y Tywyn, Rhanbarth Môn
338 - Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
2il
Angharad Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
339 - Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
3ydd
Thomas Siôn Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
340 - Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
2il
Thomas Siôn Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
341 - Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
Thomas Siôn Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
Angharad Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
342 - Fideo neu DVD Oedran Uwchradd
2il
Rhian Lloyd Williams, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
3ydd
Steffan Edward Donnelly, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
346 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8
3ydd
Jake Hordle, Ysgol Uwchradd Caergybi, Rhanbarth Môn
347 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 9
2il
Mari Rowlands, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
349 - Creu Arteffact Bl. 9
1af
Swyn Lewis, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
Thomas Siôn Jones, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
356 - CAD / CAM Bl. 7-9
1af
Elen Thomas, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn
2il
Carys Owen, Ysgol Gyfun Llangefni, Rhanbarth Môn

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007