Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2007 (Un Rhanbarth)


68 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
Jessica Morgan, Ysgol Gynradd Meidrim, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
84 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 3 a 4
3ydd
Grwp Rhiannon, Ysgol Gynradd Llangain, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
90 - 3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (C)
2il
Gwennan a Gwenno, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
94 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
2il
Daniel ac Iestyn, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
95 - 3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (D)
1af
Daniel ac Iestyn, Ysgol Gynradd Nantgaredig, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
108 - Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
3ydd
Grwp Babanod Brechfa, Ysgol Gynradd Brechfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
110 - Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
2il
Grwp Heledd, Ysgol Gynradd Penygroes, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
114 - 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
3ydd
Holly Watson, Ysgol Gynradd Carwe, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
116 - 2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
Alexander Campbell, Ysgol Gynradd Tre Ioan, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
120 - Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
2il
Beca Morgan, Ysgol Gynradd Drefach, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
124 - Gwehyddu / Macrame Bl. 3 a 4
3ydd
Ffion McCormack, Ysgol Gynradd Carwe, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
127 - Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
3ydd
Elen Hawkins, Ysgol Gynradd Bro Brynach, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
145 - Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
2il
Joe Smith, Ysgol Gynradd Llansteffan, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
286 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
3ydd
Lily Rowles, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
287 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
3ydd
Gwen Page Roberts, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
288 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
Owain Jones, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
289 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 9
2il
Tomos Hywel Evans, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
296 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
2il
Claire Sullivan, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
297 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
Sophie Adams, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
298 - 3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C)
2il
Nigel Bryant, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
306 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.7,8 a 9
3ydd
Richard Rowe Fisher, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
311 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) dan 25 oed
2il
Iwan Bunyon, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
312 - 2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
2il
Iwan Bunyon, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
315 - 3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Maes, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
320 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
3ydd
Catherine Griffiths, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
324 - Mwgwd neu Byped Bl 7 ac 8
1af
Nia Angharad Thomas, Aelwyd Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
341 - Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
3ydd
Betsan Towse, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
345 - Gemwaith Bl. 9
2il
Nia Binding, Aelwyd Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
356 - CAD / CAM Bl. 7-9
3ydd
Fran Scott, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
357 - CAD / CAM Bl. 10 ac 11
2il
Sarah Houser, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Hannah Chester, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
358 - CAD / CAM Bl. 12 a 13
1af
Callum Golthorpe, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
David Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007