Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2007 (Un Rhanbarth)


76 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
2il
Bradley Edwards, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
77 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
1af
Grwp Blwyddyn 2, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
78 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
2il
Grwp Jemeima, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
87 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C)
3ydd
Calvin Rees, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
96 - Argraffu Bl. 2 ac iau
2il
Hannah Page-Harries, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
98 - Argraffu Bl. 5 a 6
2il
Mari Llewelyn, Ysgol Gynradd Beca, Rhanbarth Penfro
99 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
Kirsty Jones, Ysgol Gynradd Bro Ingli, Rhanbarth Penfro
105 - Pyped Bl. 2 ac iau
3ydd
Tomos Lawrence, Ysgol Gynradd Glannau Gwaun, Rhanbarth Penfro
109 - Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
3ydd
Grwp Patrick, Ysgol Gynradd Casblaidd, Rhanbarth Penfro
113 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
3ydd
Jessica Doughty, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
120 - Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
3ydd
Elin Phillips, Ysgol Gynradd Casblaidd, Rhanbarth Penfro
121 - Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
Sasha Davies, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
122 - Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
3ydd
Stephanie Ryan, Ysgol Gynradd Y Frenni, Rhanbarth Penfro
137 - Gemwaith Bl. 3 a 4
2il
Hedydd Davies, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
305 - 3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
2il
Siwan, Meilyr, Dewi a Jonathan, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
329 - 2D Tecstilau Bl. 9
1af
Fionnuala Morris-Conlon, Aelwyd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
345 - Gemwaith Bl. 9
1af
Fionnuala Morris-Conlon, Aelwyd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
350 - Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
3ydd
Llinos Lloyd, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
363 - Portfolio o waith 18-25 oed
3ydd
Amy Mair Phillips, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007