Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2007 (Un Rhanbarth)


79 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
2il
Grwp Nicole Lawrence, Ysgol Gymraeg Bro Eirwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
101 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
Robert Cavaye, Ysgol Gynradd Albert, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
103 - Creu Gwefan Bl. 6 ac iau (Unigol neu Grwp)
3ydd
Hannah Copner, Ysgol Gymraeg Y Wern, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
114 - 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
Ffinli Barber, Ysgol Gynradd Creigiau, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
131 - Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
Lowri Evans, Ysgol Gynradd Iolo Morgannwg, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
292 - Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
2il
Isabella Mai Hughes, Ysgol Gyfun Plasmawr, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007