Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2007 (Un Rhanbarth)


71 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
3ydd
Jack Owens, Ysgol Gynradd Trimsaran, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
77 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
2il
Grwp Dafydd, Ysgol Gynradd Llanwrda, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
79 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
3ydd
Grwp Tywyn, Ysgol Gynradd Parc y Tywyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
80 - Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
Finn Stewart, Ysgol Babanod Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
83 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 2 ac iau
3ydd
Grwp Elain, Adran Llangathen, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
84 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 3 a 4
2il
Grwp Siriol, Adran Llangathen, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
86 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau
3ydd
Georgia Bull, Ysgol Babanod Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
87 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C)
1af
Abigail Jenkins, Ysgol Babanod Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
89 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh.Arb.)(C)
1af
Grwp Georgia, Ysgol Babanod Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
90 - 3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (C)
3ydd
Grwp Georgia, Ysgol Gynradd Parcyrhun, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
99 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
3ydd
Nathan Clark, Ysgol Gynradd Trimsaran, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
102 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
2il
Joshua Watkins, Ysgol Iau Llangennech, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
104 - Caligraffeg Bl. 6 ac iau
2il
Kara Jeffries, Ysgol Iau Felinfoel, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
111 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
2il
Casey Knight, Ysgol Gynradd Llanwrda, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
116 - 2D Tecstilau Bl. 5 a 6
2il
Mari Jones, Ysgol Gynradd Capel Cynfab, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
127 - Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
Joshua Jones, Ysgol Babanod Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
128 - Print Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
Siriol Haf Richards, Adran Llangathen, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
129 - Print Lliw Bl. 2 ac iau
2il
Jessica Thomas, Ysgol Babanod Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
131 - Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
2il
Sophie Hutchinson, Ysgol Babanod Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
133 - Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
Caitlin Lewis, Ysgol Babanod Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
289 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 9
3ydd
Becky Isaac, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
291 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
2il
Kieran Barnard, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
302 - 2D dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
James Thistlewood, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
322 - Creu Gwefan Blynyddoedd 7, 8 a 9 (Unigol neu Grwp)
3ydd
Daniah ac Olivia, Ysgol Gyfun y Strade, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
325 - Mwgwd neu Byped Bl 9
2il
Stacey Evans, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Rebecca Bello, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
330 - 3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
3ydd
Angharad Siân Price, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
337 - Ffasiwn Blwyddyn 9
3ydd
Alis Davies, Ysgol Gyfun Coedcae, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
347 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 9
1af
Elinor Rees, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
348 - Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
1af
Pollyanna Harries, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
351 - Creu Arteffact Bl. 12 a 13
1af
Dylan Morgan, Ysgol Gyfun Pantycelyn, Rhanbarth Dwyrain Myrddin

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007