Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2007 (Un Rhanbarth)


75 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
2il
Oisin Lowe-Sellers, Ysgol Gynradd Cwm y Glo, Rhanbarth Eryri
77 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
3ydd
Elliw a'r Hogiau, Adran Llithfaen, Rhanbarth Eryri
78 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
3ydd
Grwp Gwreidddiau, Ysgol Gynradd Treferthyr, Rhanbarth Eryri
79 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
1af
Grwp Te Dri, Ysgol Gynradd Treferthyr, Rhanbarth Eryri
82 - Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
Nia Millar, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
85 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6
1af
Grwp Elin, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
86 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau
2il
Elin Haf Hughes Jones, Ysgol Gynradd Dolbadarn, Rhanbarth Eryri
91 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau
1af
Gruffydd Jones, Ysgol Gynradd Tregarth, Rhanbarth Eryri
93 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
Gruffydd Jones, Ysgol Gynradd Tregarth, Rhanbarth Eryri
97 - Argraffu Bl. 3 a 4
2il
Isabel Veck, Ysgol Gynradd Llanllechid, Rhanbarth Eryri
101 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
3ydd
Lliwen A Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
102 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
Luke Owen, Ysgol Gynradd Cae Top, Rhanbarth Eryri
106 - Pyped Bl. 3 a 4
1af
Elin Thompson, Ysgol Gynradd Y Faenol, Rhanbarth Eryri
107 - Pyped Bl. 5 a 6
2il
Urien Davis Hughes, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
108 - Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
2il
Grwp Rwdlan, Adran Llanaelhaearn, Rhanbarth Eryri
110 - Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
3ydd
Grwp Dinllaen, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn, Rhanbarth Eryri
112 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
2il
Shiwan Gwyn, Ysgol Gynradd Felinheli, Rhanbarth Eryri
119 - 3D Tecstilau Bl. 5 a 6
2il
Ela M Owen, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
121 - Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
3ydd
Olivia Tym, Ysgol Gynradd Bronyfoel, Rhanbarth Eryri
122 - Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
Manon Ff Thomas, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
124 - Gwehyddu / Macrame Bl. 3 a 4
1af
Hanna Harrison, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
132 - Printiau Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
Anna Wyn Jones, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
134 - Printiau Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
2il
Erin Llwyd Williams, Ysgol Gynradd Bontnewydd, Rhanbarth Eryri
135 - Fideo neu DVD Oedran Bl. 6 ac iau
1af
Ysgol Y Garnedd, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
137 - Gemwaith Bl. 3 a 4
3ydd
Hanna Harrison, Adran Aberdaron/Rhiw, Rhanbarth Eryri
139 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
Erin Parry, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
140 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
2il
Rhodri Siôn Jones, Adran Llangybi, Rhanbarth Eryri
142 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
Grwp Andrew, Adran Llanystumdwy, Rhanbarth Eryri
144 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
1af
Grwp Y Mwncis, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
289 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 9
1af
Beca Owen, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
290 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
2il
Elen Gwenllian Hughes, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
295 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl. 9
1af
Grwp Carwyn, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
2il
Grwp Luke, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
307 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
3ydd
Jack Clarida, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
309 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Oliver, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
310 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Deiniol, Ysgol Arbennig Pendalar, Rhanbarth Eryri
318 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
Tomos Tulliver, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
324 - Mwgwd neu Byped Bl 7 ac 8
2il
Lois Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
326 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
2il
Erin Gwyn Jones, Uwch Adran Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
3ydd
Lois Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
336 - Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8
2il
Grug Muse, Uwch Adran Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
344 - Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
Lois Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen, Rhanbarth Eryri
348 - Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
3ydd
Owain Williams, Adran Tudweiliog, Rhanbarth Eryri
353 - CAD Bl. 7-9
1af
Erin Gwyn Jones, Uwch Adran Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri
359 - Celf dan 17 oed
3ydd
Leri Bryn Tecwyn, Uwch Adran Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Eryri

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007