Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2007 (Un Rhanbarth)


68 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
2il
Ffion Cain Evans, Adran Ganllwyd, Rhanbarth Meirionnydd
72 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
Ceris Jones, Ysgol Gynradd Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
81 - Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
Heledd Erin Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
95 - 3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (D)
3ydd
Grwp Rachel - Ty Aran, Ysgol Gynradd Dolgellau, Rhanbarth Meirionnydd
97 - Argraffu Bl. 3 a 4
3ydd
Robert Roberts, Adran Llanuwchllyn, Rhanbarth Meirionnydd
100 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
3ydd
Richard Jones, Ysgol Gynradd Bryncrug, Rhanbarth Meirionnydd
105 - Pyped Bl. 2 ac iau
1af
Mabon Rhys Williams, Ysgol Gynradd Bro Tegid, Rhanbarth Meirionnydd
109 - Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
2il
Grwp Beuno, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
115 - 2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
Toni James, Adran Llanelltyd, Rhanbarth Meirionnydd
118 - 3D Tecstilau Bl. 3 a 4
3ydd
Aron Burrough, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn, Rhanbarth Meirionnydd
141 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
3ydd
Cai Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant, Rhanbarth Meirionnydd
292 - Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
1af
Tomos Gerallt Roberts, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
298 - 3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C)
1af
David Roberts, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
299 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
David a Ruby, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
300 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh.Arb.) (C)
1af
Ruby a David, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
301 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) dan 25 oed
1af
Elin Williams, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Hannah Naylor, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
302 - 2D dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
2il
Kirsty Roberts, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
303 - 3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (C)
1af
Elin Williams, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Kirsty Roberts, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
304 - 2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
Kirsty ac Osian, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
2il
Grwp Gruff, Aled ac Iwan, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
305 - 3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
Grwp Hannah, Elin ac Osian, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
308 - 3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
2il
Joshua Bullen, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
312 - 2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
3ydd
Aled Hughes, Adran Ty Meirion, Rhanbarth Meirionnydd
329 - 2D Tecstilau Bl. 9
2il
Rebekah Wilkes, Ysgol Uwchradd Tywyn, Rhanbarth Meirionnydd
334 - Gwehyddu / Macrame Bl. 7 ac 8
1af
Catrin Davies, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd
344 - Gemwaith Bl. 7 ac 8
3ydd
Catrin Davies, Ysgol Uwchradd Y Berwyn, Rhanbarth Meirionnydd

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007