Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2007 (Un Rhanbarth)


69 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
2il
Mali Gwenllian Dafydd, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
70 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
Erin Gwyn Rossington, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
73 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
Ffion Emma Arden, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
74 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
2il
Carwen Hedd Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
75 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
Tomi Owen Davies, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
78 - Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
1af
Grwp Becca, Ysgol Gynradd Glanwydden, Rhanbarth Conwy
80 - Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
3ydd
Lois Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
83 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 2 ac iau
2il
Rosie, Josh ac Owain, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
84 - Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 3 a 4
1af
Branwen Tudur a Steffan Huw, Ysgol Gynradd Llanddoged, Rhanbarth Conwy
87 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C)
2il
Lois Elena Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
88 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
1af
Chloe Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
99 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
2il
Cian Pierce, Ysgol Gynradd Rhydgaled, Rhanbarth Conwy
101 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
2il
Lois Anna Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
104 - Caligraffeg Bl. 6 ac iau
1af
Kate Moorcroft, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
107 - Pyped Bl. 5 a 6
3ydd
Matthew Collison, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
109 - Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
1af
Ianto, Bronwen, Llion a Christopher, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
117 - 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
Erin Siôn Edwards, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
121 - Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
2il
Angharad Evans, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
125 - Gwehyddu / Macrame Bl. 5 a 6
2il
Sasha Thomas, Ysgol Gynradd Glanwydden, Rhanbarth Conwy
127 - Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
2il
Rhys Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
129 - Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
Jac Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
130 - Print Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
3ydd
Liam Simm, Ysgol Gynradd Dinmael, Rhanbarth Conwy
132 - Printiau Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
2il
Calum Gray, Ysgol Gynradd Llanddulas, Rhanbarth Conwy
134 - Printiau Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
Hero Melia, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
135 - Fideo neu DVD Oedran Bl. 6 ac iau
2il
Ysgol Gynradd Capel Garmon, Ysgol Gynradd Capel Garmon, Rhanbarth Conwy
138 - Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
Gwen Lloyd Thomas, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
141 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
Phillipa Grace Lennon, Ysgol Gynradd Bro Gwydir, Rhanbarth Conwy
143 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
2il
Grwp Eleanor, Ysgol Gynradd Bro Cernyw, Rhanbarth Conwy
145 - Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
Leusa Rhys Ellis, Adran Bentref Ysbyty Ifan, Rhanbarth Conwy
286 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
2il
Miriam Dafydd, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
287 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
2il
Sophie Kirkham, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
288 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
3ydd
Eurgain Llwyd, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy, Rhanbarth Conwy
290 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
3ydd
Tomos Ellis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
291 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
3ydd
Olivia Thorogood, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
292 - Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
3ydd
Rhodri Wyn Jones, Uwch Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
293 - Serameg / Crochenwaith Bl. 9
1af
Cai Elis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
296 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
3ydd
Kalie Hughes, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
297 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
2il
Tim Condrop, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
3ydd
Connor Stevens, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
298 - 3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C)
3ydd
Jade Lewis, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
299 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
3ydd
Grwp Charlene ac Alice, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
306 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.7,8 a 9
2il
Coral Evans, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
307 - 2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
Peter Jones, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
2il
Shane Howard, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
309 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
2il
Grwp Peter a Shane, Ysgol Arbennig Y Gogarth, Rhanbarth Conwy
316 - Argraffu Bl. 7 ac 8
3ydd
Franchesca Kirkbride, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
317 - Argraffu Bl. 9
1af
Hannah Owen, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Sarah Collins, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
319 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
Ceidiog Douglas, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
326 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
Lowri Fflur Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
327 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9
1af
Ffion Alys Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
328 - 2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
2il
Elain Gruffudd, Uwch Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
330 - 3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
Ffion Angharad Lewis, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Elain Gruffudd, Uwch Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
334 - Gwehyddu / Macrame Bl. 7 ac 8
2il
Elain Gruffudd, Uwch Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
346 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8
1af
Elizabeth Ruth Gostage, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Sioned Luithle, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
347 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 9
3ydd
Daniel Rees, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
350 - Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
1af
Mabon Elis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
2il
Gwenno Ellis, Adran Cerrigydrudion, Rhanbarth Conwy
354 - CAD Oedran Bl. 10 ac 11
1af
Tomos Huw Williams, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
George Roberts, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
355 - CAD Oedran Bl. 12 a 13
1af
Aled Dyfan Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
357 - CAD / CAM Bl. 10 ac 11
1af
George Roberts, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
359 - Celf dan 17 oed
1af
Megan Tooby, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
2il
Angela Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
360 - Dylunio a Thechnoleg dan 17 oed
1af
Tomos Huw Williams, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
363 - Portfolio o waith 18-25 oed
2il
Tom Dennis, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007