Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2007 (Un Rhanbarth)


69 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
3ydd
Aled Pryce-Jones, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
73 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
2il
Jac Gregory, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
74 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
Siôn Aled Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant, Rhanbarth Dinbych
88 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
3ydd
Cristopher William Needham, Ysgol Gynradd Pentrecelyn, Rhanbarth Dinbych
89 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh.Arb.)(C)
2il
Dillon, Emma, William, Aaron a Megan , Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn, Rhanbarth Dinbych
91 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau
2il
Callum Gilvarry, Ysgol Gynradd Bryn Clwyd, Rhanbarth Dinbych
94 - 2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
3ydd
Brad, Jake a Phoebe , Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn, Rhanbarth Dinbych
96 - Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
James Ashcroft, Ysgol Gynradd Clocaenog, Rhanbarth Dinbych
97 - Argraffu Bl. 3 a 4
1af
Kyla Milne, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
98 - Argraffu Bl. 5 a 6
1af
Gwyndaf Evans, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
100 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
Rebbeca Seren Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
102 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
3ydd
Matthew Jenkins, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
104 - Caligraffeg Bl. 6 ac iau
3ydd
Matthew Jenkins, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
106 - Pyped Bl. 3 a 4
3ydd
Gwen Eluned Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
110 - Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
1af
Siân, Luke, Dafydd ac Ifan, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
112 - Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
Jasmine Childs, Ysgol Gynradd Caer Drewyn, Rhanbarth Dinbych
124 - Gwehyddu / Macrame Bl. 3 a 4
2il
Francine Whitehead, Ysgol Gynradd Clocaenog, Rhanbarth Dinbych
126 - Ffasiwn Bl. 6 ac iau
1af
Gwen Evans, Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Rhanbarth Dinbych
130 - Print Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
2il
Owain Llyr Morris, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
136 - Gemwaith Bl. 2 ac iau
3ydd
Mared Hughes, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
139 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
2il
Catrin Roulston, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
140 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
Iestyn Wheeler, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd, Rhanbarth Dinbych
145 - Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
3ydd
Ceri Washam, Ysgol Gynradd Llandrillo, Rhanbarth Dinbych
288 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
2il
Ffion Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
319 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
2il
Bethan Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
321 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
2il
Rebecca Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
336 - Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8
1af
Nia Shaw, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
363 - Portfolio o waith 18-25 oed
1af
Gwenno Williams, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007