Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2007 (Un Rhanbarth)


106 - Pyped Bl. 3 a 4
2il
Ruby Spink, Ysgol Gynradd Rhaeadr Gwy, Rhanbarth De Powys
134 - Printiau Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
3ydd
Eleri Michael, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn, Rhanbarth De Powys

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007