Eisteddfod yr Urdd
Enillwyr CDT Cenedlaethol 2007 (Un Rhanbarth)


69 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
Naomi Vandenberg, Ysgol Gynradd Talgarreg, Rhanbarth Ceredigion
71 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
Ela Jenkins, Ysgol Gynradd Capel Cynon, Rhanbarth Ceredigion
73 - Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
3ydd
Ryan Dyson, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
74 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
3ydd
Seren-Wyllt Stock, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
75 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
3ydd
Jack Guy, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
76 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
Shelley Musker Turner, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
82 - Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
2il
Siôn Rees, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid, Rhanbarth Ceredigion
88 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
2il
Keanu-Ryver Lye, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd, Rhanbarth Ceredigion
92 - 2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
3ydd
Matthew Walters, Ysgol Gynradd Ciliau Parc, Rhanbarth Ceredigion
93 - 3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
2il
Jordan Hyde, Ysgol Gynradd Llanarth, Rhanbarth Ceredigion
103 - Creu Gwefan Bl. 6 ac iau (Unigol neu Grwp)
2il
Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Rhanbarth Ceredigion
114 - 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
2il
Dafydd Morgan, Ysgol Gynradd Cae'r Felin, Rhanbarth Ceredigion
117 - 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
2il
Siôn Jones, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
123 - Gwehyddu / Macrame Bl. 2 ac iau
2il
Rock Tulip, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth, Rhanbarth Ceredigion
126 - Ffasiwn Bl. 6 ac iau
2il
Sophie Rudge, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
128 - Print Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
3ydd
Mared Pugh-Evans, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch, Rhanbarth Ceredigion
129 - Print Lliw Bl. 2 ac iau
3ydd
Daniel Davies, Ysgol Gynradd Y Ddwylan, Rhanbarth Ceredigion
136 - Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
Leisia Davies, Ysgol Gynradd Gwenlli, Rhanbarth Ceredigion
139 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
3ydd
Jennifer Richards, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
140 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
3ydd
Dylan Griffiths, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
141 - Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
2il
Lowri Reed, Ysgol Gynradd Cross Inn, Rhanbarth Ceredigion
143 - Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
1af
Grwp Blwyddyn 4, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn, Rhanbarth Ceredigion
287 - Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
Cadi Jenkins, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
290 - Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
Dilwyn Wakefield, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi, Rhanbarth Ceredigion
296 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
1af
Leon Mitchell, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
299 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
2il
Grwp Leon, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
300 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh.Arb.) (C)
2il
Grwp Leon, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
306 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.7,8 a 9
1af
Kayley Hargreaves, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
309 - 2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
3ydd
, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
310 - 3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
2il
Grwp Catherine, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
311 - Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) dan 25 oed
1af
Eve Govier, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
312 - 2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
Eve Govier, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
314 - 2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
Grwp Eve, Ysgol Gyfun Emlyn, Rhanbarth Ceredigion
316 - Argraffu Bl. 7 ac 8
1af
Eli Culyer, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
2il
Lydia Newton, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
318 - Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
3ydd
Nia Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
320 - Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
1af
Nia Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
340 - Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
Nia Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
351 - Creu Arteffact Bl. 12 a 13
2il
Carys Evans, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Catherine Evans, Ysgol Uwchradd Tregaron, Rhanbarth Ceredigion
361 - Celf dan 19 oed
2il
Carys Evans, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion

 


 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007