Eisteddfod yr Urdd

Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Môn 2007  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Glesni Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern
2il
    Hannah Wyn Roberts, Ysgol Gynradd Y Graig
3ydd
    Rhys Last, Ysgol Gynradd Llandegfan
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Ffion Elin Davies, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il
    Elain Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern
3ydd
    Erin Fōn Thomas, Ysgol Gynradd Brynsiencyn
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Lucy Kelly, Ysgol Gynradd Llangaffo
2il
    Ieuan Lloyd, Ysgol Gynradd Aberffraw
3ydd
    Dewi E. Humphreys, Adran Bro Goronwy
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Ffion Elin a Manon, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il
    James a Steffan, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
3ydd
    Rhys a Lucy, Adran Corn Hir
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Corn Hir
2il
    , Adran Bro Goronwy
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Corn Hir
2il
    , Adran Henblas
3ydd
    , Adran Llanfechell
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Llanddeusant
2il
    , Ysgol Gynradd Llanfachraeth
3ydd
    , Ysgol Gynradd Llangaffo
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Penysarn
2il
    , Ysgol Gynradd Y Graig
3ydd
    Hogiau Llanfairpwll, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Llandegfan
2il
    , Ysgol Gymraeg Morswyn
3ydd
    , Ysgol Gynradd Y Talwrn
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il
    , Ysgol Gynradd Y Graig
3ydd
    , Ysgol Gynradd Amlwch
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il
    , Ysgol Gynradd Y Graig
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Morswyn
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Iwan Last, Ysgol Gynradd Llandegfan
2il
    Lucy Kelly, Ysgol Gynradd Llangaffo
3ydd
    Jasmine Brown, Adran/Aelwyd Bodffordd
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    David Sutton, Ysgol Gynradd Llangoed
2il
    Rebekah Davies, Ysgol Gynradd Penysarn
3ydd
    Siwan Tudur, Ysgol Gynradd Beaumaris
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Carolyn Burton, Ysgol Gynradd Y Borth
2il
    Catrin Cheung, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
3ydd
    Ryan Bristow, Ysgol Gymuned Llanfechell
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Carolyn Burton, Ysgol Gynradd Y Borth
2il
    Elain Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern
3ydd
    Gwern ap Rhobat, Adran Gaerwen
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Dafydd Large, Ysgol Gynradd Llandegfan
2il
    Sion Thomas, Ysgol Gynradd Llandegfan
3ydd
    Gareth Maxwell, Ysgol Gynradd Penysarn
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Niamh Roberts, Ysgol Gynradd Amlwch
2il
    Elain Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern
3ydd
    Alicia Mills, Ysgol Gynradd Llandegfan
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Penysarn
20:   Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Borth
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Glesni Rhys Jones, Ysgol Gynradd Bodedern
2il
    Manon Vaughan Jones, Ysgol Gynradd Y Graig
3ydd
    Hannah Roberts, Ysgol Gynradd Y Graig
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Cai Llewelyn Gruffydd, Adran Corn Hir
2il
    Ffion Elin Davies, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
3ydd
    Rhys Meilyr Jones, Adran Corn Hir
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Gareth Hugh Williams, Ysgol Gynradd Y Graig
2il
    Lucy Kelly, Ysgol Gynradd Llangaffo
3ydd
    Aimee Docwra, Ysgol Gynradd Llandegfan
28:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Graig
2il
    , Ysgol Gynradd Llandegfan
3ydd
    , Ysgol Gynradd Y Borth
29:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Graig
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Gwen Meleri Hughes, Ysgol Gynradd Llanddeusant
2il
    Manon Vaughan Jones, Ysgol Gynradd Y Graig
3ydd
    Deio Morgan Jones, Adran Bro Goronwy
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Ffion Elin Davies, Ysgol Gynradd Llanfairpwll
2il
    Alis Fflur, Ysgol Gynradd Y Borth
3ydd
    Heledd Catrin Thomas, Ysgol Gynradd Bryngwran
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Lucy Kelly, Ysgol Gynradd Llangaffo
2il
    Elinor Mair Pritchard, Ysgol Gynradd Y Graig
3ydd
    Tomos Owen, Ysgol Gynradd Penysarn
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    Genod y Graig, Ysgol Gynradd Y Graig
2il
    , Ysgol Gynradd Amlwch
3ydd
    , Ysgol Gynradd Bodedern
35:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Corn Hir
2il
    Grwp Betsan, Adran Llanfechell
3ydd
    , Adran Henblas
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Graig
2il
    , Ysgol Gynradd Amlwch
3ydd
    , Adran Llanddaniel
38:   Cân Actol (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    , Ysgol Gynradd Y Talwrn
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Morswyn
2il
    , Ysgol Gynradd Y Graig
3ydd
    , Ysgol Gynradd Ty Mawr
41:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Ty Mawr
2il
    , Ysgol Gynradd Pentraeth
42:   Parti Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    , Adran Corn Hir
2il
    , Ysgol Gynradd Y Graig
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Morswyn
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Pentraeth
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Llanfechell
2il
    , Ysgol Gymraeg Morswyn
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Brittany Bladon, Ysgol Gynradd Amlwch
2il
    Katie Jones, Ysgol Gynradd Amlwch
3ydd
    Rhodd Alaw Parry, Ysgol Gynradd Y Fali
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    Bodiau Llachar, Ysgol Gynradd Amlwch
2il
    , Ysgol Gynradd Y Graig
3ydd
    , Adran/Aelwyd Bodwrog
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Nathan Harris, Ysgol Gynradd Rhosneigr
2il
    Ben Hand, Ysgol Gynradd Rhosneigr
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Aerin E. Vaughan, Adran Llanddona
52:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Rhosneigr
146:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Sioned Roberts, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    Ffion Haf Roberts, Ysgol Gyfun David Hughes
3ydd
    Elin Angharad Williams, Ysgol Gyfun David Hughes
147:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Ynyr Llwyd, Ysgol Gyfun Llangefni
148:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Sioned a Mared, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    Lisa a Kimberley, Ysgol Gyfun Llangefni
3ydd
    Elliw a Glesni, Ysgol Gyfun Llangefni
149:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Elin William, Aelwyd Yr Ynys
2il
    Lois Meleri Jones, Aelwyd Yr Ynys
3ydd
    Lowri Wyn Rowlands, Aelwyd yr Ynys
151:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Lois ac Elin, Aelwyd Yr Ynys
2il
    Llinos a Ffion, Aelod Unigol Cylch Glannau Menai
3ydd
    Lowri ac Elen, Aelwyd Yr Ynys
152:   Unawd 19-25 oed
1af
    Llio Eleri Evans, Aelod Unigol Cylch Glannau Menai
153:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
1af
    Osian Meilyr Jones, Aelwyd Yr Ynys
2il
    Zoe Ann Day, Aelwyd Yr Ynys
3ydd
    Lowri Wyn Rowlands, Aelwyd Yr Ynys
154:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
1af
    Catrin Angharad Roberts, Aelwyd Yr Ynys
2il
    Llio Eleri Evans, Aelod Unigol Cylch Glannau Menai
3ydd
    Mared Williams, Aelwyd Yr Ynys
164:   Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Yr Ynys
165:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Yr Ynys
166:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Yr Ynys
167:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    , Aelwyd Yr Ynys
168:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Yr Ynys
169:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
1af
    Sioned Mai Roberts , Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    Mared Meredydd, Ysgol Gyfun Llangefni
3ydd
    Elin Meredydd Tomos, Ysgol Gyfun Llangefni
170:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Osian Meilir, Aelwyd Yr Ynys
2il
    Ruth Davies, Adran Llanddaniel
3ydd
    Llinos Wyn Davies, Ysgol Gyfun David Hughes
171:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Catrin Angharad Roberts, Aelwyd Yr Ynys
172:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Llangefni
173:   Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
1af
    Kimberley Rowlands, Ysgol Gyfun Llangefni
174:   Unawd Llinynnol Bl 7-9
1af
    Daire Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
175:   Unawd Piano Bl 7-9
1af
    Iwan Wyn Owen, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
2il
    Cari Mair Lloyd, Ysgol Uwchradd Bodedern
3ydd
    Lois Angharad Roberts, Ysgol Gyfun Llangefni
176:   Unawd Pres Bl 7-9
1af
    Sion Morgan Whithers, Ysgol Gyfun David Hughes
2il
    Dewi Garmon Jones, Adran / Aelwyd Rhosmeirch
179:   Unawd Chwythbrennau Bl 10-13
1af
    Mari Gwenllian Jones, Adran / Aelwyd Rhosmeirch
2il
    Sara Sutton, Ysgol Gyfun David Hughes
180:   Unawd Llinynnol Bl 10-13
1af
    Lowri Angharad, Adran / Aelwyd Rhosmeirch
181:   Unawd Piano Bl 10-13
1af
    Ioan Coleman, Ysgol Gyfun David Hughes
2il
    Leah Wynne Jones, Ysgol Gyfun Llangefni
3ydd
    Jāms Coleman, Ysgol Gyfun David Hughes
182:   Unawd Pres Bl 10-13
1af
    Ceri Isfryn, Ysgol Gyfun David Hughes
2il
    Gareth Rhun Jones, Adran / Aelwyd Rhosmeirch
3ydd
    Jāms Coleman, Ysgol Gyfun David Hughes
185:   Unawd Offerynnol 19-25 oed
1af
    Cai Isfryn, Aelod Unigol Cylch Glannau Menai
187:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Llangefni
191:   Unawd Cerdd Dant Bl 7-9
1af
    Sioned Mai Roberts, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    Kimberley Rowlands, Ysgol Gyfun Llangefni
3ydd
    Catrin Heledd Jones, Ysgol Uwchradd Bodedern
192:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    Kimberley a Lisa, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    Sioned a Mared, Ysgol Gyfun Llangefni
193:   Unawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    Osian Meilir Jones, Aelwyd Yr Ynys
2il
    Meilir Tee Evans, Ysgol Gyfun Llangefni
3ydd
    Lois Mererid Williams, Ysgol Gyfun Llangefni
195:   Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Catrin Angharad Roberts, Aelwyd Yr Ynys
196:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Mared, Catrin ac Aled, Aelwyd Yr Ynys
198:   Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Llangefni
199:   Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd/Y.U.)
1af
    Genod yr Ynys, Aelwyd Yr Ynys
200:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    , Aelwyd Yr Ynys
201:   Llefaru Unigol Bl 7-9
1af
    Bethan Elin Wyn Owen, Ysgol Uwchradd Bodedern
2il
    Gethin Wynn Davies, Ysgol Gyfun David Hughes
3ydd
    Lisa Catrin, Ysgol Gyfun David Hughes
203:   Grwp Llefaru Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Llangefni
204:   Llefaru Unigol Bl 10-13
1af
    Lois Meleri Jones, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    Elin Wiliam, Aelwyd Yr Ynys
3ydd
    Manon Wynn Davies, Ysgol Gyfun David Hughes
207:   Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
1af
    , Aelwyd Yr Ynys
210:   Ymgom Bl 7-9
1af
    Grwp Lisa, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    Grwp Ynyr, Ysgol Gyfun Llangefni
212:   Ymgom Bl 10-13
1af
    Grwp Elin, Aelwyd Yr Ynys
2il
    Grwp Miriam, Aelwyd Yr Ynys
214:   Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Llangefni
218:   Cyflwyniad Theatrig Unigol 19-25 oed
1af
    Manon Wyn Williams, Adran / Aelwyd Rhosmeirch
219:   Dawns Werin Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Llangefni
220:   Dawns Werin Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun Llangefni
221:   Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
1af
    , Aelwyd Yr Ynys
223:   Dawns Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
1af
    Dewi.G. Jones, Adran / Aelwyd Rhosmeirch
224:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    Zoe Ann Day, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    Lowri A. Jones, Adran / Aelwyd Rhosmeirch
225:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
1af
    Gareth Rhun Jones, Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    Richard Holt, Ysgol Gyfun Llangefni
3ydd
    Aled Hopton, Aelwyd Yr Ynys
226:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Llangefni
2il
    , Adran / Aelwyd Rhosmeirch
3ydd
    , Aelwyd Yr Ynys
227:   Dawns Stepio 12 - 25 oed*
1af
    , Ysgol Gyfun Llangefni
229:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
1af
    Dawnswyr Mechell, Adran Llanfechell
230:   Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
1af
    Llio Jones, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
2il
    Natalie Williams, Ysgol Uwchradd Bodedern
3ydd
    Katie Parsons, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
231:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
1af
    Perlau Amlwch, Adran Amlwch
2il
    , Ysgol Gyfun David Hughes
232:   Dawns Disgo Unigol Bl 10-13
1af
    Lowri Hughes, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones
233:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10-13
1af
    Grwp Rhiannon, Adran Amlwch 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007