Eisteddfod yr Urdd

Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Eryri 2007  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Carwyn Sion, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Gwenno Martin, Ysgol Gynradd Cymerau
3ydd
    Malan Fon Jones, Adran Tref Y Gelli
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Mannon Owen, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Betsan Ceiriog, Ysgol Gynradd Bontnewydd
3ydd
    Mirain Evans, Ysgol Gynradd Chwilog
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Cedron Sion, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Cian Sin, Ysgol Gynradd Y Garnedd
3ydd
    Emyr Lloyd Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Catrin ac Mared, Adran Bontnewydd
2il
    Elis ac Ynyr, Ysgol Gynradd Felinheli
3ydd
    Manon ac Ela, Ysgol Gynradd Bontnewydd
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Botwnnog, Adran Botwnnog
2il
    Parti Rhidian, Adran Bethel
3ydd
    Parti Dafydd, Adran Llandwrog
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Cor Dinllaen, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn
2il
    Cor Erin, Adran Bontnewydd
3ydd
    Cor Guto, Adran Llandwrog
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    Parti Bodfeurig, Ysgol Gynradd Bodfeurig
2il
    Pati Llanaelhaern, Adran Llanaelhaearn
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Parti Cedron, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Parti Elin, Ysgol Gynradd Cymerau
3ydd
    Parti Hannah, Ysgol Gynradd Llanrug
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    Cor Tregarth, Ysgol Gynradd Tregarth
2il
    Cor Penybryn, Ysgol Gynradd Penybryn
3ydd
    Cor Treferthyr, Ysgol Gynradd Treferthyr
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    Cor Ffion, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Cor Yr Hendre, Adran Hendre
3ydd
    Cor Y Garnedd, Ysgol Gynradd Y Garnedd
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Sara, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Parti''r Felin, Ysgol Gynradd Felinheli
3ydd
    Parti Botwnnog, Adran Botwnnog
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Cedron Sion, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Ela M Owen, Ysgol Gynradd Bontnewydd
3ydd
    Garmon Ynyr, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Lliwen Medi Owen, Ysgol Gynradd Rhostryfan
2il
    Barney Broatch, Ysgol Gynradd Y Faenol
3ydd
    Elin Jones, Ysgol Gynradd Y Garnedd
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Mabon Llyr, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Enid Warren, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
3ydd
    Madison Khan, Ysgol Gynradd Cae Top
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Huw Owen, Ysgol Gynradd Dolbadarn
2il
    Cian Sin, Ysgol Gynradd Y Garnedd
3ydd
    Swyn A Llyr, Ysgol Gynradd Bontnewydd
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Huw Owen, Ysgol Gynradd Dolbadarn
2il
    Owen Pickering, Ysgol Gynradd Llanllechid
3ydd
    Iolo Edwards, Ysgol Gynradd Y Faenol
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Elen Puw, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Mared Williams, Adran Bontnewydd
3ydd
    Swyn A Llyr, Adran Bontnewydd
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    Parti'r Faenol, Ysgol Gynradd Y Faenol
20:   Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    Parti''r Faenol, Ysgol Gynradd Y Faenol
2il
    Grwp Hope, Ysgol Gynradd Rhostryfan
3ydd
    Parti Connall, Adran Llanaelhaearn
21:   Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Y Gelli, Ysgol Gynradd Y Gelli
2il
    Band Hirael, Ysgol Gynradd Hirael
3ydd
    Band Y Faenol, Ysgol Gynradd Y Faenol
22:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Eifion Wyn, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Grwp Groeslon, Ysgol y Groeslon
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Gwenno Martin, Ysgol Gynradd Cymerau
2il
    Deio Llyr Davies Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd
3ydd
    Alaw Henderson, Adran Llandwrog
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Mali Fflur Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Sioned Mair Owen, Ysgol Gynradd Pentre Uchaf
3ydd
    Anest Gwenllian Garrod, Adran Botwnnog
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Dafydd Gwyn Jones, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn
2il
    Cain Lois Dafydd, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
3ydd
    Catrin A Williams, Ysgol Gynradd Bontnewydd
28:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Cain, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Parti Beca, Ysgol Gynradd Llanrug
3ydd
    Parti Llanaelhaearn, Adran Llanaelhaearn
29:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Cor Cymerau, Ysgol Gynradd Cymerau
2il
    Cor Penybryn, Ysgol Gynradd Penybryn
30:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Pentreuchaf, Adran Pentre Uchaf
2il
    Parti Bethel, Adran Bethel
3ydd
    Parti Garn, Adran Garndolbenmaen
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Cai Fon Davies, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Owain ap Myrddin, Adran Pentre Uchaf
3ydd
    Rebecca Rice Hughes, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Elis Sion Parri, Adran Aberdaron/Rhiw
2il
    Guto Gwenallt, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
3ydd
    Alaw F Roberts, Ysgol Gynradd Bontnewydd
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Cian Sin, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Cedron Sion, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
3ydd
    Ianto Sion Parri, Adran Aberdaron/Rhiw
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Sion Michael, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Grwp Brwm Brwm, Ysgol Gynradd Y Garnedd
3ydd
    Parti Luke, Ysgol Gynradd Santes Helen
35:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Botwnnog, Adran Botwnnog
2il
    Grwp Garn, Adran Garndolbenmaen
3ydd
    Parti Aled, Adran Bontnewydd
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Y Garnedd, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Grwp Glesni, Adran Edern
3ydd
    Grwp Cassie, Ysgol Gynradd Penybryn
39:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    Y Garnedd, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Y Gorlan, Ysgol Gynradd Y Gorlan
3ydd
    Cymerau, Ysgol Gynradd Cymerau
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    Parti Lea a Osian, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Parti Sion Gwyn, Adran Llandwrog
3ydd
    Parti Ynyr, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
41:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Parti Emma, Ysgol Gynradd Cwm y Glo
2il
    Parti Ben, Adran Llandwrog
3ydd
    Parti Einir, Ysgol Gynradd Borth-y-Gest
42:   Parti Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    Parti Mared, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
2il
    Parti Mari, Ysgol Gynradd Llanrug
3ydd
    Parti Gwydion, Ysgol Gynradd Eifion Wyn
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Felinheli
2il
    , Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Chloe Roberts, Ysgol Gynradd Llanrug
2il
    Alaw Llewelyn, Adran Abererch
3ydd
    Giovanna Braia, Ysgol Gynradd Treferthyr
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    Sr Y Gelli, Adran Tref Y Gelli
2il
    Grwp Bro LLeu, Adran Ysgol Bro Lleu
3ydd
    Miss Pinc, Ysgol Gynradd Treferthyr
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Ashleigh Jay Wood, Ysgol Gynradd Bronyfoel
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    James Davies, Adran Edern
146:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Enlli Lloyd Pugh, Adran Botwnnog
2il
    Elen Roberts, Aelwyd Gwrtheyrn
3ydd
    LLio Jones, Ysgol Uwchradd Tryfan
147:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Dafydd Griffith, Ysgol Uwchradd Brynrefail
2il
    Rhodri Brookes, Ysgol Uwchradd Brynrefail
3ydd
    Dafydd Williamson, Ysgol Uwchradd Eifionydd
148:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Alaw Parry a Llio Jones, Ysgol Uwchradd Tryfan
2il
    Enlli Lloyd Pugh a Alaw Lloyd Pugh, Adran Botwnnog
3ydd
    Lois Morgan Huws a Megan Llyn, Ysgol Uwchradd Botwnnog
149:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Elin Tomos, Aelwyd Chwilog
2il
    Meinir Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
3ydd
    Ceri Griffith, Ysgol Uwchradd Tryfan
150:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    Dafydd Rhun, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor
2il
    Robin Hughes, Aelwyd Chwilog
151:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Elin ac Anna, Aelwyd Chwilog
2il
    Meinir a Ffion, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
3ydd
    Sian a Sara, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
152:   Unawd 19-25 oed
1af
    Gareth Wyn Roberts, Aelod Unigol C. Arfon
2il
    Sion Euros, Aelwyd Chwilog
153:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
1af
    Meinir Roberts, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
2il
    Ceri Griffith, Ysgol Uwchradd Tryfan
3ydd
    Gwenllian Mai, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
154:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
1af
    Elfed Morgan Morris, Aelod Unigol C. Arfon
2il
    Sara Angharad Roberts, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor
3ydd
    Elliw Mai, Aelod Unigol c. Bangor/Ogwen
155:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Parti Botwnnog, Ysgol Uwchradd Botwnnog
2il
    Parti Gwrtheyrn, Aelwyd Gwrtheyrn
156:   Côr (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Cr Gwrtheyrn, Aelwyd Gwrtheyrn
157:   Parti Merched Bl 7-9
1af
    Parti Botwnnog, Ysgol Uwchradd Botwnnog
2il
    Parti Dyffryn Nantlle, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
3ydd
    Parti Eifionydd, Ysgol Uwchradd Eifionydd
158:   Parti Bechgyn Bl 7-9
1af
    Parti Eifionydd, Ysgol Uwchradd Eifionydd
2il
    Parti Dyffryn Ogwen, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen
159:   Côr S.A. Bl 7-9
1af
    Cr Botwnnog, Ysgol Uwchradd Botwnnog
2il
    Cr Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail
3ydd
    Cr Dyffryn Nantlle, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
160:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
163:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
1af
    Grwp Gwenllian, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
2il
    Grwp Sara, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
169:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
1af
    Elen Roberts, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
2il
    Enlli Lloyd Pugh, Adran Botwnnog
3ydd
    Naomi Saunders, Ysgol Uwchradd Tryfan
170:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Elin Thomas, Aelwyd Chwilog
2il
    Casi Wyn, Aelwyd Bangor
3ydd
    Ceri Griffith, Ysgol Uwchradd Tryfan
171:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Elliw Mai, Aelod Unigol c. Bangor/Ogwen
172:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
173:   Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
1af
    Elen Roberts, Aelwyd Gwrtheyrn
2il
    Sian Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen
3ydd
    Elain Roberts, Ysgol Uwchradd Brynrefail
174:   Unawd Llinynnol Bl 7-9
1af
    Taliesin Farar, Ysgol Uwchradd Tryfan
2il
    Morgana Grace, Ysgol Uwchradd Friars
175:   Unawd Piano Bl 7-9
1af
    Gwenno Glyn Brown, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
2il
    Manon Elwyn, Ysgol Uwchradd Brynrefail
3ydd
    Rhiain Dyer, Ysgol Uwchradd Botwnnog
176:   Unawd Pres Bl 7-9
1af
    Gwyn Owen, Ysgol Uwchradd Tryfan
2il
    Manon Elwyn, Ysgol Uwchradd Brynrefail
3ydd
    Gwenno Pari Huws, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
177:   Unawd Telyn Bl 7-9
1af
    Rhiain Awel Dyer, Ysgol Uwchradd Botwnnog
2il
    Marged Elen Wiliam, Ysgol Uwchradd Tryfan
3ydd
    Gwenno Glyn Brown, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
178:   Ensemble Bl 7-9
1af
    Ysgol Dyffryn Ogwen, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen
179:   Unawd Chwythbrennau Bl 10-13
1af
    Bethan Eleri Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
2il
    Morys Williams, Ysgol Uwchradd Tryfan
180:   Unawd Llinynnol Bl 10-13
1af
    Gweno Roberts, Ysgol Uwchradd Tryfan
2il
    Elen Saran Williams, Ysgol Uwchradd Tryfan
181:   Unawd Piano Bl 10-13
1af
    Elfair Grug Dyer, Ysgol Uwchradd Botwnnog
2il
    Tomos Parry, Ysgol Uwchradd Brynrefail
182:   Unawd Pres Bl 10-13
1af
    Nicholas Hughes, Ysgol Uwchradd Tryfan
2il
    Patrick Rimes, Ysgol Uwchradd Tryfan
3ydd
    Cai Jones, Aelwyd Bethel
183:   Unawd Telyn Bl 10-13
1af
    Glain Dafydd, Aelwyd Bangor
2il
    Elfair Grug Dyer, Ysgol Uwchradd Botwnnog
3ydd
    Elin Mared Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
184:   Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
1af
    Lois a Sion, Ysgol Uwchradd Brynrefail
185:   Unawd Offerynnol 19-25 oed
1af
    Rhys Jones, Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor
186:   Ensemble 15-25 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Tryfan
2il
    , Ysgol Uwchradd Brynrefail
187:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    Band Brynrefail, Ysgol Uwchradd Brynrefail
2il
    Band Dyffryn Ogwen, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
191:   Unawd Cerdd Dant Bl 7-9
1af
    Elen Roberts, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
2il
    Enlli Lloyd Pugh, Adran Botwnnog
3ydd
    Sara Pennant Jones, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
192:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    Enlli Lloyd Pugh ac Alaw Lloyd Pugh, Adran Botwnnog
2il
    Dafydd Gwyn Jones a Mared Gwyn Jones, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn
3ydd
    Alaw Parry a Llio Jones, Ysgol Uwchradd Tryfan
193:   Unawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    Elin Tomos, Aelwyd Chwilog
2il
    Ffion Llwyd, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
3ydd
    Casi Wyn, Aelwyd Bangor
194:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    Elin ac Anna, Ysgol Gynradd Chwilog
2il
    Meinir a Ffion, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
195:   Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Elliw Mai, Aelod Unigol c. Bangor/Ogwen
197:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    Parti Eifionydd, Ysgol Uwchradd Eifionydd
2il
    Parti Morris, Ysgol Uwchradd Tryfan
198:   Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
2il
    , Ysgol Uwchradd Tryfan
199:   Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd/Y.U.)
1af
    , Aelwyd Gwrtheyrn
200:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    , Aelwyd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor
201:   Llefaru Unigol Bl 7-9
1af
    Lowri Ceiriog, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
2il
    Megan Llyn, Adran Botwnnog
3ydd
    Iolo Jones, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
202:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Parti Pont Y Gof, Adran Botwnnog
203:   Grwp Llefaru Bl 7-9
1af
    Grwp Hanna, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
2il
    Parti Sian, Ysgol Uwchradd Botwnnog
3ydd
    Parti Lowri, Ysgol Uwchradd Eifionydd
204:   Llefaru Unigol Bl 10-13
1af
    Elin Tomos, Aelwyd Chwilog
2il
    Ffion Enlli, Ysgol Uwchradd Botwnnog
3ydd
    Ceri Griffith, Ysgol Uwchradd Tryfan
205:   Grwp Llefaru Bl 10-13
1af
    , Ysgol Uwchradd Botwnnog
206:   Llefaru Unigol 19-25 oed
1af
    Elin Mair, Aelod Unigol C. Arfon
2il
    Elen Gwenllian, Aelod Unigol C. Arfon
210:   Ymgom Bl 7-9
1af
    Grwp Alys, Ysgol Uwchradd Botwnnog
2il
    Tramps Port, Ysgol Uwchradd Eifionydd
3ydd
    Grwp Gwen Tomos, Ysgol Uwchradd Brynrefail
212:   Ymgom Bl 10-13
1af
    Grwp Ffion, Ysgol Uwchradd Botwnnog
217:   Monolog Bl 10-13
1af
    Ceri Griffith, Ysgol Uwchradd Tryfan
2il
    Heledd Fflur Lewis, Aelwyd Gwrtheyrn
218:   Cyflwyniad Theatrig Unigol 19-25 oed
1af
    Elliw Mai Hughes, Aelod Unigol c. Bangor/Ogwen
2il
    Elen Gwenllian, Aelod Unigol C. Arfon
3ydd
    Elin Mair, Aelod Unigol C. Arfon
220:   Dawns Werin Bl 10-13
1af
    Parti Anest, Ysgol Uwchradd Brynrefail
222:   Dawns Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    Anest Bryn Jones, Ysgol Uwchradd Brynrefail
2il
    Caryl Menai Jones, Aelwyd Ryg a Rug
3ydd
    Lois Roberts, Aelwyd Ryg a Rug
224:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    Anest Eifion, Ysgol Uwchradd Brynrefail
226:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed
1af
    Anest ac Anest, Ysgol Uwchradd Brynrefail
229:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
1af
    , Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
230:   Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
1af
    Leanne Rees Williams, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
2il
    Einir Evans, Ysgol Uwchradd Brynrefail
3ydd
    Anest Edwards, Ysgol Uwchradd Tryfan
231:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
1af
    Grwp Adloniant, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
2il
    Grwp Sioned, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
3ydd
    Pishynz Port, Ysgol Uwchradd Eifionydd
232:   Dawns Disgo Unigol Bl 10-13
1af
    Sasha Williams, Ysgol Uwchradd Brynrefail
2il
    Nia Hanks, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
3ydd
    Sioned Williams, Ysgol Uwchradd Friars
233:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10-13
1af
    Perlau Brynrefs, Ysgol Uwchradd Brynrefail
2il
    Pyls, Ysgol Uwchradd Eifionydd
3ydd
    Grwp Daioni, Ysgol Uwchradd Botwnnog
235:   Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
1af
    Anna Higson, Ysgol Uwchradd Botwnnog
2il
    Alice Caitlin Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007