Eisteddfod yr Urdd

Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Meirionnydd 2007  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Mared Fflur Jones, Adran Rhydymain
2il
    Carwyn Davies, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
3ydd
    Ifan Jones, Adran Llanegryn
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Glain Rhys, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il
    Lowri Francis Jones, Ysgol Gynradd Tanygrisiau
3ydd
    Aron Wyn Parry, Adran Ganllwyd
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Awel Williams, Cefn Coch Penrhyndeudraeth
2il
    Arwen Elyseg Evans, Adran Brithdir
3ydd
    Lois Evans, Ysgol Gynradd Penybryn
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Marged ac Elin, Adran Llanuwchllyn
2il
    Katie a Mared, Adran Llanuwchllyn
3ydd
    Awel ac Iona, Cefn Coch Penrhyndeudraeth
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti''r Aran, Adran Llanuwchllyn
2il
    Parti Steffan, Adran Brithdir
3ydd
    Parti Elin, Cefn Coch Penrhyndeudraeth
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Cr Llanuwchllyn, Adran Llanuwchllyn
2il
    Cr Sin, Cefn Coch Penrhyndeudraeth
3ydd
    Cr Non, Adran Ganllwyd
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    Parti Pennal, Ysgol Gynradd Pennal
2il
    Parti Bryncrug, Ysgol Gynradd Bryncrug
3ydd
    Euros Smith, Ysgol Gynradd Llanfachreth
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Parti Bro Cynfal, Ysgol Gynradd Bro Cynfal
2il
    Parti Tanycastell, Ysgol Gynradd Tanycastell
3ydd
    Parti Teleri, Ysgol Gynradd Bro Tegid
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    Cr Tanygrisiau, Ysgol Gynradd Tanygrisiau
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    Cr Hana, Ysgol Gynradd Dolgellau
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Carndochan, Adran Llanuwchllyn
2il
    Parti Cefn Coch, Cefn Coch Penrhyndeudraeth
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Mared Emlyn Parry, Ysgol Gynradd Bro Cynfal
2il
    Awel Williams, Cefn Coch Penrhyndeudraeth
3ydd
    Nia Elizabeth Pugh, Adran Brithdir
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Nia Elizabeth Pugh, Adran Brithdir
2il
    Siwan Meleri Parry, Adran Brithdir
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Elin Hughes, Adran Y Parc
2il
    Sara Lois Lloyd, Ysgol Gynradd Bro Tegid
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Seren Richards, Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il
    Danial Owen, Ysgol Gynradd Tanycastell
3ydd
    Glesni Fflur Jones, Adran Dinas Mawddwy
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Alasdair Hamilton, Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il
    Ifan Williams, Cefn Coch Penrhyndeudraeth
3ydd
    Sion Harri Skinner, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Teleri Davies, Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il
    Megan Lloyd Gray, Ysgol Gynradd Tanygrisiau
3ydd
    Arwen Elyseg Evans, Adran Brithdir
20:   Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    Y Diddanwyr Bach, Ysgol Gynradd Beuno Sant
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Ceri Evans, Ysgol Gynradd Beuno Sant
2il
    Carwyn Davies, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
3ydd
    Mared Fflur Jones, Adran Rhydymain
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Emma Evans, Ysgol Gynradd Beuno Sant
2il
    Lowri Francis Jones, Ysgol Gynradd Tanygrisiau
3ydd
    Megan Lloyd Gray, Ysgol Gynradd Tanygrisiau
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Mared Emlyn Parry, Ysgol Gynradd Bro Cynfal
2il
    Marged Gwenllian, Adran Llanuwchllyn
3ydd
    Awel Williams, Cefn Coch Penrhyndeudraeth
28:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Llinos, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys
2il
    Parti Ysgol Bro Tryweryn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
3ydd
    Parti Tiana, Ysgol Gynradd Bro Cynfal
29:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Cr Cefn Coch, Cefn Coch Penrhyndeudraeth
30:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Ffridd y Llyn, Adran Ffridd y Llyn
2il
    Parti Adran y Parc, Adran Y Parc
3ydd
    Parti Awel, Cefn Coch Penrhyndeudraeth
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Ifan Jones, Adran Llanegryn
2il
    Carwyn Davies, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
3ydd
    Mared Fflur Jones, Adran Rhydymain
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Sion Williams Jones, Adran Rhydymain
2il
    Aron Wyn Parry, Adran Ganllwyd
3ydd
    Trystan Hywel Besent, Ysgol Gynradd Pennal
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Rhys M Owen, Ysgol Gynradd Y Clogau
2il
    Esyllt Thomas, Cefn Coch Penrhyndeudraeth
3ydd
    Heledd Williams, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Bro Tryweryn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il
    Grwp Catrin, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys
3ydd
    Parti Ryan, Ysgol Gynradd Beuno Sant
35:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Catrin, Cefn Coch Penrhyndeudraeth
2il
    Genod Ffridd y Llyn, Adran Ffridd y Llyn
3ydd
    Hogia Ffridd y Llyn, Adran Ffridd y Llyn
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Alaw, Cefn Coch Penrhyndeudraeth
2il
    Grwp Penybryn, Ysgol Gynradd Penybryn
3ydd
    Grwp Catrin, Cefn Coch Penrhyndeudraeth
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    Parti Bro Tryweryn, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il
    Parti Carndochan, Adran Llanuwchllyn
41:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Parti Bro Cynfal, Ysgol Gynradd Bro Cynfal
2il
    Parti''r Aran, Adran Llanuwchllyn
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Rhys, Ysgol Gynradd Y Clogau
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Katie Cross, Ysgol Gynradd Manod
2il
    Siwan Lois Griffiths, Ysgol Gynradd Bro Cynfal
3ydd
    Annest Fflur Jones, Adran Llanuwchllyn
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Iwan, Adran Ffridd y Llyn
2il
    Grwp Cadi, Cefn Coch Penrhyndeudraeth
3ydd
    Grwp Naomi, Adran Brithdir
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Pippa Rollings, Ysgol Gynradd Penybryn
2il
    Charlie Cartwright, Ysgol Gynradd Penybryn
3ydd
    Byron Murray, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Huw Williams, Ysgol Gynradd Penybryn
146:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Leona Roberts, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Heledd Mair Besent, Uwch Adran Bro Dysynni
3ydd
    Bethan Ruth Roberts, Ysgol Uwchradd Y Gader
147:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Sion Dolben Hughes, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Alun Williams, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
148:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Bethan a Megan, Ysgol Uwchradd Y Gader
2il
    Leona a Catrin, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    Elain a Gwennan, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
149:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Anna Rhys Davies, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Heulen Cynfal, Aelwyd Blaenau Ffestiniog
3ydd
    Sioned Elin Besent, Ysgol Uwchradd Tywyn
150:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    Meirion Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Y Gader
2il
    Luke McCall, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
151:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Sian a Lea, Ysgol Uwchradd Ardudwy
2il
    Hana ac Elin, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
152:   Unawd 19-25 oed
1af
    Glesni Fflur, Aelwyd Llanuwchllyn
2il
    Lona Meleri, Aelwyd Llanuwchllyn
153:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
1af
    Llio Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Luke McCall, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    Heledd Elfyn, Aelwyd Blaenau Ffestiniog
154:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
1af
    Glesni Fflur, Aelwyd Llanuwchllyn
155:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Parti Llanuwchllyn, Adran Llanuwchllyn
2il
    Parti Bro Dysynni, Uwch Adran Bro Dysynni
157:   Parti Merched Bl 7-9
1af
    Parti''r Moelwyn, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
2il
    Parti''r Gader, Ysgol Uwchradd Y Gader
3ydd
    Parti Ysgol y Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
158:   Parti Bechgyn Bl 7-9
1af
    Parti''r Moelwyn, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
159:   Côr S.A. Bl 7-9
1af
    Cr y Gader, Ysgol Uwchradd Y Gader
2il
    Cr Ysgol y Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
160:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    Cr y Gader, Ysgol Uwchradd Y Gader
2il
    Cr y Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
161:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    Cr Ysgol y Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
167:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    Cr Aelwyd Llanuwchllyn, Aelwyd Llanuwchllyn
169:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
1af
    Leona Roberts, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Sion Dolben Hughes, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    Bethan Ruth Roberts, Ysgol Uwchradd Y Gader
170:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Heulen Cynfal, Aelwyd Blaenau Ffestiniog
2il
    Lea Helygain Adams, Ysgol Uwchradd Ardudwy
3ydd
    Anna Rhys Davies, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
171:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Lona Meleri, Aelwyd Llanuwchllyn
2il
    Ffion Bryn, Aelwyd Llanuwchllyn
173:   Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
1af
    Heledd Mair Besent, Uwch Adran Bro Dysynni
2il
    Llio Jones, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    Delyth Dempsey, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
174:   Unawd Llinynnol Bl 7-9
1af
    Catrin Davies, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
175:   Unawd Piano Bl 7-9
1af
    Leona Roberts, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Megan Angharad Jones, Ysgol Uwchradd Y Gader
3ydd
    Ffion Mererid Jones, Adran Dinas Mawddwy
176:   Unawd Pres Bl 7-9
1af
    Gethin Sharp, Ysgol Uwchradd Ardudwy
2il
    Ifan Sion Davies, Uwch Adran Bro Dysynni
177:   Unawd Telyn Bl 7-9
1af
    Gwenno Foster Evans, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Gwernan Lenna John, Ysgol Uwchradd Y Gader
179:   Unawd Chwythbrennau Bl 10-13
1af
    Sioned Elin Besent, Ysgol Uwchradd Tywyn
180:   Unawd Llinynnol Bl 10-13
1af
    Rebecca Bugby, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
181:   Unawd Piano Bl 10-13
1af
    Delyth Eleri Jones, Adran Dinas Mawddwy
2il
    Rhianwen Pugh, Ysgol Uwchradd Y Gader
3ydd
    Heulen Cynfal, Aelwyd Blaenau Ffestiniog
183:   Unawd Telyn Bl 10-13
1af
    Lona Williams, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
2il
    Rhianwen Pugh, Ysgol Uwchradd Y Gader
184:   Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
1af
    Ceri a Rhydian, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Rebecca a Hannah, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
191:   Unawd Cerdd Dant Bl 7-9
1af
    Bethan Ruth Roberts, Ysgol Uwchradd Y Gader
2il
    Leona Roberts, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    Sion Dolben Hughes, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
192:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    Leona a Catrin, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Cara a Glesni, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
193:   Unawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    Siwan Franey, Aelwyd Llanuwchllyn
2il
    Anna Rhys Davies, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
194:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    Telaid, Manon a Nia, Aelwyd Llanuwchllyn
195:   Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Lona Meleri, Aelwyd Llanuwchllyn
2il
    Glesni Fflur, Aelwyd Llanuwchllyn
197:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    Parti Bechgyn Ysgol y Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Parti''r Gader, Ysgol Uwchradd Y Gader
199:   Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd/Y.U.)
1af
    Parti Aelwyd Llanuwchllyn, Aelwyd Llanuwchllyn
200:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Glannau Tegid, Aelwyd Llanuwchllyn
2il
    Aelwyd Llanuwchllyn, Aelwyd Llanuwchllyn
201:   Llefaru Unigol Bl 7-9
1af
    Mared Saunders Davies, Ysgol Uwchradd Y Gader
2il
    Sion Dolben Hughes, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    Gwennan Jones, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
202:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Parti Llanuwchllyn, Adran Llanuwchllyn
203:   Grwp Llefaru Bl 7-9
1af
    Parti Ysgol y Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
204:   Llefaru Unigol Bl 10-13
1af
    Heulen Cynfal, Aelwyd Blaenau Ffestiniog
2il
    Sioned Charters, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    Gruffydd Antur, Aelwyd Llanuwchllyn
205:   Grwp Llefaru Bl 10-13
1af
    Parti''r Berwyn, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
210:   Ymgom Bl 7-9
1af
    Ar y Naw, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
2il
    Nest, Andreas, Emma a Rhian, Ysgol Uwchradd Ardudwy
3ydd
    Kirsty, Catrin, Ceri ac Amy, Ysgol Uwchradd Ardudwy
212:   Ymgom Bl 10-13
1af
    Catrin, Melangell a Sian, Ysgol Uwchradd Ardudwy
217:   Monolog Bl 10-13
1af
    Heulen Cynfal, Aelwyd Blaenau Ffestiniog
230:   Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
1af
    Kelsey Williams, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
2il
    Lily Green, Ysgol Uwchradd Tywyn
3ydd
    Lora Favell Jones, Ysgol Uwchradd Y Gader
231:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
1af
    Ser Cymru, Ysgol Uwchradd Y Gader
2il
    Sbarcs y Gader, Ysgol Uwchradd Y Gader
3ydd
    Ysgol Uwchradd Tywyn, Ysgol Uwchradd Tywyn
232:   Dawns Disgo Unigol Bl 10-13
1af
    Cara Braia, Ysgol Uwchradd Ardudwy
2il
    Lowri Hughes, Ysgol Uwchradd Y Moelwyn
3ydd
    Annabelle Louise Owen, Ysgol Uwchradd Y Gader
233:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10-13
1af
    Uwchradd Tywyn, Ysgol Uwchradd Tywyn
2il
    Calon Cymru, Ysgol Uwchradd Ardudwy
3ydd
    Genod Cymru, Ysgol Uwchradd Ardudwy 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007