Eisteddfod yr Urdd

Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Conwy 2007  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Llyr Ynyr Williams, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Gwenan Lewis, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Lois Elen Green, Ysgol Gynradd Glan Morfa
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Alys M Bratch, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Ynyr Clwyd, Ysgol Gynradd Llannefydd
3ydd
    Tesni Kerens, Ysgol Gynradd Maelgwn
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Ceri Roberts, Ysgol Gynradd Llannefydd
2il
    Helena Wyn Williams, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Siriol Roberts, Ysgol Gynradd Bod Alaw
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Lleucu a Gwenlli, Adran Llangwm
2il
    Branwen a Rhiannon, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Caradog a Miriam, Ysgol Gynradd Llanddoged
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Llangwm, Adran Llangwm
2il
    Parti Ysbyty Ifan, Adran Bentref Ysbyty Ifan
3ydd
    Parti Cerrigydrudion, Adran Cerrigydrudion
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Cor Llangwm, Adran Llangwm
2il
    Cor Cerrigydrudion, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    Cor Betws y Coed, Adran Betws y Coed
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    Parti Liam, Ysgol Gynradd Dinmael
2il
    Parti Ceri, Adran Penmachno
3ydd
    Parti Georgina, Ysgol Gynradd Tal y Bont
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Parti Llan, Ysgol Gynradd Llanddoged
2il
    Parti Branwen, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Genod Elwy, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    Cor Bro Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Cor Llannefydd, Ysgol Gynradd Llannefydd
3ydd
    Cor Llanddoged, Ysgol Gynradd Llanddoged
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Bethanie, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Parti Lowri Llwyd, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Parti Sara, Ysgol Gynradd Llangelynnin
12:   Ensemble 3 Llais neu fwy (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Hannah, Ysgol Gynradd Llanddoged
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Mared Williams, Ysgol Gynradd Llannefydd
2il
    Lowri Llwyd, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Ceri Roberts, Ysgol Gynradd Llannefydd
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Branwen Tudur, Ysgol Gynradd Llanddoged
2il
    Isabella Jones, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos
3ydd
    Lona Roberts, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Kate Moorcroft, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Ulysses Jones, Ysgol Gynradd Pencae
3ydd
    Bedwyr Roberts, Ysgol Gynradd Llannefydd
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Lowri Llwyd, Ysgol Gynradd Llanddoged
2il
    Sara Davies, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Alex Farnall, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Luke Mainstone, Ysgol Gynradd Glan Morfa
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Lowri Llwyd, Ysgol Gynradd Llanddoged
2il
    Elin Arfon, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Anna Kate Gostage, Ysgol Gynradd Bod Alaw
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    Parti Glanwydden, Ysgol Gynradd Glanwydden
20:   Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Eglwysbach, Ysgol Gynradd Eglwys Bach
2il
    Grwp Abi, Ysgol Gynradd Tal y Bont
3ydd
    Grwp Bro Aled, Ysgol Gynradd Bro Aled
21:   Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Glanwydden, Ysgol Gynradd Glanwydden
2il
    Gwrp Llanddoged, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Grwp Betws y Coed, Adran Betws y Coed
22:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Glanwydden, Ysgol Gynradd Glanwydden
2il
    Grwp Bro Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Beca Elisa Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Gwenan Llio Lewis, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Modlen Alun, Adran Bentref Ysbyty Ifan
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Telor Jones, Adran Llangwm
2il
    Leusa Rhys Ellis, Adran Bentref Ysbyty Ifan
3ydd
    Hana Hughes, Ysgol Gynradd Llannefydd
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Ceri Roberts, Ysgol Gynradd Llannefydd
2il
    Gwenlli Aled, Adran Llangwm
3ydd
    Anest Rhys Ellis, Adran Bentref Ysbyty Ifan
28:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Elis, Ysgol Gynradd Llannefydd
2il
    Parti''r Llan, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Parti Erin Gwyn, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
29:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Cor Llangwm, Adran Llangwm
30:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Llangwm, Adran Llangwm
2il
    Parti Cerrigydrudion, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    Parti Ysbyty Ifan, Adran Bentref Ysbyty Ifan
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Iolo James, Ysgol Gynradd Maelgwn
2il
    Mali Elwy Williams, Ysgol Gynradd Bro Aled
3ydd
    Gwen Arfon, Ysgol Gynradd Llanddoged
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Briall Llwyd Gwilym, Adran Llangwm
2il
    Gruffydd Evans, Ysgol Gynradd Llannefydd
3ydd
    Ciaran Eynon, Ysgol Gynradd Bod Alaw
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Ceri Roberts, Ysgol Gynradd Llannefydd
2il
    Anna Jane Williams, Ysgol Gynradd Maelgwn
3ydd
    Haf Everiss, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    Parti Osian, Ysgol Gynradd Llanddoged
2il
    Y Beicars, Ysgol Gynradd Llannefydd
3ydd
    Parti Sioned, Ysgol Gynradd Glan Morfa
35:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Cerrigydrudion, Adran Cerrigydrudion
2il
    Parti Llangwm, Adran Llangwm
3ydd
    Parti Ysbyty Ifan, Adran Bentref Ysbyty Ifan
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    Morgan a Magi, Ysgol Gynradd Bro Aled
2il
    Parti Elis, Ysgol Gynradd Llannefydd
3ydd
    Eilir a Brengain, Ysgol Gynradd Bod Alaw
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    Parti Llangwm, Adran Llangwm
2il
    Parti Emily, Ysgol Gynradd Glan Morfa
3ydd
    Parti''r Ffrindiau, Ysgol Babanod Glan Gele
41:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Parti Caron, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Grwp y Dyffryn, Ysgol Gynradd Ffordd Dyffryn
3ydd
    Parti Doged, Ysgol Gynradd Llanddoged
42:   Parti Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    Grwp Sian, Ysgol Gynradd Glan Morfa
2il
    Dawnswyr Elfod, Ysgol Gynradd Elfod
3ydd
    Parti''r Coed, Ysgol Gynradd Nant y Coed
43:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Parti Hannah, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Parti Llanddoged, Ysgol Gynradd Llanddoged
2il
    Parti Pencae, Ysgol Gynradd Pencae
3ydd
    Parti Ceri, Ysgol Gynradd Llannefydd
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Parti Becky, Ysgol Gynradd Dolgarrog
2il
    Parti Gwydir, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Emma Jane Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Anna Jane Williams, Ysgol Gynradd Maelgwn
3ydd
    Elliw Mair Davies, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    Ser Cerrig, Adran Cerrigydrudion
2il
    Babes Maelgwn, Ysgol Gynradd Maelgwn
3ydd
    Grwp Sioned, Ysgol Gynradd Glan Morfa
48:   Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
1af
    Parti Katie May, Ysgol Gynradd Talhaiarn
2il
    Parti Amy, Ysgol Tan-y-Marian
3ydd
    Parti Glan, Ysgol Gynradd Glanwydden
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Emily Crawford-Coley, Ysgol Gynradd Maelgwn
2il
    Chloe Williams, Ysgol Gynradd Craig y Don
3ydd
    Billy Sass-Davies, Ysgol Babanod Glan Gele
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Holly Ramsden, Ysgol Gynradd Nant y Coed
2il
    Jack James Nash, Ysgol Gynradd Talhaiarn
3ydd
    Emma Gizzi, Ysgol Gynradd Elfod
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Catrina Kenyon, Ysgol Gynradd Nant y Coed
2il
    Ben Parsonage, Ysgol Gynradd Nant y Coed
3ydd
    Catrin Jones, Ysgol Gynradd Llanddulas
52:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    Parti Micha, Ysgol Gynradd Maelgwn
2il
    Parti Ben, Ysgol Gynradd Nant y Coed
3ydd
    Parti Max, Ysgol Gynradd Talhaiarn
53:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    Criw Craig y Don, Ysgol Gynradd Craig y Don
2il
    Parti Grav, Ysgol Gynradd Talhaiarn
3ydd
    Parti Catrina, Ysgol Gynradd Nant y Coed
146:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Elin Medi Hughes, Uwch Adran Llangwm
2il
    Bethan Taylor, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Catrin Lewis, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
147:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Elias Ioseff Jones, Adran Cerrigydrudion
2il
    Mostyn Rhys, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
148:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Gemma ac Anna, Adran Bro Cernyw
2il
    Siwan a Naomi, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
3ydd
    Siwan ac Elin, Uwch Adran Llangwm
149:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Elliw Alwen , Adran Bro Cernyw
2il
    Natasha Doner Fflint, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
3ydd
    Sioned Alaw Hughes, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
150:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    Eleias Roberts, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Elgan Thomas, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Richard Davies, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
151:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Jamie a Richard, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    Einir a Natasha, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
152:   Unawd 19-25 oed
1af
    Nia Eleri Hughes, Aelwyd Llangwm
153:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
1af
    Mared Llwyd, Aelwyd Llangwm
2il
    Elgan Llyr Thomas, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Natasha Dones-Flint, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
154:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
1af
    Sian Alderton, Aelwyd Llanrwst
155:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Parti Llangwm, Uwch Adran Llangwm
157:   Parti Merched Bl 7-9
1af
    Parti Carys a Mari, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Parti Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
3ydd
    Parti''r Creuddyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
158:   Parti Bechgyn Bl 7-9
1af
    Parti Bechgyn Dyffryn Conwy, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
159:   Côr S.A. Bl 7-9
1af
    Cor y Dyffryn, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Cor y Creuddyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Cor Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
160:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    Cor Natasha, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
161:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    Cor Bechgyn Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
162:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    Cor Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
163:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
1af
    Y Creuddyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
3ydd
    Hiwsiaid, Aelwyd Llanrwst
165:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    Cor Merched Llangwm, Aelwyd Llangwm
2il
    Cor Merched Bro Cernyw, Aelwyd Bro Cernyw
166:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    Cor Meibion Bro Cernyw, Aelwyd Bro Cernyw
2il
    Cor Meibion Llangwm, Aelwyd Llangwm
167:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    Cor Bro Cernyw, Aelwyd Bro Cernyw
2il
    Cor Llangwm, Aelwyd Llangwm
169:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
1af
    Mostyn Rhys, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Dwysan Lowri , Adran Bro Cernyw
3ydd
    Catrin Lewis, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
170:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Elliw Alwen , Aelwyd Bro Cernyw
172:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    Cor Natasha, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    Cor y Creuddyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
173:   Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
1af
    Sophie Kirkham, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    Katie Boughen, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
3ydd
    Mared Elin Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
174:   Unawd Llinynnol Bl 7-9
1af
    Bethan Grace Smith, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Toby Arundale, Ysgol Uwchradd Eirias
175:   Unawd Piano Bl 7-9
1af
    Dafydd Huw Wrenall, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Ieuan Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Kyra Hamilton, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
177:   Unawd Telyn Bl 7-9
1af
    Gwenfair Alaw Hughes, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Dafydd Huw Wrenall, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
3ydd
    Rebecca Woodhouse, Ysgol Uwchradd Eirias
178:   Ensemble Bl 7-9
1af
    Parti Tom, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    Parti Jessica, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
180:   Unawd Llinynnol Bl 10-13
1af
    Carl Gregory, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    Tom Mason, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
3ydd
    Meurig Ywain , Aelwyd Bro Cernyw
181:   Unawd Piano Bl 10-13
1af
    Sioned Alaw Hughes, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Emma Wynn Butterworth, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Jeremy Garbutt, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
183:   Unawd Telyn Bl 10-13
1af
    Enlli Vaughan, Aelwyd Bro Cernyw
186:   Ensemble 15-25 oed
1af
    Parti Katie, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
191:   Unawd Cerdd Dant Bl 7-9
1af
    Angharad Wyn Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Elin Hughes, Uwch Adran Llangwm
3ydd
    Tomos Wyn Williams, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
192:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    Tomos ac Angharad, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Gwenfair a Siriol, Aelwyd Llanrwst
193:   Unawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    Elliw Alwen , Aelwyd Bro Cernyw
2il
    Mared Llwyd, Aelwyd Llangwm
195:   Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Nia Eleri Hughes, Aelwyd Llangwm
200:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Parti Llangwm, Aelwyd Llangwm
201:   Llefaru Unigol Bl 7-9
1af
    Dwysan Lowri , Adran Bro Cernyw
2il
    Catrin Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Catrin Davies, Uwch Adran Llangwm
202:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Parti Llangwm, Adran Llangwm
2il
    Parti Cerrigydrudion, Adran Cerrigydrudion
204:   Llefaru Unigol Bl 10-13
1af
    Elliw Alwen , Aelwyd Bro Cernyw
2il
    Rhodri Llwyd Roberts, Aelwyd Llanrwst
3ydd
    Rhys Evans, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
207:   Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
1af
    Aelwyd Llangwm, Aelwyd Llangwm
210:   Ymgom Bl 7-9
1af
    Parti Gwenfair, Aelwyd Llanrwst
2il
    Grwp Bethan, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Grwp Catrin, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
212:   Ymgom Bl 10-13
1af
    Grwp Elin, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Jac a David, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
222:   Dawns Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    Kyra Hamilton, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Leah Hamilton, Ysgol Gynradd Llanddoged
223:   Dawns Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
1af
    Ynyr Wyn Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
224:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    Anna Pardanjac, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Hannah Rowlands, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
230:   Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
1af
    Jessica Roberts, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Dwysan Lowri , Adran Bro Cernyw
3ydd
    Karli Perkins, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
231:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
1af
    Rhubanau, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Calonnau Creuddyn, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Grwp Eirias, Ysgol Uwchradd Eirias
232:   Dawns Disgo Unigol Bl 10-13
1af
    Catrin Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Elliw Alwen , Aelwyd Bro Cernyw
233:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10-13
1af
    Grwp DEG, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
234:   Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
1af
    Parti James, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    Parti Hannah, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
235:   Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
1af
    Jodie Moores, Ysgol Uwchradd Eirias
236:   Grwp Llefaru Bl 7-9 (D)
1af
    Parti Aled, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    Parti Ceri, Ysgol Uwchradd Eirias
237:   Llefaru Unigol Bl 10-13(D)
1af
    Faye Turpin, Ysgol Uwchradd Eirias
238:   Grwp Llefaru Bl 10-13(D)
1af
    Grwp Bryn Elian, Ysgol Uwchradd Bryn Elian 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007