Eisteddfod yr Urdd

Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Dinbych 2007  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Llio Meirion Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Erin Meirion Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Catrin Mair Evans , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Elan Meirion Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Agnes Tong, Ysgol Gynradd Y Llys
3ydd
    Wesley Hughes-Jones, Ysgol Gynradd Y Llys
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Amber Davies, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Gwen Evans, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
3ydd
    Dafydd Allen, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Kirin a Leah , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Guto ac Owain , Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Mirain a Lois , Ysgol Gynradd Pen Barras
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    Parti Betws G G , Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il
    Parti Cyffylliog , Ysgol Gynradd Cyffylliog
3ydd
    Parti Pentrecelyn , Ysgol Gynradd Pentrecelyn
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Ysgol Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Ysgol Twm o''r Nant , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd
    Ysgol Llanfair D C , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    Ysgol Betws G G , Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il
    Ysgol Maes Hyfryd , Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
3ydd
    Ysgol Llanfair D C , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    Ysgol Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Ysgol Dewi Sant , Ysgol Gymraeg Dewi Sant
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Twm o''r Nant , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Ysgol Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Ysgol Gwernant , Ysgol Gynradd Gwernant
12:   Ensemble 3 Llais neu fwy (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Guto, Llyr ac Owain , Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Mirain, Lois ac Elen , Ysgol Gynradd Pen Barras
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Leah Thomas, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Gwen Evans, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
3ydd
    Guto Dafydd Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Sioned Roberts, Ysgol Gynradd Carrog
2il
    Susan Cragg, Ysgol Gynradd Llantysilio
3ydd
    Mark Pimblett, Ysgol Gynradd Bro Famau
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Lucy Xia, Ysgol Gatholig Mair
2il
    Susan Cragg, Ysgol Gynradd Llantysilio
3ydd
    Sarah Tipunic, Ysgol Gynradd Bryn Collen
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Susan Cragg, Ysgol Gynradd Llantysilio
2il
    Elen Rowlands, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Elis Jones, Ysgol Gynradd Pentrecelyn
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Gwen Rees, Ysgol Gynradd Cyffylliog
2il
    Derek Pinnington, Ysgol Gynradd Caer Drewyn
3ydd
    Iestyn Watkins, Ysgol Gynradd Bryn Collen
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Elen Rowlands, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Mirain Lois Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    Parti Carrog , Ysgol Gynradd Carrog
20:   Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Carrog , Ysgol Gynradd Carrog
21:   Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Gellifor , Ysgol Gynradd Gellifor
22:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Heulfre , Ysgol Gynradd Heulfre
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Begw Melangell Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Erin Meirion Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Catrin Mair Evans , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Rhydian Hughes, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Lisa Dafydd, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Agnes Tong, Ysgol Gynradd Y Llys
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Osian Meirion Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Mirain Lois Rogers, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Amber Davies, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
28:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Twm o''r Nant , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Betws G G, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Eurgain Roberts, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il
    Hari Wyn Evans, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd
    Tomos Williams, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Erin Ifan, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
2il
    Myfanwy Tranmer, Adran Pwllglas
3ydd
    Elis Owen Vaughan, Ysgol Gynradd Pant Pastynog
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Sin Ifan Mckee, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Abbey Rich, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
3ydd
    Michael Roberts , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Twm o''r Nant , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Ysgol Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Ysgol Dewi Sant , Ysgol Gymraeg Dewi Sant
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Llandrillo , Ysgol Gynradd Llandrillo
2il
    Ysgol Llanfair D C , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
3ydd
    Ysgol Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras
38:   Cân Actol (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    Ysgol Llanfair D C , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
39:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    Ysgol Pen Barras , Ysgol Gynradd Pen Barras
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    Parti Melyn , Ysgol Gynradd Gellifor
2il
    Ysgol Mair , Ysgol Gatholig Mair
3ydd
    Parti Glas, Ysgol Gynradd Gellifor
41:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Dawnswyr Heulfre , Ysgol Gynradd Heulfre
2il
    Parti Coch Gellifor , Ysgol Gynradd Gellifor
3ydd
    Ysgol Pentrecelyn , Ysgol Gynradd Pentrecelyn
42:   Parti Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    Parti Gavin , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Ysgol Mair, Ysgol Gatholig Mair
43:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Stepwyr Heulfre , Ysgol Gynradd Heulfre
2il
    Ysgol Carrog , Ysgol Gynradd Carrog
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Y Llys , Ysgol Gynradd Y Llys
2il
    Ysgol Gwernant , Ysgol Gynradd Gwernant
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Mair , Ysgol Gatholig Mair
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Chleo Wagget , Ysgol Gatholig Mair
2il
    Eve Jones, Ysgol Gynradd Y Llys
3ydd
    Elen Rowlands, Ysgol Gynradd Pen Barras
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    Gellifor A , Ysgol Gynradd Gellifor
2il
    Ysgol Emmanuel , Ysgol Gynradd Emmanuel
3ydd
    Ysgol Y Llys , Ysgol Gynradd Y Llys
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Madeleine Morris, Ysgol Gynradd Carrog
2il
    Emily Stockton, Ysgol Gynradd Penmorfa
3ydd
    Gwilym Lawrence, Ysgol Gynradd Gellifor
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Pagan Boydell, Ysgol Gynradd Carrog
2il
    Max Salmon, Ysgol Gynradd Gellifor
3ydd
    Sam Lyon, Ysgol Gynradd Heulfre
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Nia Jones, Ysgol Gynradd Stryd Y Rhos
2il
    Angharad Evans, Ysgol Gynradd Heulfre
3ydd
    Sophie Swann, Ysgol Gynradd Emmanuel
52:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    Ysgol Bryn Collen , Ysgol Gynradd Bryn Collen
2il
    Ysgol Llanfair D C , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
3ydd
    Ysgol Gellifor , Ysgol Gynradd Gellifor
53:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    Mwnciod Gellifor , Ysgol Gynradd Gellifor
2il
    Alissa, Molly, Jake a Jack , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
54:   Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
1af
    Ysgol Heulfre , Ysgol Gynradd Heulfre
146:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Angharad Rowlands, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Manon Hedd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    Glain Vaughan-Evans, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
147:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Elis Sion Edwards, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
148:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Steffan ac Angharad , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Manon a Lleuwen , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    Emyr a Tirion , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
149:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Rhian Megan Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Awel Vaughan-Evans, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    Siwan Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
150:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    Steffan Parry , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
151:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Siwan a Megan , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Tessa a Bethany , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
153:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
1af
    Sioned Elen Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Lucy Childs, Ysgol Uwchradd Dinbych
3ydd
    Lowri Grace Cooling, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
155:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    Uwch Adran Rhuthun , Adran Rhuthun
165:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    Aelwyd Rhuthun , Aelwyd Rhuthun
166:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    Aelwyd Rhuthun , Adran Rhuthun
167:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    Aelwyd Rhuthun , Aelwyd Rhuthun
168:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    Aelwyd Rhuthun , Aelwyd Rhuthun
169:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
1af
    Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Jade Davies, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Glain Vaughan-Evans, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
170:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Awel Vaughan-Evans, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
173:   Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
1af
    Mathew Downes, Ysgol Uwchradd Dinas Bran
2il
    Owen Hall , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
174:   Unawd Llinynnol Bl 7-9
1af
    Owen Petrie, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Eloise Garland, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
175:   Unawd Piano Bl 7-9
1af
    Michael Vasmer , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Laura Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Emily A Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
176:   Unawd Pres Bl 7-9
1af
    Michael Vasmer , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
177:   Unawd Telyn Bl 7-9
1af
    Lleuwen Hedd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Nia Parry, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Theo Vasmer, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
180:   Unawd Llinynnol Bl 10-13
1af
    Lowri Grace Cooling, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
181:   Unawd Piano Bl 10-13
1af
    Sophie Elizabeth Stewart, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
2il
    Lowri Grace Cooling, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
182:   Unawd Pres Bl 10-13
1af
    Tom Downes, Ysgol Uwchradd Dinas Bran
191:   Unawd Cerdd Dant Bl 7-9
1af
    Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Angharad Rowlands, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Glain Vaughan-Evans, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
192:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    Steffan ac Angharad , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
193:   Unawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    Awel Vaughan-Evans, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
201:   Llefaru Unigol Bl 7-9
1af
    Steffan Rhys Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Lois Griffiths, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Anna Elen Smith, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
203:   Grwp Llefaru Bl 7-9
1af
    Ysgol Glan Clwyd , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Ysgol Brynhyfryd , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
204:   Llefaru Unigol Bl 10-13
1af
    Rhian Megan Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Ela Hesketh Evans, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    Non Haf Davies, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
212:   Ymgom Bl 10-13
1af
    Ysgol Glan Clwyd , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
217:   Monolog Bl 10-13
1af
    Steffan Parry , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Non Haf Davies, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Ela Hesketh Evans, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
222:   Dawns Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    Elen Rowlands, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Zoe Bennett Evans, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
228:   Dawns Greadigol Bl 7-9
1af
    Ysgol Brynhyfryd , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
229:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
1af
    Ysgol Bendigaid Edward Jones , Ysgol Bendigaid Edward Jones
230:   Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
1af
    Sophie Davenport, Ysgol Bendigaid Edward Jones
2il
    Dionne Edwards, Ysgol Bendigaid Edward Jones
3ydd
    Natalie Devera Davey, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
231:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
1af
    Ysgol Glan Clwyd , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Ysgol Bendigaid Edward Jones , Ysgol Bendigaid Edward Jones
3ydd
    Menyn Poeth/Santes Ffraid , Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
232:   Dawns Disgo Unigol Bl 10-13
1af
    Kia Owens, Ysgol Bendigaid Edward Jones
2il
    Karen Helen Pickering, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
3ydd
    Nicola Doidge, Ysgol Bendigaid Edward Jones
233:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10-13
1af
    Ysgol Bendigaid Edward Jones , Ysgol Bendigaid Edward Jones
2il
    Ysgol Glan Clwyd , Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
3ydd
    Grwp Lowri , Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
235:   Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
1af
    Mairead Currie, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
2il
    Eleri Cooling, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
3ydd
    Philippa Pinnington, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
236:   Grwp Llefaru Bl 7-9 (D)
1af
    Ysgol Santes Ffraid , Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
237:   Llefaru Unigol Bl 10-13(D)
1af
    Lucy Childs, Ysgol Uwchradd Dinbych
2il
    Lowri Grace Cooling, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007