Eisteddfod yr Urdd

Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Fflint Maelor 2007  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Gruffydd Williams, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
2il
    Celyn Lowri Rhys Jones, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
3ydd
    Bethan Jones, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Catrin Owen, Ysgol Gynradd Glanrafon
2il
    Ellen Clark, Ysgol Gynradd Croes Atti
3ydd
    Sian Williams, Ysgol Gynradd Plas Coch
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Awen Blandford, Ysgol Gynradd Glanrafon
2il
    Nia Cook, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
3ydd
    Daniel Sim, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Rebecca ac Elen , Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
2il
    Elin Glyn a Lucy , Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    Parti Trelogan , Ysgol Gynradd Trelogan
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Parti Gwenffrwd , Ysgol Gynradd Gwenffrwd
2il
    Parti Bryn Tabor , Ysgol Gynradd Bryn Tabor
3ydd
    Parti Bodhyfryd , Ysgol Gynradd Bodhyfryd
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    Ysgol Bodhyfryd , Ysgol Gynradd Bodhyfryd
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Cynddelw , Ysgol Gynradd Cynddelw
2il
    Ysgol Bryn Tabor , Ysgol Gynradd Bryn Tabor
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Awen Blandford, Ysgol Gynradd Glanrafon
2il
    Lewis Harrison, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
3ydd
    Daniel Sim, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Sean Downes, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
2il
    Jenny Walker, Ysgol Gynradd Santes Gwenffrewi
3ydd
    Hannah Atkins, Ysgol Gynradd Bryn Tabor
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Awen Blandford, Ysgol Gynradd Glanrafon
2il
    Catrin Williams, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
3ydd
    Joseph Croft, Ysgol Gynradd Santes Gwenffrewi
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Alexander Croft, Ysgol Gynradd Santes Gwenffrewi
2il
    Jamie Hogg, Ysgol Gynradd Bryn Coch
3ydd
    Drew Griffith, Ysgol Gynradd Sant Ioan
20:   Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Santes Fair , Ysgol Gynradd Santes Fair
21:   Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Parc Acton , Ysgol Gynradd Parc Acton
2il
    Ysgol Santes Gwenffrewi , Ysgol Gynradd Santes Gwenffrewi
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Bethan Jones, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
2il
    Natasha Toone, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
3ydd
    Eira Hughes, Adran Glyn Ceiriog
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Teleri Roberts, Ysgol Gynradd Glanrafon
2il
    Morys Davies, Adran Glyn Ceiriog
3ydd
    Catrin Davies, Adran Glyn Ceiriog
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Awen Blandford, Ysgol Gynradd Glanrafon
2il
    Nia Cook, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
3ydd
    Osian Roberts, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
28:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Gwenffrwd , Ysgol Gynradd Gwenffrwd
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Gruffydd Williams, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
2il
    Olivia Bailey, Ysgol Gynradd Croes Atti
3ydd
    Sian James, Ysgol Gynradd Glanrafon
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Catrin Davies, Adran Glyn Ceiriog
2il
    Teleri Roberts, Ysgol Gynradd Glanrafon
3ydd
    Catrin Owen, Ysgol Gynradd Glanrafon
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Llio Davies, Adran Glyn Ceiriog
2il
    Daniel Sim, Ysgol Gynradd Gwenffrwd
3ydd
    Georgia Burton, Ysgol Gynradd Glanrafon
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Glanrafon , Ysgol Gynradd Glanrafon
2il
    Ysgol Croes Atti , Ysgol Gynradd Croes Atti
3ydd
    Ysgol Gwenffrwd , Ysgol Gynradd Gwenffrwd
35:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Adran Bityn , Adran Bityn
2il
    Adran Glyn Ceiriog , Adran Glyn Ceiriog
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Croes Atti , Ysgol Gynradd Croes Atti
2il
    Ysgol Cynddelw , Ysgol Gynradd Cynddelw
3ydd
    Ysgol Bodhyfryd , Ysgol Gynradd Bodhyfryd
42:   Parti Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    Ysgol Glanrafon , Ysgol Gynradd Glanrafon
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Ryan , Ysgol Gynradd Santes Fair
2il
    Grwp Taffi, Ysgol Gynradd Santes Fair
3ydd
    Ysgol Brynffordd , Ysgol Gynradd Brynford
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Santes Fair , Ysgol Gynradd Santes Fair
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Nisha Buffy, Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
2il
    Leah Edwards , Ysgol Gynradd Glanrafon
3ydd
    Jasmine Cross, Ysgol Gynradd Bryn Tabor
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    Genod Heini , Ysgol Gynradd I D Hooson, Rhos
2il
    Ysgol Glanrafon , Ysgol Gynradd Glanrafon
3ydd
    Ysgol Brynffordd , Ysgol Gynradd Brynford
48:   Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
1af
    Ysgol Rhos Helyg , Ysgol Gynradd Rhos Helyg
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Ceira Matthias , Ysgol Gynradd Parc y Llan
2il
    Brittany Rowbottom, Ysgol Gynradd Ponciau
3ydd
    Ffion Rogers, Ysgol Gynradd Bryn Coch
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Saffron Chamberlain, Ysgol Gynradd Trelogan
2il
    Kelsey Matthias , Ysgol Gynradd Parc y Llan
3ydd
    Robert Sharp, Ysgol Gynradd Bryn Coch
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Daniel Owen, Ysgol Gynradd Bryn Coch
2il
    Jessamy Savage, Adran Glyn Ceiriog
3ydd
    Joanna Swan , Ysgol Gynradd Parc y Llan
52:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    Ysgol Cynddelw , Ysgol Gynradd Cynddelw
2il
    Ysgol Bryn Coch , Ysgol Gynradd Bryn Coch
3ydd
    Ysgol Santes Fair , Ysgol Gynradd Santes Fair
53:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    Ysgol Cynddelw , Ysgol Gynradd Cynddelw
2il
    Ysgol Trelogan , Ysgol Gynradd Trelogan
146:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Ceri Millen, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    Hannah Newman-Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
3ydd
    Chloe Roberts, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
147:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Matthew Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Robin Powell-Davies, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
3ydd
    Dafydd Watson, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
148:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Catrin a Nadia, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    Ceri a Lois, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
149:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Jenny Simon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Angharad Owens, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
3ydd
    Sian Owens, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
150:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    Aron Cook, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
151:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Sian ag Angharad, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
153:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
1af
    Angharad Owens, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Sian Owens, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
157:   Parti Merched Bl 7-9
1af
    Ysgol Morgan Llwyd, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    Ysgol Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
158:   Parti Bechgyn Bl 7-9
1af
    Ysgol Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
169:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
1af
    Matthew Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Lowri Thomas, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
3ydd
    Keiran Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
170:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Sian Owens, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Angharad Owens, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
173:   Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
1af
    Sara Jane Green, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    Ffion Owen, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
174:   Unawd Llinynnol Bl 7-9
1af
    Iona Jones, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Kate Russell, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
175:   Unawd Piano Bl 7-9
1af
    Kathryn Saul, Aelod Unigol Cylch Bro Maelor
2il
    Harry Whitely, Ysgol Uwchradd Grango
3ydd
    Bethan Griffiths, Ysgol Uwchradd Castell Alun
177:   Unawd Telyn Bl 7-9
1af
    Chloe Roberts, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Bethan Griffiths, Ysgol Uwchradd Castell Alun
3ydd
    Ffion Conlon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
179:   Unawd Chwythbrennau Bl 10-13
1af
    Catherine Green, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
180:   Unawd Llinynnol Bl 10-13
1af
    Georgina Jones, Ysgol Uwchradd Maelor
2il
    Hannah Reeves, Ysgol Uwchradd Yr Alun
181:   Unawd Piano Bl 10-13
1af
    Lewis Davies, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
183:   Unawd Telyn Bl 10-13
1af
    Sian Owens, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
2il
    Emily Pilkington, Ysgol Uwchradd Treffynnon
185:   Unawd Offerynnol 19-25 oed
1af
    Emily Jeffcott, Aelod Unigol cylch Yr Wuddgrug
191:   Unawd Cerdd Dant Bl 7-9
1af
    Lowri Thomas, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    Ceri Millen, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
199:   Parti Cerdd Dant dan 19 oed (Adran/Aelwyd/Y.U.)
1af
    Adran Wrecsam, Uwch Adran Wrecsam
201:   Llefaru Unigol Bl 7-9
1af
    Ceri Millen, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    Steffan Gwyn, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
3ydd
    Morgan Thomas, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
204:   Llefaru Unigol Bl 10-13
1af
    Sian Owens, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
210:   Ymgom Bl 7-9
1af
    Grwp Ffion, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
212:   Ymgom Bl 10-13
1af
    Rhian a Hannah, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
220:   Dawns Werin Bl 10-13
1af
    Ysgol Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
222:   Dawns Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    Awen Blandford, Ysgol Gynradd Glanrafon
229:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
1af
    Ysgol Maes Garmon, Ysgol Uwchradd Maes Garmon
230:   Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
1af
    Bethan Rumsey-Jones, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    Natalie Price, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
231:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
1af
    Grwp Rhyfeddod, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    Parti Ffion, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
232:   Dawns Disgo Unigol Bl 10-13
1af
    Marc Caldecott, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
2il
    Jodie Foulkes, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
3ydd
    Seren Sandham Davies, Ysgol Uwchradd Treffynnon
233:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10-13
1af
    Ysgol Morgan Llwyd, Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd
235:   Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
1af
    Kathryn O''Farell, Ysgol Uwchradd Yr Alun
236:   Grwp Llefaru Bl 7-9 (D)
1af
    Ysgol Grango 2, Ysgol Uwchradd Grango
2il
    Ysgol Yr Alun, Ysgol Uwchradd Yr Alun
3ydd
    Parti Celyn, Ysgol Uwchradd Grango 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007