Eisteddfod yr Urdd

Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth De Powys 2007  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Nia Havard, Ysgol Gynradd Pontsenni
2il
    Devon McAddam Sutton, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
3ydd
    Tegwen Bruce Deans, Ysgol Gynradd Trefonnen
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Lowri Bufton, Ysgol Gynradd Y Bannau
2il
    Osian Jones, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
3ydd
    Georgina Claridge, Ysgol Gynradd Trefonnen
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Lauren Donnelly, Ysgol Gymraeg Cwmtwrch
2il
    Lisa Bateson, Ysgol Gynradd Y Bannau
3ydd
    Elin Havard, Ysgol Gynradd Pontsenni
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Steffan ac Angharad, Ysgol Gynradd Trefonnen
2il
    Lisa a Bethan, Ysgol Gynradd Y Bannau
3ydd
    Joshua ac Elinor, Ysgol Gynradd Trefonnen
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Y Bannau
2il
    , Ysgol Gynradd Priordy
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Cwmtwrch
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Y Bannau
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Bannau
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Lucy Parry, Ysgol Gynradd Y Bannau
2il
    Elin Havard, Ysgol Gynradd Pontsenni
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Maddie Arrowsmith, Ysgol Gynradd Ffynnon Gynydd
2il
    Imogen Cripps, Ysgol Gynradd Ffynnon Gynydd
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Katie Bayliss, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
2il
    Elin Havard, Ysgol Gynradd Pontsenni
3ydd
    Steffan Williams, Ysgol Gynradd Trefonnen
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Callum Edwards, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
2il
    Rhys Jones, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Katie Bayliss, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
2il
    Lowri Davies, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
20:   Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Dyffryn Irfon
2il
    , Ysgol Gynradd Ffynnon Gynydd
3ydd
    , Ysgol Gynradd Y Bannau
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Morley Jones, Ysgol Gynradd Pontsenni
2il
    Nia Havard, Ysgol Gynradd Pontsenni
3ydd
    Devon McAddam Sutton, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Awen Lewis, Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
2il
    Llyr Davies, Ysgol Gynradd Y Bannau
3ydd
    Gwenllian Davies, Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Lisa Bateson, Ysgol Gynradd Y Bannau
2il
    Lauren Donnelly, Ysgol Gymraeg Cwmtwrch
3ydd
    Elin Havard, Ysgol Gynradd Pontsenni
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Cwmtwrch
2il
    , Ysgol Gynradd Y Bannau
3ydd
    , Ysgol Gynradd Trefonnen
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Cwmtwrch
2il
    , Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
39:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    , Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
2il
    , Ysgol Gynradd Llanfair ym Muallt
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
42:   Parti Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    , Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Priordy
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Ynysgedwyn
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Luc Sinnadurai, Ysgol Gynradd Priordy
2il
    Ben Kenchington, Ysgol Gynradd Pontsenni
3ydd
    Abigail Bayliss, Ysgol Gynradd Trefonnen
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Chloe Vaggs, Ysgol Gynradd Pontsenni
2il
    Jordan Higgins, Ysgol Gynradd Priordy
3ydd
    Connor Price, Ysgol Gynradd Glanrhyd
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Bethan Langworthy, Ysgol Gynradd Priordy
2il
    Imogen Cripps, Ysgol Gynradd Ffynnon Gynydd
3ydd
    Kirsty Nottingham, Ysgol Gynradd Glanrhyd
52:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Pontsenni
2il
    , Ysgol Gynradd Ffynnon Gynydd
146:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Iona Tattersall, Ysgol Uwchradd Llandrindod
2il
    Freya Bronwin, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
3ydd
    Sophie Jones, Ysgol Uwchradd Aberhonddu
147:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Gareth Williams, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
148:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Gareth a Freya, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
2il
    Iona a Bethan, Ysgol Uwchradd Llandrindod
3ydd
    Sioned a Jess, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
152:   Unawd 19-25 oed
1af
    Rhydian Roberts, Aelod Unigol.C.Aberhonddu
154:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
1af
    Rhydian Roberts, Aelod Unigol.C.Aberhonddu
157:   Parti Merched Bl 7-9
1af
    , Ysgol Uwchradd Gwernyfed
169:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
1af
    Sophie Jones, Ysgol Uwchradd Aberhonddu
2il
    Isabel Thomas, Ysgol Uwchradd Aberhonddu
3ydd
    Freya Bronwin, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
173:   Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
1af
    Jack Taylor, Ysgol Uwchradd Gwernyfed
174:   Unawd Llinynnol Bl 7-9
1af
    Owen Jordan, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
2il
    Huw Bufton, Ysgol Uwchradd Gwernyfed
175:   Unawd Piano Bl 7-9
1af
    Sioned Davies, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
2il
    Jack Cripps, Ysgol Uwchradd Gwernyfed
179:   Unawd Chwythbrennau Bl 10-13
1af
    Steffan Raw-Rees, Aelod Unigol.C.Aberhonddu
180:   Unawd Llinynnol Bl 10-13
1af
    Ellen Jordan, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
181:   Unawd Piano Bl 10-13
1af
    Anna Fry, Ysgol Uwchradd Gwernyfed
182:   Unawd Pres Bl 10-13
1af
    Rhysian James, Ysgol Uwchradd Maesydderwen
187:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    Band Pres Llanwrtyd, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
191:   Unawd Cerdd Dant Bl 7-9
1af
    Freya Bronwin, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
201:   Llefaru Unigol Bl 7-9
1af
    Andrew Richards, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
2il
    Freya Bronwin, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
3ydd
    Sioned Davies, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
203:   Grwp Llefaru Bl 7-9
1af
    Grwp Freya, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
2il
    Grwp Shannon, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
3ydd
    Grwp Emily, Ysgol Gynradd Llangattwg
210:   Ymgom Bl 7-9
1af
    Grwp Freya, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
2il
    Grwp Sioned, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
230:   Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
1af
    Katie Evans, Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
231:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
1af
    , Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
233:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10-13
1af
    , Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt
235:   Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
1af
    Franca Addyman, Ysgol Uwchradd Gwernyfed
2il
    Sophie Jones, Ysgol Uwchradd Aberhonddu
3ydd
    Daisy Thomas, Ysgol Uwchradd Gwernyfed 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007