Eisteddfod yr Urdd

Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Ceredigion 2007  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Mared Owen, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen
2il
    Anest Eirug, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
3ydd
    Dylan Thomas, Ysgol Gynradd Brynsaron
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Catrin Mai James, Ysgol Gynradd Lledrod
2il
    Meinir Davies, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
3ydd
    Carwyn Hawkins, Ysgol Gynradd Ciliau Parc
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Sophie Rudge, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    Osian Evans, Ysgol Gynradd Brynsaron
3ydd
    Heini Mai Evans-Williams, Ysgol Gynradd Llangeitho
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Dion a Jessica, Ysgol Gynradd Y Ddwylan
2il
    Miriam a Keir, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
3ydd
    Sophie a Meleri, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Llanfihangel ar Arth
2il
    , Adran Bro Sin Cwilt
3ydd
    , Adran Llanwenog
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Emlyn
2il
    , Adran Llambed
3ydd
    , Adran Y Pandy
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
2il
    , Ysgol Gynradd Penmorfa
3ydd
    , Ysgol Gynradd Llanllwchaearn
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Y Ddwylan
2il
    , Ysgol Iau Aberteifi
3ydd
    , Ysgol Gynradd Rhydypennau
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Brynsaron
2il
    , Ysgol Gynradd Penparc
3ydd
    , Ysgol Gynradd Talybont
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Llandysul
2il
    , Ysgol Gynradd Ffynnonbedr
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Llandysul
2il
    , Ysgol Iau Aberteifi
3ydd
    , Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Dewi Uridge, Ysgol Gynradd Y Dderi
2il
    Sophie Rudge, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
3ydd
    Cerian Jones, Ysgol Gynradd Talgarreg
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Amy Roberts, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen
2il
    Caitlin Culyer, Ysgol Gynradd Llangeitho
3ydd
    Esyllt Jones, Ysgol Gynradd Pennant
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Tomos Mathias, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    Gwenllian Llwyd, Ysgol Gynradd Talgarreg
3ydd
    Beatrice Edwards, Ysgol Gynradd Llangeitho
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Daniel Alldritt, Ysgol Gynradd Aberaeron
2il
    Fleur Snow, Ysgol Gynradd Rhydlewis
3ydd
    Meleri Mai Pryse, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    John Hughes Jenkins, Ysgol Gynradd Lledrod
2il
    Dafydd Sion Rees, Ysgol Gynradd Rhydypennau
3ydd
    Dyfan Rhys Davies, Ysgol Gynradd Y Ddwylan
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Shelley Musker Turner, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
2il
    Elin Lloyd Wallace, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
3ydd
    Mared Jones, Ysgol Gynradd Pennant
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Plascrug
20:   Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    , Ysgol Gynradd Talgarreg
21:   Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Plascrug
2il
    , Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen
22:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Cae'r Felin
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Ffion Jones, Ysgol Gynradd Llangwyryfon
2il
    Alaw Mair Jones, Ysgol Gynradd Felinfach
3ydd
    Mari Phillips, Ysgol Gynradd Y Ddwylan
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Cerian Phillips, Ysgol Gynradd Ciliau Parc
2il
    Nest Jenkins, Ysgol Gynradd Lledrod
3ydd
    Siriol Ifan Thomas, Ysgol Gynradd Y Ddwylan
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Gwenllian Llwyd, Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    Sophie Rudge, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
3ydd
    Gwawr Hatcher, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
28:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Rhydypennau
2il
    , Ysgol Gynradd Brynsaron
29:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Rhydypennau
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Twm Ebbsworth, Ysgol Gynradd Llanwnnen
2il
    Megan Teleri Davies, Ysgol Gynradd Llanllwchaearn
3ydd
    Siencyn Jones, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Nest Jenkins, Ysgol Gynradd Lledrod
2il
    Carwyn Hawkins, Ysgol Gynradd Ciliau Parc
3ydd
    Mael Davies, Ysgol Gynradd Y Ddwylan
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Gwenllian Llwyd, Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    Lowri Jones, Adran Llambed
3ydd
    Carys Evans, Ysgol Gynradd Tregaron
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Llandysul
2il
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth
3ydd
    , Ysgol Gynradd Penparc
35:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Llambed
2il
    , AdranLlanfihangel ar Arth
3ydd
    , Adran Bro Sin Cwilt
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
2il
    , Ysgol Gynradd Trefilan
3ydd
    , Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
38:   Cân Actol (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    , Adran Bro Collen
2il
    , Ysgol Gynradd Talgarreg
39:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Penboyr
2il
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth
41:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Cei Newydd
2il
    , Ysgol Gynradd Penboyr
43:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Cei Newydd
2il
    , Adran Emlyn
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Llanwnnen
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    , Ysgol Gynradd Ffynnonbedr
3ydd
    , Ysgol Gynradd Penboyr
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Elen Ebenezer, Ysgol Gynradd Talybont
2il
    Cira Sharp Taylor, Ysgol Gynradd Cei Newydd
3ydd
    Sioned Williams, Ysgol Gynradd Penboyr
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Talybont
2il
    , Ysgol Gynradd Llandysul
3ydd
    , Ysgol Gynradd Tregaron
48:   Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Plascrug
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Joshua Jones, Ysgol Gynradd Cwmpadarn
2il
    Harry Davies, Ysgol Plant Bach Aberteifi
3ydd
    Conor Fitzgerald, Ysgol Gynradd Trefilan
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    William Brookes, Ysgol Gynradd Y Ddwylan
2il
    Kaydee Evans, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr
3ydd
    Aron Hadfield, Ysgol Gynradd Plascrug
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Fleur Snow, Ysgol Gynradd Rhydlewis
2il
    Julian Bailey Jones, Ysgol Gynradd Plascrug
3ydd
    Cira Sharp Taylor, Ysgol Gynradd Cei Newydd
52:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Plascrug
2il
    , Ysgol Gynradd Y Ddwylan
3ydd
    , Ysgol Gynradd Ffynnonbedr
53:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Plascrug
54:   Cân Actol Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Plascrug
146:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Ilar Rees-Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    Manon Jones, Ysgol Uwchradd Tregaron
3ydd
    Heledd Hawkins, Ysgol Uwchradd Aberaeron
147:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Elgan Rees Evans, Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    Rhys McClouchlin, Ysgol Uwchradd Aberaeron
3ydd
    Meilir Ioan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
148:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Megan a Megan, Aelwyd Abercadabra
2il
    Manon ac Elinor, Ysgol Uwchradd Tregaron
3ydd
    Elan a Caryl, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
149:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Caryl Haf Davies, Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    Buddug Williams, Ysgol Gyfun Penweddig
3ydd
    Carys Mula, Ysgol Uwchradd Aberteifi
150:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    Iwan Davies, Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    Tudur Rees, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    Rhys Pugh-Evans, Ysgol Gyfun Penweddig
151:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Tudur a Rhys, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    Nia a Betsan, Ysgol Uwchradd Tregaron
152:   Unawd 19-25 oed
1af
    Gregory Vearey-Roberts, Aelwyd Ger y Lli
2il
    Rhodri Evans, Aelwyd Pantycelyn
3ydd
    Emyr Rhun James, Aelwyd Pantycelyn
153:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
1af
    Elen Morgan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    Caryl Haf Davies, Ysgol Uwchradd Tregaron
3ydd
    Nia Wyn Jones, Ysgol Uwchradd Tregaron
154:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
1af
    Lisa Healy, Aelod Unigol C. Aberystwyth
155:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Aelwyd Abercadabra
2il
    , Adran Emlyn
3ydd
    , Aelwyd Bro Cerdin
157:   Parti Merched Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
158:   Parti Bechgyn Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
159:   Côr S.A. Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
160:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
161:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    , Ysgol Uwchradd Tregaron
162:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
163:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
1af
    , Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
164:   Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    Grwp Meirion, Aelwyd Ger y Lli
2il
    , Aelwyd Pantycelyn
3ydd
    Grwp Rebecca, Aelwyd Ger y Lli
165:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Pantycelyn
2il
    , Aelwyd Ger y Lli
166:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Ger y Lli
2il
    , Aelwyd Pantycelyn
167:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    , Aelwyd Ger y Lli
168:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Pantycelyn
169:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
1af
    Sioned Hatcher, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
2il
    Dion Lloyd Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    Elinor Lloyd, Ysgol Uwchradd Tregaron
170:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Caryl Haf Davies, Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    Elen Angharad Morgan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    Nerys Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig
171:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Rebecca Vearey-Roberts, Aelwyd Ger y Lli
2il
    Manon Mai Rhys, Aelwyd Pantycelyn
3ydd
    Lisa Healy, Aelod Unigol C. Aberystwyth
172:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    Criw GYTS, Ysgol Gyfun Penweddig
173:   Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
1af
    Sioned Llywelyn, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Carwyn Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    Elinor Lloyd, Ysgol Uwchradd Tregaron
174:   Unawd Llinynnol Bl 7-9
1af
    Elinor Fflur Morgan, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Judith Musker Turner, Ysgol Uwchradd Tregaron
3ydd
    Sioned Maskell, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
175:   Unawd Piano Bl 7-9
1af
    Heledd Griffiths, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Cadi Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    Manon Jones, Ysgol Uwchradd Tregaron
176:   Unawd Pres Bl 7-9
1af
    Huw Evans, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Rhys McClauchlin, Ysgol Uwchradd Aberaeron
3ydd
    Keely Laufer, Ysgol Uwchradd Aberteifi
177:   Unawd Telyn Bl 7-9
1af
    Heledd Llwyd, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    Elliw Mair Davies, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
178:   Ensemble Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig
179:   Unawd Chwythbrennau Bl 10-13
1af
    Rhodri Taylor, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Lowri Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
180:   Unawd Llinynnol Bl 10-13
1af
    Tomos Harries, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
181:   Unawd Piano Bl 10-13
1af
    Gwenllian Daniel, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Carys Evans, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
3ydd
    Cerith Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron
182:   Unawd Pres Bl 10-13
1af
    Gethin Wyn Phillips, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Cerith Morgan, Ysgol Uwchradd Tregaron
3ydd
    Catherine Showell, Ysgol Gyfun Emlyn
183:   Unawd Telyn Bl 10-13
1af
    Llywelyn Jones, Ysgol Uwchradd Aberaeron
184:   Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
1af
    Llywelyn a Rhydian, Ysgol Uwchradd Aberaeron
186:   Ensemble 15-25 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
187:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig
191:   Unawd Cerdd Dant Bl 7-9
1af
    Elliw Davies, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
2il
    Heini Lloyd, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    Emyr Wyn Evans, Ysgol Gyfun Penweddig
192:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    Rhun ag Emyr, Ysgol Gyfun Penweddig
193:   Unawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    Enfys Hatcher, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
2il
    Nerys Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig
3ydd
    Elen Angharad Morgan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
194:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig
195:   Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Manon Mai Rhys, Aelwyd Pantycelyn
200:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    , Aelwyd Pantycelyn
201:   Llefaru Unigol Bl 7-9
1af
    Megan Lewis, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Cari Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
3ydd
    Sioned Hatcher, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
202:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Adran Emlyn
2il
    , Aelwyd Abercadabra
203:   Grwp Llefaru Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    , Ysgol Gyfun Penweddig
3ydd
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
204:   Llefaru Unigol Bl 10-13
1af
    Elen Angharad Morgan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    Hedydd Davies, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
3ydd
    Carwyn Evans, Ysgol Gyfun Penweddig
205:   Grwp Llefaru Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    , Ysgol Gyfun Penweddig
206:   Llefaru Unigol 19-25 oed
1af
    Owain Phillips, Aelwyd Pantycelyn
2il
    Elen Jones, Aelwyd Pantycelyn
3ydd
    Lowri Walters Thomas, Aelwyd Pantycelyn
207:   Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
1af
    , Aelwyd Pantycelyn
210:   Ymgom Bl 7-9
1af
    , Adran Emlyn
2il
    , Ysgol Gyfun Penweddig
3ydd
    Grwp Elgan, Ysgol Uwchradd Tregaron
212:   Ymgom Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    , Ysgol Uwchradd Tregaron
217:   Monolog Bl 10-13
1af
    Elen Angharad Morgan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    James Hancock-Evans, Ysgol Gyfun Penweddig
219:   Dawns Werin Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    , Ysgol Uwchradd Aberaeron
220:   Dawns Werin Bl 10-13
1af
    , Ysgol Uwchradd Aberaeron
2il
    , Ysgol Gyfun Penweddig
221:   Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
1af
    , Aelwyd Pantycelyn
222:   Dawns Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    Lowri Angharad Briddon, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    Medi Fflur Evans, Ysgol Gynradd Talybont
3ydd
    Gwenllian Llwyd, Ysgol Gynradd Talgarreg
223:   Dawns Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
1af
    Emyr Wyn Evans, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Meilir Ioan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
224:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    Marged Howells, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Nia Teleri Jones, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
225:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
1af
    Tudur Dafydd Phillips, Aelwyd Pantycelyn
2il
    Morys Ioan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
226:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Aberaeron
2il
    , Aelwyd Pantycelyn
227:   Dawns Stepio 12 - 25 oed*
1af
    , Aelwyd Pantycelyn
228:   Dawns Greadigol Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
230:   Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
1af
    Lowri Angharad Briddon, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    Trystan ap Owen, Ysgol Gyfun Penweddig
3ydd
    Chemise Isaac, Ysgol Uwchradd Aberaeron
231:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Penglais
2il
    , Ysgol Uwchradd Aberaeron
3ydd
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
232:   Dawns Disgo Unigol Bl 10-13
1af
    Caroline Davies, Ysgol Gyfun Penglais
2il
    Catrin Morgan, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
233:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    , Ysgol Gyfun Penweddig
3ydd
    , Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
234:   Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Penglais
235:   Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
1af
    Kim Gornall, Ysgol Gyfun Penglais
236:   Grwp Llefaru Bl 7-9 (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Penglais 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007