Eisteddfod yr Urdd

Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Gorllewin Myrddin 2007  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Hannah Richards, Ysgol Gynradd Griffith Jones
2il
    Tomos Lincoln, Ysgol Gynradd Y Dderwen
3ydd
    Cameron Collins, Ysgol Gynradd Pontyberem
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Sioned Mair Beynon, Ysgol Gynradd Abernant
2il
    Gewnno Medi Griffiths, Ysgol Gynradd Y Dderwen
3ydd
    Morgan Evans, Ysgol Gynradd Pontyberem
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Enlli Lewis, Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    Lowri Heseltine, Ysgol Gynradd Penygroes
3ydd
    Steffan James, Ysgol Gynradd Hendygwyn
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Enlli ac Elan, Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    Beca a Cerian, Ysgol Gynradd Bro Brynach
3ydd
    Gareth a Carys, Ysgol Gynradd Cross Hands
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Ffynnonddrain
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Ffynnonddrain
2il
    , Adran Y Neuadd Fach
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed
2il
    , Ysgol Gynradd Hafodwenog
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Bro Brynach
2il
    , Ysgol Gynradd Llanddarog
3ydd
    , Ysgol Gynradd Llangynnwr
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Llanddarog
2il
    , Ysgol Gynradd Bancyfelin
3ydd
    , Ysgol Gynradd Abergwili
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    , Ysgol Gynradd Penygroes
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    , Ysgol Gynradd Cross Hands
12:   Ensemble 3 Llais neu fwy (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Ffynnonddrain
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Enlli Lewis, Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    Steffan James, Ysgol Gynradd Hendygwyn
3ydd
    Lowri Heseltine, Ysgol Gynradd Penygroes
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Steffan Cennydd, Ysgol Gynradd Llangynnwr
2il
    Elen Thomas, Ysgol Gynradd Bancyfelin
3ydd
    Angharad John, Ysgol Gynradd Llanddarog
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Christopher Bowman, Ysgol Gynradd Tre Ioan
2il
    Charlie Kind, Ysgol Gynradd Griffith Jones
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Sophie Richards, Ysgol Gynradd Bancyfelin
2il
    Rebecca Dickson, Ysgol Gynradd Y Dderwen
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Alex Williams, Ysgol Gynradd Pontyberem
2il
    Christopher Bowman, Ysgol Gynradd Tre Ioan
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Pontyberem
20:   Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    , Ysgol Gynradd Bancyfelin
21:   Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen
22:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Gorslas
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Annell Dyfri, Ysgol Gynradd Y Dderwen
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Sioned Mair Beynon, Ysgol Gynradd Abernant
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Enlli Lewis, Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    Edryd James, Ysgol Gynradd Hafodwenog
3ydd
    Lowri Heseltine, Ysgol Gynradd Penygroes
28:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Bro Brynach
2il
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen
29:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Hannah Richards, Ysgol Gynradd Griffith Jones
2il
    Manon Jones, Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed
3ydd
    Megan Evans, Ysgol Gynradd Pontyberem
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Megan Elen Parry, Ysgol Gynradd Penygroes
2il
    Sioned Mair Beynon, Ysgol Gynradd Abernant
3ydd
    Phoebe Jones, Ysgol Gynradd Y Dderwen
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Steffan Cennydd, Ysgol Gynradd Llangynnwr
2il
    Lowri Heseltine, Ysgol Gynradd Penygroes
3ydd
    Llifon Davies, Ysgol Gynradd Hafodwenog
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Penygroes
2il
    , Ysgol Gynradd Bancyfelin
3ydd
    , Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed
35:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Y Neuadd Fach
2il
    , Adran Ffynnonddrain
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Bancyfelin
2il
    , Aelwyd Berfformio Dyffryn Tywi
39:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    , Ysgol Gynradd Nantgaredig
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    , Ysgol Gynradd Llechyfedach
3ydd
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones
41:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    , Adran Alma
2il
    , Ysgol Gynradd Cynwyl Elfed
3ydd
    , Ysgol Gynradd Carwe
42:   Parti Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    , Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    , Ysgol Gynradd Griffith Jones
43:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Alma
2il
    , Ysgol Gynradd Carwe
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Model
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Y Model
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Bethan Harries, Ysgol Gynradd Tymbl
2il
    Stacie Penfold, Ysgol Gynradd Y Model
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Tymbl
2il
    , Ysgol Gynradd Llangynnwr
3ydd
    , Ysgol Gynradd Hafodwenog
48:   Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Y Model
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Patthara Douch, Ysgol Gynradd Llangynnwr
2il
    Charly Dix, Ysgol Gynradd Griffith Jones
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Steffan Taylor-Morgan, Ysgol Gynradd Meidrim
2il
    Naomi James, Ysgol Gynradd Parc Waundew
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Jordan Beynon Thomas, Ysgol Gynradd Llangain
2il
    Jessica Dix, Ysgol Gynradd Griffith Jones
52:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Y Model
2il
    , Ysgol Gynradd Meidrim
53:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Y Model
146:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Ceirios Davies, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Catrin Thomas, Aelwyd Hafodwenog
3ydd
    Brittany Hurlin, Ysgol Gyfun Cwm Gwendraeth
148:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Heledd a Lowri, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Hannah a Rhiannon, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
3ydd
    Catrin a Ceri, Aelwyd Hafodwenog
149:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Rita Bevan, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Mignon Eleri James, Aelod Unigol C. Mynydd Mawr
3ydd
    Jodie Warlow, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
150:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    Sin Ifan, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    James Jones, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
151:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Catrin a Hanna, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Alice a Judy, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
3ydd
    Emily a Sian, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
152:   Unawd 19-25 oed
1af
    Ifan Gwilym-Jones, Aelwyd Y Drindod
153:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
1af
    Sin Ifan, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Mignon Eleri James, Aelod Unigol C. Mynydd Mawr
3ydd
    Catherine Sharp, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
154:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
1af
    Ifan Gwilym-Jones, Aelwyd Y Drindod
155:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Aelwyd Hafodwenog
2il
    , Aelwyd Myrddin
156:   Côr (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Aelwyd Myrddin
2il
    , Aelwyd Hafodwenog
157:   Parti Merched Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
3ydd
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
158:   Parti Bechgyn Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
159:   Côr S.A. Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
160:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
161:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
162:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
163:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
164:   Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Y Drindod
165:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Hafodwenog
2il
    , Aelwyd Y Drindod
166:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Hafodwenog
2il
    , Aelwyd Y Drindod
167:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    , Aelwyd Hafodwenog
168:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Y Drindod
2il
    , Aelwyd Hafodwenog
169:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
1af
    Ceirios Davies, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Cathryn Davies, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
3ydd
    Elizabeth Ellen Rees, Adran/Aelwyd Bro Gynin
170:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Sin Ifan, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Catrin Phillips, Aelwyd Hafodwenog
3ydd
    Mignon Eleri James, Aelod Unigol C. Mynydd Mawr
171:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Ifan Gwilym-Jones, Aelwyd Y Drindod
173:   Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
1af
    Catrin Price, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Sioned Evans, Aelwyd Hafodwenog
3ydd
    Osian Llyr Evans, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
174:   Unawd Llinynnol Bl 7-9
1af
    Ffion Bevan, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Mirain Alaw Jones, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
175:   Unawd Piano Bl 7-9
1af
    Sioned Evans, Aelwyd Hafodwenog
2il
    Mari Williams, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
3ydd
    Manon Elin James, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
176:   Unawd Pres Bl 7-9
1af
    Thomas Scaife, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Christopher Morgan, Ysgol Gyfun Cwm Gwendraeth
177:   Unawd Telyn Bl 7-9
1af
    Elan Haf Ward, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Sioned Evans, Aelwyd Hafodwenog
178:   Ensemble Bl 7-9
1af
    Caffi Cerdd, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
179:   Unawd Chwythbrennau Bl 10-13
1af
    Angharad Haf Lewis, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
180:   Unawd Llinynnol Bl 10-13
1af
    Helen Roberts, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Eirian Rhys Evans, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
181:   Unawd Piano Bl 10-13
1af
    Gweirydd Davies, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
182:   Unawd Pres Bl 10-13
1af
    Matthew Williams, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
183:   Unawd Telyn Bl 10-13
1af
    Anne Denholm, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
184:   Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
1af
    Catrin ac Anne, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Rhys ac Anwen, Aelwyd Cynnin
186:   Ensemble 15-25 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
187:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
2il
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
191:   Unawd Cerdd Dant Bl 7-9
1af
    Ceirios Davies, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
192:   Deuawd Cerdd Dant Bl 9 ac iau
1af
    Rebecca a Siwan, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
201:   Llefaru Unigol Bl 7-9
1af
    Mared Dafydd, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Sioned Parry, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
202:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Aelwyd Myrddin
2il
    , Aelwyd Hafodwenog
203:   Grwp Llefaru Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
204:   Llefaru Unigol Bl 10-13
1af
    Miriam Hopwood, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Robert Thomas, Aelwyd Cynnin
205:   Grwp Llefaru Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
206:   Llefaru Unigol 19-25 oed
1af
    Heledd Hughes, Aelod Unigol C. Caerfyrddin
2il
    Gwawr Lewis, Aelwyd Hafodwenog
207:   Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
1af
    , Aelwyd Y Drindod
210:   Ymgom Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
2il
    , Aelwyd Berfformio Dyffryn Tywi
211:   Grwp i gyflwyno Cyflwyniad Dramatig Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
2il
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
212:   Ymgom Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
2il
    , Aelwyd Berfformio Dyffryn Tywi
213:   Grwp i gyflwyno Cyflwyniad Dramatig Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
2il
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
214:   Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
2il
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
217:   Monolog Bl 10-13
1af
    Sin Ifan, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Aled Thomas, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
3ydd
    Robert Thomas, Aelwyd Cynnin
218:   Cyflwyniad Theatrig Unigol 19-25 oed
1af
    Lisa Marged Thomas, Aelwyd Y Drindod
219:   Dawns Werin Bl 7-9
1af
    , Aelwyd Hafodwenog
2il
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
3ydd
    , Ysgol Gyfun Cwm Gwendraeth
220:   Dawns Werin Bl 10-13
1af
    , Aelwyd Hafodwenog
2il
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
221:   Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
1af
    , Aelwyd Hafodwenog
222:   Dawns Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    Lleucu Walters, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Elliw Celyn Jones, Aelwyd Hafodwenog
223:   Dawns Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
1af
    Gareth Spiers, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Gethin Howells, Aelwyd Hafodwenog
3ydd
    Thomas Jones, Ysgol Gyfun Cwm Gwendraeth
224:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    Leusa Davies, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Alaw Ifans, Aelwyd Hafodwenog
225:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
1af
    Alun Howells, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Nathan Ifans, Aelwyd Hafodwenog
226:   Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed
1af
    , Aelwyd Hafodwenog
2il
    , Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth
227:   Dawns Stepio 12 - 25 oed*
1af
    , Aelwyd Hafodwenog
2il
    , Adran Clocswyr Cowyn
228:   Dawns Greadigol Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Myrddin
229:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
2il
    , Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth
230:   Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
1af
    Sioned Davies, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Angharad Allinson, Ysgol Gyfun Cwm Gwendraeth
3ydd
    Elliw Celyn James, Aelwyd Hafodwenog
231:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
1af
    Grwp Gwendraeth, Ysgol Gyfun Cwm Gwendraeth
2il
    Grwp Teleri, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
3ydd
    Grwp Dyffryn Taf, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
232:   Dawns Disgo Unigol Bl 10-13
1af
    Elin Wyn Williams, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Laura Holly, Ysgol Gyfun Cwm Gwendraeth
3ydd
    Claire Thomas, Aelwyd Hafodwenog
233:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10-13
1af
    Grwp Gwendraeth, Ysgol Gyfun Cwm Gwendraeth
2il
    Grwp Y Frenhines Elisabeth, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth
3ydd
    Grwp Aelwyd Bro Gynin, Adran/Aelwyd Bro Gynin
234:   Parti Cerdd Dant Bl 13 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
235:   Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
1af
    Georgina Nicol-James, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth
2il
    Tim Mills, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
236:   Grwp Llefaru Bl 7-9 (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth
2il
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
237:   Llefaru Unigol Bl 10-13(D)
1af
    Lisa Hassall, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth
2il
    Alice Lodwig, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
238:   Grwp Llefaru Bl 10-13(D)
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
2il
    , Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007