Eisteddfod yr Urdd

Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Penfro 2007  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Nia Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog
2il
    Rhydian Thomas, Ysgol Gynradd Glan Cleddau
3ydd
    Esyllt Thomas, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Elen Hunt, Ysgol Gynradd Maenclochog
2il
    Rhys Phillips, Ysgol Gynradd Casblaidd
3ydd
    Ffion Mai Rees, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Naomi Nicholas, Ysgol Gynradd Maenclochog
2il
    Lisa Penfold, Ysgol Gynradd Y Frenni
3ydd
    Tirion Dowsett, Adran Carn Ifan
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Naomi a Sioned, Ysgol Gynradd Maenclochog
2il
    Ffion ac Esyllt, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
3ydd
    Gwennan a Ffion, Ysgol Gynradd Ger y Llan
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Maenclochog
2il
    , Adran Carn Ifan
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Crymych
2il
    , Adran Carn Ifan
3ydd
    , Adran Maenclochog
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    Parti Casblaidd, Ysgol Gynradd Casblaidd
2il
    Parti Cosheston, Ysgol Gynradd Cosheston
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Parti Glan Cleddau, Ysgol Gynradd Glan Cleddau
2il
    Parti Bro Ingli, Ysgol Gynradd Bro Ingli
3ydd
    Parti Arberth, Ysgol Gynradd Arberth
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    Cor Beca, Ysgol Gynradd Beca
2il
    Cor Eglwyswrw, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    Cor y Frenni, Ysgol Gynradd Y Frenni
2il
    Cor Glan Cleddau, Ysgol Gynradd Glan Cleddau
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Bro Ingli, Adran Carn Ifan
2il
    Ysgol Eglwyswrw, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
3ydd
    Ysgol Beca, Ysgol Gynradd Beca
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Naomi Nicholas, Ysgol Gynradd Maenclochog
2il
    Gwennan Williams, Ysgol Gynradd Ger y Llan
3ydd
    Ifan Phillips, Ysgol Gynradd Y Frenni
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Alexandra Lucas, Ysgol Gynradd Spittal
2il
    Gwennan Williams, Ysgol Gynradd Ger y Llan
3ydd
    Millie Thomas, Ysgol Gynradd Glan Cleddau
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Kate Marsden, Ysgol Gynradd Tavernspite
2il
    Ella Staden-Coats, Ysgol Gynradd Spittal
3ydd
    Lara Thomas, Ysgol Iau Dinbych y Pysgod
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Marged Elen Rees, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
2il
    Angharad James, Ysgol Gynradd Wdig
3ydd
    Maddie Robbins, Ysgol Gynradd Maenclochog
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Ben Stacey, Ysgol Gynradd Wdig
2il
    Kim Parmanand, Ysgol Gynradd Manorbier
3ydd
    Ieuan Harries, Ysgol Gynradd Glan Cleddau
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Marged Elen Rees, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
2il
    Angharad James, Ysgol Gynradd Wdig
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol Bro Dewi, Ysgol Bro Dewi
2il
    Ysgol Spittal, Ysgol Gynradd Spittal
20:   Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    Ben, Alexander a Ben, Ysgol Gynradd Glannau Gwaun
2il
    Alastair, Angharad a Sophie, Ysgol Gynradd Wdig
3ydd
    Llyr, Emily a Beth, Ysgol Gynradd Glan Cleddau
22:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol y Frenni, Ysgol Gynradd Y Frenni
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Nia Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog
2il
    Esyllt Thomas, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
3ydd
    Ffion Evans, Ysgol Bro Ingli
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Ffion Mai Rees, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Marged Elen Rees, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
2il
    Sioned Thomas, Ysgol Gynradd Maenclochog
3ydd
    Mared Harries, Ysgol Gynradd Maenclochog
28:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Eglwyswrw, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
2il
    Beca, Ysgol Gynradd Beca
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Nia Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog
2il
    Heledd Evans, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
3ydd
    Megan Rees, Ysgol Gynradd Croesgoch
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Elen Hunt, Ysgol Gynradd Maenclochog
2il
    Tomos Salmon, Ysgol Gynradd Llanychllwydog
3ydd
    Ffion Mai Rees, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Marged Elen Rees, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
2il
    Mared Harries, Ysgol Gynradd Maenclochog
3ydd
    Sera Jones, Ysgol Gynradd Croesgoch
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    Ysgol y Frenni, Ysgol Gynradd Y Frenni
2il
    Ysgol Beca, Ysgol Gynradd Beca
3ydd
    Ysgol Iau Dinbych y Pysgod, Ysgol Iau Dinbych y Pysgod
35:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Maenclochog
2il
    , Adran Ffynnonwen
3ydd
    , Adran Croesgoch
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    Y Frenni, Ysgol Gynradd Y Frenni
2il
    Maenclochog, Ysgol Gynradd Maenclochog
3ydd
    Ger y Llan, Ysgol Gynradd Ger y Llan
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    Grwp Bim, Ysgol Gynradd Spittal
2il
    Grwp William , Ysgol Gynradd Glan Cleddau
3ydd
    Grwp Archie , Ysgol Gynradd Glan Cleddau
41:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Grwp Enfys , Ysgol Gynradd Beca
2il
    Grwp Emyr , Ysgol Gynradd Brynconin
3ydd
    Grwp Natasha , Ysgol Gynradd Beca
42:   Parti Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    Grwp Daniel , Ysgol Gynradd Spittal
2il
    Grwp Cynan , Ysgol Gynradd Spittal
3ydd
    Grwp Harry , Ysgol Gynradd Ger y Llan
43:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Joseph , Ysgol Gynradd Cilgerran
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Iola , Ysgol Gynradd Glan Cleddau
2il
    Grwp Angharad , Ysgol Gynradd Wdig
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Ieuan , Ysgol Gynradd Glan Cleddau
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Rhian Campbell, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
2il
    Emily Carling, Ysgol St Florance
3ydd
    Mari-Elen Mathias, Ysgol Gynradd Cilgerran
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Sara , Ysgol Gynradd Eglwyswrw
2il
    Tesni Galvin, Ysgol Gynradd Brynconin
3ydd
    Grwp Molly , Ysgol Gynradd Glan Cleddau
48:   Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Saundersfoot
2il
    , Ysgol Gynradd Tavernspite
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Scott Phillips, Ysgol Gynradd Croesgoch
2il
    Cerys Jones, Ysgol Gynradd Tavernspite
3ydd
    Esme Greer, Ysgol Gynradd Saundersfoot
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    William Mepham, Ysgol Gynradd Eglwyswrw
2il
    Gracie Morris, Ysgol Gynradd Croesgoch
3ydd
    Daisy Lander, Ysgol Gynradd Maenclochog
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Steffan Morgan-Davies, Ysgol Gynradd Spittal
2il
    Holly Mowlam, Ysgol Gynradd Croesgoch
3ydd
    Caitlin Sharahan, Ysgol Gynradd Cosheston
52:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    Ysgol Spittal, Ysgol Gynradd Spittal
2il
    Ysgol Croesgoch, Ysgol Gynradd Croesgoch
3ydd
    Ysgol Saundersfoot, Ysgol Gynradd Saundersfoot
53:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    Ysgol Saundersfoot, Ysgol Gynradd Saundersfoot
2il
    Ysgol Spittal, Ysgol Gynradd Spittal
3ydd
    Ysgol Croesgoch, Ysgol Gynradd Croesgoch
146:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Sioned Llewelyn, Aelwyd Crymych
2il
    Hannah Watkins, Ysgol Gyfun Y Preseli
3ydd
    Blythe Ann Davies, Aelwyd Maenclochog
147:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    James Blundall, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    Dion Gwyn Gibby, Aelwyd Maenclochog
3ydd
    Tegid Richards, Ysgol Gyfun Y Preseli
148:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Ellie a Sioned, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    Catrin a Caryl, Aelwyd Maenclochog
149:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Amanda Williams, Aelwyd Maenclochog
2il
    Jessica Robinson, Aelwyd Ffynnonwen
3ydd
    Delun Gibby, Ysgol Gyfun Y Preseli
150:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    Iwan Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    Hywel Davies, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
3ydd
    Gwydion Griffiths, Aelwyd Crymych
151:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Delun ac Angharad, Aelwyd Maenclochog
2il
    Jessica a Siwan, Ysgol Gyfun Y Preseli
3ydd
    Amanda a Pippa, Ysgol Gyfun Y Preseli
152:   Unawd 19-25 oed
1af
    Joy Cornock, Aelod Unigol c. Abergwaun
2il
    Trystan Llyr Griffiths, Aelwyd Crymych
3ydd
    Nia Wyn Harries, Aelod Unigol Cylch Y Frenni
153:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
1af
    Gwydion Griffiths, Aelwyd Crymych
2il
    Lowri Fflur Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli
3ydd
    Sheena Williams, Ysgol Gyfun Y Preseli
154:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
1af
    Joy Cornock, Aelod Unigol c. Abergwaun
2il
    Nia Wyn Harries, Aelod Unigol Cylch Y Frenni
3ydd
    Trystan Griffiths, Aelwyd Crymych
155:   Parti Deusain (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Aelwyd Crymych
157:   Parti Merched Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
158:   Parti Bechgyn Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Y Preseli
159:   Côr S.A. Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Y Preseli
160:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
161:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Y Preseli
162:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Y Preseli
163:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
1af
    , Ysgol Gyfun Y Preseli
165:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Crymych
167:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    , Aelwyd Crymych
169:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
1af
    Sioned Llewelyn, Aelwyd Crymych
2il
    Blythe Ann Davies, Aelwyd Maenclochog
3ydd
    Catrin Raymond, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
170:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Gwydion Rhys Griffiths, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    Angharad Edwards, Ysgol Gyfun Y Preseli
3ydd
    Delyn Gibby, Aelwyd Maenclochog
171:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Joy Cornock, Aelod Unigol c. Abergwaun
2il
    Laura Blundall, Aelwyd Crymych
3ydd
    Nia Wyn Harries, Aelod Unigol Cylch Y Frenni
172:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Y Preseli
173:   Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
1af
    Alyx Phillips, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton
174:   Unawd Llinynnol Bl 7-9
1af
    Lily Whitehurst, Ysgol Uwchradd Greenhill
2il
    Blythe Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli
175:   Unawd Piano Bl 7-9
1af
    Blythe Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    Catrin Davies, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
3ydd
    Sahar Khan, Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton
176:   Unawd Pres Bl 7-9
1af
    Ffion Haf Williams, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    Rhys Sajko, Ysgol Gyfun Y Preseli
177:   Unawd Telyn Bl 7-9
1af
    Gwen Thurston, Ysgol Uwchradd Dewi Sant
178:   Ensemble Bl 7-9
1af
    Grwp Ben, Ysgol Uwchradd Dewi Sant
2il
    Lily, Hannah a Chelsea, Ysgol Uwchradd Greenhill
3ydd
    Grwp Blythe, Ysgol Gyfun Y Preseli
179:   Unawd Chwythbrennau Bl 10-13
1af
    Elinor Williams, Ysgol Gyfun Y Preseli
180:   Unawd Llinynnol Bl 10-13
1af
    Hannah Lowe, Ysgol Uwchradd Greenhill
2il
    Bethan Howell, Ysgol Gyfun Y Preseli
3ydd
    Fay Brickell, Ysgol Uwchradd Greenhill
181:   Unawd Piano Bl 10-13
1af
    Daniel Sajko, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    Amanda Williams, Ysgol Gyfun Y Preseli
3ydd
    Carys Angharad Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli
182:   Unawd Pres Bl 10-13
1af
    Hywel Davies, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
2il
    Luke Jenkins, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
3ydd
    Daniel Sajko, Ysgol Gyfun Y Preseli
185:   Unawd Offerynnol 19-25 oed
1af
    Jocelyn Freeman, Aelod Unigol Cylch Dewi
186:   Ensemble 15-25 oed
1af
    Carys, Hannah a Fay, Ysgol Uwchradd Greenhill
187:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    , Ysgol Uwchradd Greenhill
191:   Unawd Cerdd Dant Bl 7-9
1af
    Sioned Llewelyn, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    Catrin Raymond, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
193:   Unawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    Gwydion Rhys Griffiths, Ysgol Gyfun Y Preseli
195:   Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Trystan Griffiths, Aelwyd Crymych
197:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Y Preseli
198:   Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Y Preseli
201:   Llefaru Unigol Bl 7-9
1af
    Catrin Raymond, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
2il
    Ellie Robinson, Aelwyd Ffynnonwen
3ydd
    Nia Ffion Rees, Aelwyd Maenclochog
202:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Aelwyd Crymych
203:   Grwp Llefaru Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Y Preseli
204:   Llefaru Unigol Bl 10-13
1af
    Gemma Robinson, Aelwyd Ffynnonwen
2il
    Gwenllian Higginson, Ysgol Gyfun Y Preseli
3ydd
    Heledd Gwynn, Aelwyd Crymych
205:   Grwp Llefaru Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
207:   Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
1af
    , Aelwyd Crymych
210:   Ymgom Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Y Preseli
211:   Grwp i gyflwyno Cyflwyniad Dramatig Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Y Preseli
212:   Ymgom Bl 10-13
1af
    Angharad a Gwenith, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    Catrin, Heledd, Matilda a Delun, Ysgol Gyfun Y Preseli
3ydd
    Elen, Sara a Gwen, Aelwyd Crymych
213:   Grwp i gyflwyno Cyflwyniad Dramatig Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun Y Preseli
217:   Monolog Bl 10-13
1af
    Gwenllian Higginson, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    Angharad Edwards, Aelwyd Maenclochog
3ydd
    Jessica Robinson, Aelwyd Ffynnonwen
220:   Dawns Werin Bl 10-13
1af
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
224:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    Carys Angharad Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli
227:   Dawns Stepio 12 - 25 oed*
1af
    , Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
230:   Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
1af
    Danielle Harries, Ysgol Uwchradd Greenhill
2il
    Hannah Watkins, Ysgol Gyfun Y Preseli
3ydd
    Natasha Harries, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
231:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
1af
    Grwp Natasha, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
2il
    Grwp Abby, Ysgol Uwchradd Aberdaugleddau
3ydd
    Grwp Louise , Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton
232:   Dawns Disgo Unigol Bl 10-13
1af
    Natalie George, Ysgol Gyfun Y Preseli
2il
    Ashley O''Brien, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
3ydd
    Delun Boulton, Ysgol Gyfun Y Preseli
233:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10-13
1af
    Grwp Natalie, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
2il
    Grwp Lauren, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
3ydd
    Grwp Emily, Ysgol Uwchradd Dewi Sant
235:   Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
1af
    Rebecca Lamb, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
2il
    Naomi Wilde, Ysgol Uwchradd Aberdaugleddau
3ydd
    Finn Neumann, Ysgol Uwchradd Dewi Sant
236:   Grwp Llefaru Bl 7-9 (D)
1af
    , Ysgol Uwchradd Syr Thomas Picton
2il
    , Ysgol Uwchradd Dewi Sant
237:   Llefaru Unigol Bl 10-13(D)
1af
    Fiona Harries, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun
238:   Grwp Llefaru Bl 10-13(D)
1af
    , Ysgol Uwchradd Dewi Sant 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007