Eisteddfod yr Urdd

Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Morgannwg Ganol 2007  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Elle Conway, Ysgol Gynradd Castellau
2il
    Shauna Hayes Withers, Ysgol Gynradd Dolau
3ydd
    Josef Richards, Ysgol Gymraeg Cwm Garw
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Teilo Evans, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger
2il
    Harriett John, Ysgol Gymraeg Tonyrefail
3ydd
    Eleri Roberts, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Rhydian Jenkins, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
2il
    Carwyn Roberts, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
3ydd
    Megan Griffith, Ysgol Gynradd Dolau
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Siwan Henderson a Catrin Jones, Ysgol Gymraeg Llantrisant
2il
    Anwen Dixon a Teilo Evans, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Adran Bro Taf, Adran Bro Taf
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Adran Bro Taf, Adran Bro Taf
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Llantrisant, Ysgol Gymraeg Llantrisant
2il
    Bro Ogwr, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
3ydd
    Gartholwg, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    Llantrisant, Ysgol Gymraeg Llantrisant
2il
    Ferch o''r Sger, Ysgol Gynradd Y Ferch o'r Sger
3ydd
    Gartholwg, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Llantrisant, Ysgol Gymraeg Llantrisant
2il
    Gartholwg, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
3ydd
    Cynwyd Sant, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
12:   Ensemble 3 Llais neu fwy (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Llantrisant, Ysgol Gymraeg Llantrisant
2il
    Cynwyd Sant, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Arwel Brown, Ysgol Gymraeg Evan James
2il
    Rhydian Jenkins, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
3ydd
    Hanna Davies, Ysgol Gymraeg Llantrisant
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Nathan Rhys Isaac, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Benjamin Tomos Isaac, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
2il
    Rosie Moore, Ysgol Gymraeg Llantrisant
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Ifan Jenkin, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
2il
    Carwyn Roberts, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
3ydd
    Carys Evans, Ysgol Gynradd Maesybryn
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Ifan Jenkin, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Siwan Henderson, Ysgol Gymraeg Llantrisant
2il
    Benjamin Tomos Isaac, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
3ydd
    Mari Rees, Ysgol Gymraeg Evan James
20:   Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    Cynwyd Sant, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
2il
    Tonyrefail, Ysgol Gymraeg Tonyrefail
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Gwenan Jenkin, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Gwennan Jenkin, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Arwel Brown, Adran Bro Taf
2il
    Ifan Jenkin, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
28:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Bro Ogwr, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
29:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Bro Ogwr, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
30:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Adran Bro Taf, Adran Bro Taf
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Osian Gruffydd, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
2il
    Morgan B Williams, Ysgol Gymraeg Llantrisant
3ydd
    Ioan Lloyd, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Harriett John, Ysgol Gymraeg Tonyrefail
2il
    Joseff Brown, Ysgol Gymraeg Evan James
3ydd
    Joseph Cornish, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Arwel Brown, Ysgol Gymraeg Evan James
2il
    Liam Ketcher, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
3ydd
    Natasha Doyle, Ysgol Gymraeg Tonyrefail
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    Tonyrefail, Ysgol Gymraeg Tonyrefail
2il
    Bro Ogwr, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
3ydd
    Evan James, Ysgol Gymraeg Evan James
35:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Adran Bro Taf, Adran Bro Taf
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    Cynwyd Sant, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
2il
    Heol y Celyn, Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn
3ydd
    Dolau, Ysgol Gynradd Dolau
39:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    Gartholwg, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
2il
    Dolau, Ysgol Gynradd Dolau
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    Llantrisant, Ysgol Gymraeg Llantrisant
2il
    Bro Ogwr, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
41:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    Adran Bro Taf, Adran Bro Taf
42:   Parti Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    Bro Ogwr, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
2il
    Llantrisant, Ysgol Gymraeg Llantrisant
43:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Adran Bro Taf, Adran Bro Taf
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    Cynwyd Sant, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Gwennan Jenkin, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
2il
    Elin Webb, Ysgol Gynradd Dolau
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    Bro Ogwr, Ysgol Gymraeg Bro Ogwr
2il
    Llantrisant, Ysgol Gymraeg Llantrisant
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Olivia Shellard, Ysgol Gynradd Dolau
2il
    Olivia Cornelius, Ysgol Gynradd Cwmfelin
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Emilee Stephens, Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn
2il
    Nia Paul, Ysgol Gynradd Dolau
3ydd
    Nia Williams, Ysgol Gynradd Cwmfelin
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Rosie Moore, Ysgol Gynradd Maesybryn
2il
    Lucinda Childs, Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn
3ydd
    Megan Barnet, Ysgol Gynradd Cwmfelin
52:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    Heol y Celyn, Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn
2il
    Maesybryn, Ysgol Gynradd Maesybryn
146:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Frances Bennett, Ysgol Gyfun Rhydfelen
2il
    Hedydd Edge, Ysgol Gyfun Llanhari
148:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Hedydd a Aimee, Ysgol Gyfun Llanhari
2il
    Frances a Jay, Ysgol Gyfun Rhydfelen
149:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Rhian Hiscocks, Ysgol Gyfun Llanhari
2il
    Laura Rees, Aelod Unigol.C.Pontypridd
151:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Laura a Zoe, Aelod Unigol.C.Pontypridd
152:   Unawd 19-25 oed
1af
    Iwan Griffiths, Adran Bro Taf
153:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
1af
    Rhiannon Knighton, Ysgol Gyfun Llanhari
154:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
1af
    Dani Davies, Coleg Penybont
157:   Parti Merched Bl 7-9
1af
    Rhydfelen, Ysgol Gyfun Rhydfelen
2il
    Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari
159:   Côr S.A. Bl 7-9
1af
    Rhydfelen, Ysgol Gyfun Rhydfelen
2il
    Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari
162:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    Rhydfelen, Ysgol Gyfun Rhydfelen
169:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
1af
    Rhiannon Bodman, Ysgol Gyfun Rhydfelen
2il
    Hedydd Edge, Ysgol Gyfun Llanhari
173:   Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
1af
    Tomos Watkins, Ysgol Gyfun Rhydfelen
174:   Unawd Llinynnol Bl 7-9
1af
    Gwern Parri, Ysgol Gyfun Rhydfelen
175:   Unawd Piano Bl 7-9
1af
    Stephanie Jenkins, Ysgol Gyfun Rhydfelen
2il
    Katie Knight, Ysgol Gyfun Coedylan
3ydd
    Harri Foster-Davies, Ysgol Gyfun Llanhari
176:   Unawd Pres Bl 7-9
1af
    Joshua Herman, Ysgol Gyfun Coedylan
177:   Unawd Telyn Bl 7-9
1af
    Angharad Roberts, Ysgol Gyfun Llanhari
2il
    Stephanie Jenkins, Ysgol Gyfun Rhydfelen
178:   Ensemble Bl 7-9
1af
    Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari
2il
    Rhydfelen, Ysgol Gyfun Rhydfelen
179:   Unawd Chwythbrennau Bl 10-13
1af
    Bethan Ross, Ysgol Gyfun Rhydfelen
180:   Unawd Llinynnol Bl 10-13
1af
    Byoung-Hyun Min, Ysgol Gyfun Brynteg
2il
    Hefin Miles, Ysgol Gyfun Brynteg
3ydd
    Hae-In Ra, Ysgol Gyfun Brynteg
181:   Unawd Piano Bl 10-13
1af
    Barbora Revayova, Ysgol Gyfun Brynteg
183:   Unawd Telyn Bl 10-13
1af
    Rhiannon F. Davies, Adran Porthcawl
186:   Ensemble 15-25 oed
1af
    Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari
201:   Llefaru Unigol Bl 7-9
1af
    Harri Foster-Davies, Ysgol Gyfun Llanhari
2il
    Jay Worley, Ysgol Gyfun Rhydfelen
203:   Grwp Llefaru Bl 7-9
1af
    Rhydfelen, Ysgol Gyfun Rhydfelen
2il
    Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari
205:   Grwp Llefaru Bl 10-13
1af
    Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari
210:   Ymgom Bl 7-9
1af
    Rhydfelen, Ysgol Gyfun Rhydfelen
2il
    Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari
211:   Grwp i gyflwyno Cyflwyniad Dramatig Bl 7-9
1af
    Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari
2il
    Rhydfelen, Ysgol Gyfun Rhydfelen
212:   Ymgom Bl 10-13
1af
    Llanhari, Ysgol Gyfun Llanhari
213:   Grwp i gyflwyno Cyflwyniad Dramatig Bl 10-13
1af
    Rhydfelen, Ysgol Gynradd St David's
214:   Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
1af
    Rhydfelen, Ysgol Gyfun Rhydfelen
217:   Monolog Bl 10-13
1af
    Iolo James, Ysgol Gyfun Llanhari
218:   Cyflwyniad Theatrig Unigol 19-25 oed
1af
    Berwyn Pierce, Ysgol Gyfun Rhydfelen
222:   Dawns Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    Bethan Walkin, Ysgol Gyfun Rhydfelen
223:   Dawns Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
1af
    Trystan Griffydd, Adran Bro Taf
225:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
1af
    Iwan Griffiths, Adran Bro Taf
229:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
1af
    Coedylan, Ysgol Uwchradd Coed y Lan
230:   Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
1af
    Jamie Willetts, Ysgol Gyfun Coedylan
2il
    Scott Davies, Ysgol Gyfun Coedylan
3ydd
    Rebecca Cumpston, Ysgol Gyfun Rhydfelen
231:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
1af
    Rhydfelen, Ysgol Gyfun Rhydfelen
2il
    Coedylan, Ysgol Gyfun Coedylan
3ydd
    Cynffig, Ysgol Uwchradd Cynffig
235:   Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
1af
    Jamie Thomas, Ysgol Gyfun Coedylan
2il
    Bruno Sussat, Ysgol Gyfun Coedylan
3ydd
    Jesmin Thomas, Ysgol Uwchradd Cynffig
236:   Grwp Llefaru Bl 7-9 (D)
1af
    Coedylan, Ysgol Uwchradd Coed y Lan
2il
    Brynteg, Ysgol Gyfun Brynteg
237:   Llefaru Unigol Bl 10-13(D)
1af
    Laura Rees, Aelod Unigol.C.Pontypridd
2il
    Lauren Fyffe, Ysgol Uwchradd Cynffig
238:   Grwp Llefaru Bl 10-13(D)
1af
    Cynffig, Ysgol Uwchradd Cynffig 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007