Eisteddfod yr Urdd

Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Cymoedd Morgannwg Ganol 2007  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Lowri Pruett, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
2il
    Iwan James, Ysgol Gynradd Santes Tudful
3ydd
    Georgia Furlong, Ysgol Gymraeg AberdÔr
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Shannon Roome, Ysgol Gynradd Santes Tudful
2il
    Courtney Adams, Ysgol Gymraeg Bodringallt
3ydd
    Rhys Coxley, Ysgol Gymraeg Abercynon
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Bethan McClean, Ysgol Gynradd Santes Tudful
2il
    Seren MacMillan, Ysgol Gymraeg Ynyswen
3ydd
    Taylah James, Ysgol Gymraeg AberdÔr
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Chloe a Kelsey, Ysgol Gymraeg Bodringallt
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Glynrhedyn
2il
    , Adran Abercynon
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gymraeg Bodringallt
2il
    , Ysgol Gynradd Santes Tudful
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gymraeg Bodringallt
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Bodringallt
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Bethan McClean, Ysgol Gynradd Santes Tudful
2il
    Callum Richards, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Lowri Reed, Ysgol Gymraeg Ynyswen
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Gavin Moulsdale, Ysgol Gymraeg Ynyswen
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Elin Gwen Kelly, Ysgol Gynradd Santes Tudful
20:   Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Santes Tudful
21:   Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Bodringallt
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Evie Connolly, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Emily Sullivan, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Ffion James, Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
28:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Ynyswen
29:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Cole Hopkin, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
2il
    Lewis Diamond, Ysgol Gymraeg AberdÔr
3ydd
    Karim Alpan, Ysgol Gynradd Santes Tudful
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Jessica Jones, Ysgol Gynradd Santes Tudful
2il
    Mollie Davies, Ysgol Gymraeg Abercynon
3ydd
    Olivia Edwards, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Iwan Davies, Ysgol Gymraeg AberdÔr
2il
    Lydia Howells, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
3ydd
    Bethan McClean, Ysgol Gynradd Santes Tudful
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Ynyswen
2il
    , Ysgol Gymraeg AberdÔr
3ydd
    , Ysgol Gynradd Santes Tudful
35:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Abercynon
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Santes Tudful
2il
    , Ysgol Gymraeg Ynyswen
3ydd
    , Ysgol Gymraeg AberdÔr
38:   Cân Actol (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    , Adran Mynwent y Crynwyr
39:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    , Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
2il
    , Ysgol Gynradd Santes Tudful
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
2il
    , Ysgol Gynradd Santes Tudful
42:   Parti Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    , Ysgol Gymraeg Llwyncelyn
2il
    , Ysgol Gynradd Santes Tudful
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Santes Tudful
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Ynyswen
2il
    , Ysgol Gynradd Santes Tudful
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Nia Rees, Ysgol Gymraeg Bronllwyn
2il
    Georgia Lewis, Ysgol Gynradd Santes Tudful
3ydd
    Katie Hall, Ysgol Gymraeg AberdÔr
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Santes Tudful
2il
    , Ysgol Gymraeg Ynyswen
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Abercynon
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Hayley Mumford, Ysgol Gynradd Heolgerrig
146:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Emily Stonelake, Ysgol Gyfun Rhydywaun
2il
    Rachel Stephens, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
147:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Ben Howells, Ysgol Gyfun Treorci
2il
    Gareth Evans, Ysgol Gyfun Rhydywaun
148:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Bethany a Rachel, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
149:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Rebecca Moore, Ysgol Gyfun Rhydywaun
2il
    Sioned Rees, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
151:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Sioned a Bethan, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
152:   Unawd 19-25 oed
1af
    Rhian Pound, Aelod Unigol Cylch Merthyr
153:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
1af
    James Saunders, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
154:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
1af
    Rhian Pound, Aelod Unigol Cylch Merthyr
157:   Parti Merched Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
160:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
162:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
169:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
1af
    Debbie Jones, Ysgol Uwchradd Cyfarthfa
2il
    Owain Roderick, Ysgol Gyfun Rhydywaun
175:   Unawd Piano Bl 7-9
1af
    Hannah Evans, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
177:   Unawd Telyn Bl 7-9
1af
    Nia Glyn Thomas, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
181:   Unawd Piano Bl 10-13
1af
    Amy Evans, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
182:   Unawd Pres Bl 10-13
1af
    David Mace, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
2il
    Gareth Robinson, Ysgol Gyfun Rhydywaun
186:   Ensemble 15-25 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydywaun
2il
    , Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
201:   Llefaru Unigol Bl 7-9
1af
    Owain Roderick, Ysgol Gyfun Rhydywaun
2il
    Catrin Fauknall, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
203:   Grwp Llefaru Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
2il
    , Ysgol Gyfun Rhydywaun
204:   Llefaru Unigol Bl 10-13
1af
    Steffan Davies, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
210:   Ymgom Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydywaun
211:   Grwp i gyflwyno Cyflwyniad Dramatig Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
212:   Ymgom Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydywaun
213:   Grwp i gyflwyno Cyflwyniad Dramatig Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
214:   Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydywaun
218:   Cyflwyniad Theatrig Unigol 19-25 oed
1af
    Rhian Pound, Aelod Unigol Cylch Merthyr
229:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
1af
    , Ysgol Gyfun Treorci
230:   Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
1af
    Zoe Hughes, Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
2il
    Kelly Jenkins, Ysgol Gyfun Rhydywaun
231:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Rhydywaun
2il
    , Ysgol Gyfun Cymer Rhondda
235:   Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
1af
    Debbie Jones, Ysgol Uwchradd Cyfarthfa
2il
    Josh Hughes, Ysgol Gyfun Treorci
238:   Grwp Llefaru Bl 10-13(D)
1af
    , Aelwyd Cic Cynon 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007