Eisteddfod yr Urdd

Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Caerdydd a'r Fro 2007  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Mia Morgan, Ysgol Gynradd Pwll Coch
2il
    Joshua Webber, Ysgol Gynradd Sant Curig
3ydd
    Erin Clarke, Ysgol Gymraeg Bro Eirwg
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Alaw Davies, Ysgol Gynradd Pwll Coch
2il
    Jodi Bird, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
3ydd
    Millicent Payne, Ysgol Y Berllan Deg - Caerdydd
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Aled Davies, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
2il
    Elis Jackson, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
3ydd
    Joshua Morgan, Ysgol Gynradd Creigiau
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Jack & Matthew, Ysgol Gynradd Sant Baruc
2il
    Rhiannon & Sarah, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
3ydd
    Anya & Lucy, Ysgol Gymraeg Treganna
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Cor Gwaelod y Garth, Adran Gwaelod y Garth
2il
    Glannau Taf, Aelod Unigol C. Dwyrain Caerdydd
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    Parti Melin Gruffydd, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
2il
    Parti Iolo Morgannwg , Ysgol Gynradd Iolo Morgannwg
3ydd
    Parti Treganna, Ysgol Gymraeg Treganna
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    Cor Iolo Morgannwg, Ysgol Gynradd Iolo Morgannwg
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    Cor Y Wern, Ysgol Gymraeg Y Wern
2il
    Cor Melin Gruffydd, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
3ydd
    Cor Creigiau, Ysgol Gynradd Creigiau
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Iolo Morgannwg, Ysgol Gynradd Iolo Morgannwg
2il
    Parti Melin Gruffydd, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
3ydd
    Parti Y Wern, Ysgol Gymraeg Y Wern
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Aron Cynan, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
2il
    Cadi G Dafydd, Ysgol Gymraeg Treganna
3ydd
    Darcie Hamilton, Ysgol Gynradd Iolo Morgannwg
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Enlli Parri, Ysgol Gynradd Pwll Coch
2il
    Niamh Moore, Ysgol Gymraeg Y Wern
3ydd
    Madaleine Pearce, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Carwyn Harries, Ysgol Gymraeg Y Wern
2il
    William Lai, Ysgol Gynradd Llysfaen
3ydd
    Amy Richards, Ysgol Gynradd Sant Baruc
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Harry Lovell Jones, Ysgol Gymraeg Y Wern
2il
    Georgia Geary, Ysgol Gynradd Creigiau
3ydd
    Francesca Hartland, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Dafydd Phillips, Ysgol Gymraeg Y Wern
2il
    Gruffudd Thomas, Ysgol Gynradd Pwll Coch
3ydd
    Lewis Harrison, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Ben Creighton-Griffiths, Ysgol y Gadeirlan (Cathedral)
2il
    Nicole Lawrence, Ysgol Gymraeg Bro Eirwg
20:   Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Y Wern , Ysgol Gymraeg Y Wern
2il
    Grwp Pwll Coch, Ysgol Gynradd Pwll Coch
21:   Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af
    Band Pen y Garth, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
2il
    Band Y Wern, Ysgol Gymraeg Y Wern
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Hana Evans, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
2il
    Manon Ogwen Parry, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
3ydd
    Seren Murray, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Aron Cynan, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
2il
    Jodi Bird, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
3ydd
    Millicent Payne, Ysgol Y Berllan Deg - Caerdydd
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Aled Davies, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
2il
    Nia Cwyfan Hughes, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
3ydd
    Nannon Evans, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
28:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    Parti Treganna, Ysgol Gymraeg Treganna
2il
    Parti Pen y Garth, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
3ydd
    Parti Melin Gruffydd, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Gareth Scourfield, Ysgol Gymraeg Treganna
2il
    Hana Llyr Evans, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
3ydd
    Zac Lewis, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Aron Cynan, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
2il
    Lois Aled, Ysgol Gynradd Iolo Morgannwg
3ydd
    Lili Fletcher, Ysgol Gynradd Pwll Coch
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Cadi G Dafydd, Ysgol Gymraeg Treganna
2il
    Rhiannon Williams, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
3ydd
    Harri Williams, Ysgol Gynradd Iolo Morgannwg
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Treganna, Ysgol Gymraeg Treganna
2il
    Grwp Melin Gruffydd, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd
35:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Gwaelod y Garth, Adran Gwaelod y Garth
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Treganna, Ysgol Gymraeg Treganna
2il
    Grwp Y Wern, Ysgol Gymraeg Y Wern
3ydd
    Grwp Pwll Coch, Ysgol Gynradd Pwll Coch
39:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    , Ysgol Gymraeg Y Wern
2il
    , Ysgol Pencae
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Bro Eirwg
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    Grwp Bro Eirwg , Ysgol Gymraeg Bro Eirwg
2il
    Grwp Pen y Garth, Ysgol Gymraeg Pen y Garth
3ydd
    Grwp Y Wern, Ysgol Gymraeg Y Wern
43:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Clwb Clocsio Menter Caerdydd, Grwp Clocsio Menter Caerdydd
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Coed y Gof, Ysgol Gymraeg Coed y Gof
2il
    Grwp Y Wern, Ysgol Gymraeg Y Wern
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Lowri Williams, Ysgol Gymraeg Y Wern
2il
    Demi- Lee Walcott, Ysgol Gymraeg Coed y Gof
3ydd
    Framcesca Richards, Ysgol Gymraeg Y Wern
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    Grwp Y Wern , Ysgol Gymraeg Y Wern
2il
    Grwp Y Berllan Deg, Ysgol Y Berllan Deg - Caerdydd
3ydd
    Grwp Pwll Coch, Ysgol Gynradd Pwll Coch
48:   Parti Cerdd Dant (Unsain) Bl 6 ac iau (D)
1af
    Parti Ysgol Gynradd Albert, Ysgol Gynradd Albert
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Francesca Pawar, Ysgol Gynradd Eglwys Newydd
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Rhys Battle, Ysgol Gynradd Llanishen Fach
2il
    Pheobe Richards, Ysgol Gynradd Creigiau
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Tom Farmer, Ysgol Gynradd Albert
2il
    Aniela Pawar, Ysgol Gynradd Eglwys Newydd
3ydd
    Jacqueline Hopkins, Ysgol Gynradd Creigiau
52:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    Grwp Ysgol Albert, Ysgol Gynradd Albert
53:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    Grwp Ysgol yr Eglwys Newydd, Ysgol Gynradd Eglwys Newydd
146:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Lisa Medi, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Greta Isaac, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
3ydd
    Siwan Reynolds, Ysgol Gyfun Plasmawr
147:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Tomos Lloyd-Jones, Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    Emyr John Lewis, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
3ydd
    Joshua Xerri, Ysgol y Gadeirlan (Cathedral)
148:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Greta a Eleri, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Nan a Seren, Ysgol Gyfun Plasmawr
3ydd
    Lauren a Georgina, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
149:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Elen Williams, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Daisy Evans, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
3ydd
    Marged Jones, Ysgol Gyfun Glantaf
150:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    Steffan Jones, Ysgol Gyfun Plasmawr
151:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Miriam a Tom, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Daisy a Ellen, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
3ydd
    Alys a Sara, Ysgol Uwchradd Eglwys Newydd
152:   Unawd 19-25 oed
1af
    Steffan Jones, Aelod Unigol C. Dwyrain Caerdydd
2il
    Anni Llyn, Aelwyd Y Waun Ddyfal
153:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
1af
    Courtenay Hamilton, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Elen Williams, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
3ydd
    Steffan Jones, Ysgol Gyfun Plasmawr
154:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
1af
    Anni Llyn, Aelwyd Y Waun Ddyfal
2il
    Elen Angharad, Aelwyd CF1
157:   Parti Merched Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    , Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
3ydd
    , Ysgol Gyfun Plasmawr
158:   Parti Bechgyn Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    , Ysgol Gyfun Glantaf
3ydd
    , Ysgol Gyfun Plasmawr
159:   Côr S.A. Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    , Ysgol Gyfun Plasmawr
3ydd
    , Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
160:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    , Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
161:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    , Ysgol Gyfun Glantaf
162:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    , Ysgol Gyfun Plasmawr
164:   Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    CF1, Aelwyd CF1
165:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    CF1, Aelwyd CF1
2il
    Waun Ddyfal, Aelwyd Y Waun Ddyfal
166:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    Waun Ddyfal, Aelwyd Y Waun Ddyfal
2il
    CF1, Aelwyd CF1
167:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    CF1, Aelwyd CF1
2il
    Waun Ddyfal, Aelwyd Y Waun Ddyfal
168:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    CF1, Aelwyd CF1
2il
    Waun Ddyfal, Aelwyd Y Waun Ddyfal
169:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
1af
    Lisa Medi, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Siwan Reynolds, Ysgol Gyfun Plasmawr
3ydd
    Haf Davies, Ysgol Gyfun Plasmawr
170:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Elen Williams, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Daisy Evans, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
3ydd
    Branwen Bennell, Ysgol Gyfun Glantaf
171:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Anni Llyn, Aelwyd Y Waun Ddyfal
173:   Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
1af
    Ffion Wright, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    Hannah Barker, Ysgol Gyfun Glantaf
3ydd
    Rhian Mair James, Ysgol Gyfun Plasmawr
174:   Unawd Llinynnol Bl 7-9
1af
    Geraint Ballinger, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    Joshua Pennar, Ysgol Gyfun Glantaf
3ydd
    Alys Elin Walsh, Ysgol Gyfun Glantaf
175:   Unawd Piano Bl 7-9
1af
    Alys Elin Walsh, Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    Joshua Pennar, Ysgol Gyfun Glantaf
3ydd
    Siwan Clark, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
176:   Unawd Pres Bl 7-9
1af
    Dewi Preece, Adran Clwb PÍl-droed Yr Urdd
2il
    Catrin Herbert, Ysgol Gyfun Plasmawr
3ydd
    Oliver Harrison, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
177:   Unawd Telyn Bl 7-9
1af
    Megan Morris, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Thea Lawson, Ysgol Gyfun Radur
3ydd
    Steffan Evans, Ysgol Gyfun Glantaf
178:   Ensemble Bl 7-9
1af
    Glantaf, Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    Bro Morgannwg, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
179:   Unawd Chwythbrennau Bl 10-13
1af
    Manon Roberts, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    Ellis Williams, Ysgol Gyfun Plasmawr
180:   Unawd Llinynnol Bl 10-13
1af
    Marged Jones, Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    Sebastian Pennar, Ysgol Gyfun Glantaf
3ydd
    Luc Morris, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
181:   Unawd Piano Bl 10-13
1af
    Ffion Rhisiart, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    Ellis Williams, Ysgol Gyfun Plasmawr
3ydd
    Kiryn Howard, Ysgol Uwchradd Howell
182:   Unawd Pres Bl 10-13
1af
    Daniel Phillips, Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    Beth Lloyd, Ysgol y Gadeirlan (Cathedral)
3ydd
    Meilyr Hughes, Ysgol Gyfun Plasmawr
183:   Unawd Telyn Bl 10-13
1af
    Marged Hall, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Ruth Martha Holeyman, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
3ydd
    Ffion Richard, Ysgol Gyfun Plasmawr
184:   Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
1af
    Marged a Sebastian, Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    Harry a Charlie Lovell Jones, Ysgol Gymraeg Y Wern
185:   Unawd Offerynnol 19-25 oed
1af
    Alec Thomas, Aelwyd Y Waun Ddyfal
2il
    Rhiannon Pritchard, Aelwyd CF1
3ydd
    Nath Trevett, Coleg Cerdd a Drama Caerdydd
187:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    Cerddorfa Plasmawr, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    Cerddorfa Glantaf, Ysgol Gyfun Glantaf
191:   Unawd Cerdd Dant Bl 7-9
1af
    Lisa Medi, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
193:   Unawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    Mair Rowlands, Ysgol Gyfun Glantaf
194:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    Grwp Glantaf, Ysgol Gyfun Glantaf
195:   Unawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Huw Alun Foulkes, Aelwyd Y Waun Ddyfal
196:   Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19-25 oed
1af
    Waun Ddyfal, Aelwyd Y Waun Ddyfal
2il
    CF1, Aelwyd CF1
197:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    Parti Glantaf, Ysgol Gyfun Glantaf
198:   Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau
1af
    Cor Glantaf, Ysgol Gyfun Glantaf
200:   Parti Cerdd Dant (Aelwyd) 14-25 oed
1af
    Waun Ddyfal, Aelwyd Y Waun Ddyfal
2il
    Cf1 , Aelwyd CF1
201:   Llefaru Unigol Bl 7-9
1af
    Greta Isaac, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Gruffydd Evans, Ysgol Gyfun Plasmawr
3ydd
    Nia Spilsbury, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
203:   Grwp Llefaru Bl 7-9
1af
    Grwp Glantaf, Ysgol Gyfun Glantaf
2il
    Grwp Bro Morgannwg, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
204:   Llefaru Unigol Bl 10-13
1af
    Elin Jones, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Anya Gwynfryn Evans, Ysgol Gyfun Plasmawr
205:   Grwp Llefaru Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
206:   Llefaru Unigol 19-25 oed
1af
    Anni Llyn, Aelwyd Y Waun Ddyfal
2il
    Gwennan Davies, Aelwyd CF1
3ydd
    Lowri Jones, Aelwyd CF1
210:   Ymgom Bl 7-9
1af
    Grwp Gruffydd, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    Grwp Carwyn, Ysgol Gyfun Plasmawr
3ydd
    Grwp Greta, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
211:   Grwp i gyflwyno Cyflwyniad Dramatig Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    , Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
212:   Ymgom Bl 10-13
1af
    Grwp Miriam, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
2il
    Grwp Sion, Ysgol Gyfun Glantaf
3ydd
    Grwp Tom, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
213:   Grwp i gyflwyno Cyflwyniad Dramatig Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
214:   Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Plasmawr
217:   Monolog Bl 10-13
1af
    Anya Gwynfryn Evans, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    Sion Davies, Ysgol Gyfun Glantaf
3ydd
    Dyfed Cynan, Ysgol Gyfun Glantaf
219:   Dawns Werin Bl 7-9
1af
    Plasmawr, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    Bro Morgannwg, Ysgol Gyfun Bro Morgannwg
221:   Dawns Werin (Aelwyd) dan 25 oed*
1af
    Waun Ddyfal, Aelwyd Y Waun Ddyfal
222:   Dawns Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    Enlli Parri, Ysgol Gynradd Pwll Coch
224:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    Ceirian Phillips, Aelwyd Y Waun Ddyfal
225:   Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15-25 oed
1af
    Huw Morgan Jones, Aelwyd Y Waun Ddyfal
230:   Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
1af
    Hanna Hughes, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    Daniella Dowbella, Ysgol Gyfun Plasmawr
3ydd
    Amie Crews, Ysgol Gyfun Glantaf
231:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
1af
    Grwp Hanna, Ysgol Gyfun Plasmawr
2il
    Grwp Gwennan , Ysgol Gyfun Glantaf
3ydd
    Grwp Mari, Ysgol Gyfun Glantaf
233:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10-13
1af
    Grwp Cassie, Ysgol Gyfun Glantaf
235:   Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
1af
    Katie James, Ysgol Uwchradd Howell
2il
    Laura Knight, Ysgol Uwchradd Caerdydd
3ydd
    Nidad Mohammed Azhar, Ysgol Uwchradd Fitzalan
236:   Grwp Llefaru Bl 7-9 (D)
1af
    Grwp Howells, Ysgol Uwchradd Howell
2il
    Grwp Cardiff High, Ysgol Uwchradd Caerdydd
3ydd
    Grwp Radyr, Ysgol Gyfun Radur
238:   Grwp Llefaru Bl 10-13(D)
1af
    Grwp Cardiff High, Ysgol Uwchradd Caerdydd 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007