Eisteddfod yr Urdd

Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Gwent 2007  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Lowri Bellis, Ysgol Gymraeg Cwmbran
2il
    Joshua England, Ysgol Gymraeg Casnewydd
3ydd
    Emilia Griffiths, Ysgol Ifor Bach
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Nathan Davies, Ysgol Gymraeg Bro Allta
2il
    Megan Thomas, Ysgol Gymraeg Cwmbran
3ydd
    Esme Jones, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Rhiannon Jones, Ysgol Gymraeg Y Castell
2il
    Jemima Nicholas, Ysgol Gymraeg Y Castell
3ydd
    Ella Phillips, Ysgol Gymraeg Y Fenni
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Rebecca ac`Ella, Ysgol Gymraeg Y Fenni
2il
    Rhiannon a Caitlin, Ysgol Gymraeg Y Castell
3ydd
    Hayley a Megan, Ysgol Gymraeg Cwmbran
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Bro Allta
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Cwmni Theatre Nidus
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gymraeg Cwmbran
2il
    , Ysgol Gymraeg Caerffili
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Casnewydd
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    , Ysgol Gymraeg Y Fenni
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gymraeg Casnewydd
2il
    , Ysgol Gymraeg Y Castell
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Cwmbran
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Cwmbran
2il
    , Ysgol Gymraeg Caerffili
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Rhiannon Jones, Ysgol Gymraeg Y Castell
2il
    Lloyd Lewis, Ysgol Gymraeg Cwmbran
3ydd
    Roxanne Jones, Ysgol Gymraeg Cwmbran
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Sarah Evans, Ysgol Gymraeg Y Fenni
2il
    Hafina Morgan, Ysgol Gymraeg Y Fenni
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Alyssa Morgan, Ysgol Gymraeg Y Fenni
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Eluned Hollyman, Ysgol Gymraeg Bro Allta
2il
    Elan Llwyd, Ysgol Gymraeg Y Castell
3ydd
    Rebecca Large, Ysgol Gymraeg Y Fenni
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Daniel Jones, Ysgol Gynradd St Gwladys
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Eluned Hollyman, Ysgol Gymraeg Bro Allta
2il
    Elan Llwyd, Ysgol Gymraeg Y Castell
3ydd
    Anna Houghton, Ysgol Gymraeg Y Ffin
21:   Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Y Ffin
22:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon
25:   Unawd Cerdd Dant Bl 2 ac iau
1af
    Evan Partridge Smith, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon
2il
    Lowri Bellis, Ysgol Gymraeg Cwmbran
3ydd
    Bethan Evans, Ysgol Gymraeg Cwmbran
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Megan Thomas, Ysgol Gymraeg Cwmbran
2il
    Nathan Davies, Ysgol Gymraeg Bro Allta
3ydd
    Esme Jones, Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Sara Hawker, Ysgol Gymraeg Casnewydd
28:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon
29:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Kelsie Webb, Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed
2il
    Bethan Turner, Ysgol Gymraeg Y Fenni
3ydd
    Rhys Watkins, Ysgol Y Lawnt
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Nathan Davies, Ysgol Gymraeg Bro Allta
2il
    Jack Guy, Ysgol Gymraeg Cwmbran
3ydd
    Kate Bowen, Ysgol Gymraeg Bro Allta
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Manon Gwynant, Ysgol Gymraeg Y Castell
2il
    Rhiannon Jones, Ysgol Gymraeg Y Castell
3ydd
    Morgan Campbell, Ysgol Gymraeg Y Fenni
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Cwmbran
2il
    , Ysgol Gymraeg Y Castell
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Bro Allta
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Cwmbran
2il
    , Ysgol Gymraeg Casnewydd
3ydd
    , Ysgol Ifor Bach
39:   Cân Actol (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 100)
1af
    , Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon
2il
    , Ysgol Gymraeg Gilfach Fargoed
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Cwmbran
2il
    , Ysgol Gymraeg Y Castell
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Caerffili
42:   Parti Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    , Ysgol Gymraeg Cwmbran
2il
    , Ysgol Gymraeg Y Castell
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Caerffili
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Cwmbran
2il
    , Ysgol Gymraeg Casnewydd
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Y Castell
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gymraeg Y Castell
2il
    , Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Hanna Jones, Ysgol Gymraeg Y Castell
2il
    Caitlin O'Sullivan, Ysgol Gymraeg Y Castell
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Ifor Bach
2il
    , Ysgol Gymraeg Y Castell
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Brynmawr
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Georgia Chard, Ysgol Gynradd St Gwladys
2il
    Megan Pesci, Ysgol Fabanod Hendre
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Holly Willmott, Ysgol Gynradd St Gwladys
2il
    Matthew Gifford, Ysgol Gynradd St Gwladys
3ydd
    India Peploe, Cwmni Theatre Nidus
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Bethan Harris, Ysgol Gynradd Libanus
2il
    Demi Price, Ysgol Gynradd Deri
52:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Deri
2il
    , Ysgol Gynradd St Gwladys
53:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd St Gwladys
146:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Aimee Daniel, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Rhian Evans, Ysgol Gyfun Gwynllyw
3ydd
    Amy Robins, Ysgol Gyfun Gwynllyw
147:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Josh Price, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
148:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Aimee a Rhiannon, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Rhian a Jessica, Ysgol Gyfun Gwynllyw
3ydd
    Kelsey a Ffion, Ysgol Gyfun Gwynllyw
149:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Emma Williams, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
150:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    Morgan Roberts, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
151:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Rhiannon a Megan, Ysgol Gyfun Gwynllyw
2il
    Aimee a Cerys, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
153:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
1af
    Morgan Roberts, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Bethan Williams-Jones, Adran Panteg
3ydd
    Jordan Shallish, Ysgol Gyfun Gwynllyw
157:   Parti Merched Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    , Ysgol Gyfun Gwynllyw
159:   Côr S.A. Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
160:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
161:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
162:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
163:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
1af
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
169:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
1af
    Iwan Gruffydd, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Rhian Evans, Ysgol Gyfun Gwynllyw
3ydd
    Caitlin Hudson, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
170:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Morgan Roberts, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Megan Dee, Ysgol Gyfun Gwynllyw
172:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
173:   Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
1af
    Chloe Bradshaw, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Iwan Gruffydd, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
3ydd
    Gabriella Jones, Ysgol Gyfun Gwynllyw
174:   Unawd Llinynnol Bl 7-9
1af
    Chloe Bradshaw, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Eluned Williams, Ysgol Gyfun Gwynllyw
175:   Unawd Piano Bl 7-9
1af
    Chloe Bradshaw, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Gethin Compton, Ysgol Gyfun Gwynllyw
3ydd
    Bethan Machado, Ysgol Gyfun Gwynllyw
176:   Unawd Pres Bl 7-9
1af
    Rhiannon Hayes, Ysgol Gyfun Gwynllyw
2il
    Lloyd Meredith, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
177:   Unawd Telyn Bl 7-9
1af
    Bethan Machado, Ysgol Gyfun Gwynllyw
178:   Ensemble Bl 7-9
1af
    Chloe, Julia ac Iwan, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
179:   Unawd Chwythbrennau Bl 10-13
1af
    Rachel Marshall, Ysgol Gyfun Gwynllyw
2il
    Ffion Parffitt, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
3ydd
    Rhiannon Reynolds, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
180:   Unawd Llinynnol Bl 10-13
1af
    Emyr Gruffudd, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Christian Jenkins, Cwmni Theatre Nidus
181:   Unawd Piano Bl 10-13
1af
    Catrin Machado, Ysgol Gyfun Gwynllyw
2il
    Christian Jenkins, Cwmni Theatre Nidus
182:   Unawd Pres Bl 10-13
1af
    Eleri Parffitt, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Sophie Ashworth, Ysgol Gyfun Gwynllyw
183:   Unawd Telyn Bl 10-13
1af
    Catrin Machado, Ysgol Gyfun Gwynllyw
184:   Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
1af
    Eleri a Ffion , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Catrin a Rachel, Ysgol Gyfun Gwynllyw
186:   Ensemble 15-25 oed
1af
    Grwp Chloe, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Grwp Brennig, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
197:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Gwynllyw
198:   Côr Cerdd Dant Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Gwynllyw
201:   Llefaru Unigol Bl 7-9
1af
    Agnes Jones, Ysgol Gyfun Gwynllyw
2il
    Jemima Hawkins, Ysgol Gyfun Gwynllyw
203:   Grwp Llefaru Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Gwynllyw
205:   Grwp Llefaru Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun Gwynllyw
210:   Ymgom Bl 7-9
1af
    Grwp Agnes, Ysgol Gyfun Gwynllyw
2il
    Grwp George, Ysgol Gyfun Gwynllyw
211:   Grwp i gyflwyno Cyflwyniad Dramatig Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
212:   Ymgom Bl 10-13
1af
    Tara a Rachel, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
2il
    Morgan, Sara a Bethan, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
217:   Monolog Bl 10-13
1af
    Morgan Roberts, Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
219:   Dawns Werin Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Gwynllyw
224:   Dawns Werin Unigol i Ferched 15-25 oed
1af
    Bethan Williams-Jones, Adran Panteg
229:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 7-13
1af
    Grwp Alana, Ysgol Gyfun Gwynllyw
230:   Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
1af
    Jasmine Osbourne, Ysgol Gyfun Rhymni
2il
    Alana Parry, Ysgol Gyfun Gwynllyw
3ydd
    Katheryn Kelleher, Ysgol Gyfun Gwynllyw
231:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
1af
    Grwp Kathryn, Ysgol Gyfun Gwynllyw
2il
    Grwp Tamara, Ysgol Gyfun Rhymni
3ydd
    Grwp Chloe, Ysgol Gyfun Rhymni
232:   Dawns Disgo Unigol Bl 10-13
1af
    Elin Withey, Ysgol Gyfun Gwynllyw
2il
    Rhiannon Howells, Ysgol Gyfun Gwynllyw
233:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10-13
1af
    Grwp Lauren, Ysgol Gyfun Rhymni
235:   Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
1af
    Ben Coles, Ysgol Lewis Pengam
2il
    Jonathan Mok, Ysgol Gyfun Basaleg
236:   Grwp Llefaru Bl 7-9 (D)
1af
    Parti Craig, Ysgol Lewis Pengam
2il
    Parti Alice, Ysgol Gyfun Lewis i Ferched
3ydd
    Parti Jonathan, Ysgol Gyfun Basaleg
237:   Llefaru Unigol Bl 10-13(D)
1af
    Natalie Coldrick, Ysgol Gyfun Basaleg
238:   Grwp Llefaru Bl 10-13(D)
1af
    Grwp Caitlin, Ysgol Gyfun Lewis i Ferched
2il
    Grwp Frances, Ysgol Gyfun Tredegar
3ydd
    Grwp Natalie, Ysgol Gyfun Basaleg 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007