Eisteddfod yr Urdd

Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau Eisteddfod Rhanbarth Dwyrain Myrddin 2007  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

1:   Unawd Bl 2 ac iau
1af
    Aled Greville, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    Megan Jones, Ysgol Gynradd Ffairfach
3ydd
    Molly Beth Corcoran, Ysgol Gynradd Parcyrhun
2:   Unawd Bl 3 a 4
1af
    Sara Mai Davies, Ysgol Gymraeg Rhydaman
2il
    Teleri Thomas, Ysgol Gynradd Rhys Prichard
3ydd
    Aron Evans, Ysgol Iau Llangennech
3:   Unawd Bl 5 a 6
1af
    Gwion Jones, Ysgol Gynradd Llandybie
2il
    Luke James, Ysgol Gynradd Rhys Prichard
3ydd
    Mari Jenkins, Ysgol Gynradd Parc y Tywyn
4:   Deuawd Bl 6 ac iau
1af
    Siwan a Gwenan, Ysgol Gynradd Teilo Sant
2il
    Ffion a Sarah, Ysgol Gynradd Blaenau
3ydd
    Dillan a Miriam, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
5:   Parti (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Llandeilo
6:   Côr (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Llandeilo
7:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Llanedi
2il
    , Ysgol Gynradd Llanwrda
8:   Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 50)
1af
    , Ysgol Gynradd Parc y Tywyn
2il
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman
3ydd
    , Ysgol Gynradd Teilo Sant
9:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Llangadog
2il
    , Ysgol Gynradd Pum Heol
3ydd
    , Ysgol Gynradd Blaenau
10:   Côr (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. dros 150)
1af
    , Ysgol Gynradd Teilo Sant
2il
    , Ysgol Gynradd Parc y Tywyn
3ydd
    , Ysgol Iau Rhydaman
11:   Parti Deulais (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Teilo Sant
2il
    , Ysgol Gynradd Maesllyn
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman
12:   Ensemble 3 Llais neu fwy (Y.C./Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Parc y Tywyn
13:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Carys Havard, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    Gwenan Haf Campbell, Ysgol Gynradd Teilo Sant
14:   Unawd Chwythbrennau Bl 6 ac iau
1af
    Epsie Thompson, Ysgol Gynradd Swiss Valley
2il
    Carwen George, Ysgol Gynradd Talyllychau
3ydd
    Hannah Wyn Rees, Ysgol Gynradd Saron
15:   Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
1af
    Cathryn Rees, Ysgol Gynradd Rhys Prichard
2il
    Bronwen Raza, Ysgol Gynradd Pentip
16:   Unawd Piano Bl 6 ac iau
1af
    Chelsea Millward, Ysgol Gynradd Parc y Tywyn
2il
    Ioan Llyr, Ysgol Gymraeg Rhydaman
3ydd
    Ifan Samuel, Ysgol Gynradd Teilo Sant
17:   Unawd Pres Bl 6 ac iau
1af
    Harry Millidge, Ysgol Gynradd Rhys Prichard
2il
    Shannon Vaughan, Ysgol Gynradd Llandybie
3ydd
    Samuel Richardson, Ysgol Gynradd Penbre
18:   Unawd Telyn Bl 6 ac iau
1af
    Rachel Edwards, Ysgol Gynradd Rhys Prichard
2il
    Mirain Hedd Williams, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
19:   Parti Recorder Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Stebonheath
2il
    , Ysgol Gynradd Capel Cynfab
20:   Grwp Offerynnol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Llangadog
2il
    , Ysgol Gynradd Llandybie
3ydd
    , Ysgol Gynradd Maesllyn
21:   Cerddorfa/Band Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Iau Brynaman
2il
    , Ysgol Gynradd Dafen
22:   Grwp Cerddoriaeth Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Llandybie
2il
    , Ysgol Gynradd Llangadog
26:   Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
1af
    Elen Fflur Davies, Ysgol Gynradd Teilo Sant
27:   Unawd Cerdd Dant Bl 5 a 6
1af
    Siwan Fflur Dafydd, Ysgol Gynradd Teilo Sant
28:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Teilo Sant
29:   Côr Cerdd Dant (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Teilo Sant
30:   Parti Cerdd Dant (Unsain) (Adran) Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Llandeilo
31:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau
1af
    Sion Tiplady, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    Niamh Moulton, Ysgol Gymraeg Rhydaman
3ydd
    Sion Thomas, Ysgol Gynradd Rhys Prichard
32:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4
1af
    Hanna Thomas, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    Sara Mai Davies, Adran Penrhyd
3ydd
    Iolo Roberts, Ysgol Gynradd Llangadog
33:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6
1af
    Cellan Wyn, Adran Penrhyd
2il
    Siwan Fflur Dafydd, Ysgol Gynradd Teilo Sant
3ydd
    Nia Greville, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
34:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Llangadog
2il
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant
36:   Ymgom Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Iau Llangennech
2il
    , Ysgol Gynradd Teilo Sant
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Rhydaman
38:   Cân Actol (Adran/Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 100)
1af
    , Adran Penrhyd
2il
    , Adran Llangathen
40:   Dawns Werin Bl 4 ac iau
1af
    , Adran Penrhyd
2il
    , Ysgol Gynradd Llangadog
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant
41:   Dawns Werin Bl 6 ac iau(Ysg. hyd 100/Adran hyd 50)
1af
    , Adran Penrhyd
2il
    , Ysgol Gynradd Llanwrda
3ydd
    , Ysgol Gymraeg Gwenllian
42:   Parti Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
1af
    , Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    , Ysgol Gynradd Llangadog
3ydd
    , Ysgol Iau Rhydaman
43:   Dawns Stepio Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Penrhyd
44:   Dawns Greadigol Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Parcyrhun
2il
    , Ysgol Gynradd Pum Heol
45:   Dawns Cyfrwng Cymysg Bl 6 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Rhys Prichard
2il
    , Ysgol Gynradd Trimsaran
46:   Dawns Disgo Unigol Bl 6 ac iau
1af
    Sara Mai Davies, Adran Penrhyd
2il
    Carys Davies, Ysgol Gynradd Rhys Prichard
3ydd
    Stephanie Jones, Ysgol Gynradd Pum Heol
47:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 6 ac iau
1af
    , Adran Tybie
2il
    , Ysgol Iau Felinfoel
3ydd
    , Ysgol Gynradd Llanwrda
49:   Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
1af
    Sophie Hutchinson, Ysgol Babanod Rhydaman
2il
    Jessica Griffiths, Ysgol Gynradd Y Bigyn
50:   Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
1af
    Tomas Downey, Ysgol Gynradd Llandybie
2il
    Zoe Bonnell, Ysgol Gynradd Swiss Valley
3ydd
    Henry Amery, Ysgol Gynradd Llandeilo
51:   Llefaru Unigol Bl 5 a 6 (D)
1af
    Medi Stone, Ysgol Gynradd Llandeilo
2il
    Jodie Thomas, Ysgol Gynradd Ty Croes
3ydd
    Stuart Hurley, Ysgol Gynradd Penbre
52:   Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Penbre
2il
    , Ysgol Iau Rhydaman
3ydd
    , Ysgol Gynradd Llandeilo
53:   Ymgom Bl 6 ac iau (D)
1af
    , Ysgol Gynradd Trimsaran
146:   Unawd Merched Bl 7-9
1af
    Lowri Jones, Ysgol Gyfun y Strade
2il
    Carys Rees, Ysgol Gyfun Pantycelyn
3ydd
    Mica Williams, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
147:   Unawd Bechgyn Bl 7-9
1af
    Deiniol Jones, Ysgol Gyfun y Strade
2il
    Deian Thomas, Ysgol Gyfun Pantycelyn
148:   Deuawd Bl 7-9
1af
    Megan ac Alys, Ysgol Gyfun y Strade
149:   Unawd Merched Bl 10-13
1af
    Lowri Pugh Morgan, Ysgol Gyfun Pantycelyn
150:   Unawd Bechgyn Bl 10-13
1af
    Owen Griffiths, Ysgol Gyfun Pantycelyn
151:   Deuawd Bl 10-13
1af
    Sioned a Bethan, Ysgol Gyfun y Strade
152:   Unawd 19-25 oed
1af
    Arwel Huw Thomas, Aelod Unigol C. Llanelli
2il
    William Lewis Rees, Aelwyd Llyn y Fan
153:   Unawd allan o Sioe Gerddorol Bl. 10-13
1af
    Rhian Mai Davies, Ysgol Gyfun Pantycelyn
154:   Unawd allan o Sioe Gerddorol 19-25 oed
1af
    Eirlys Myfanwy Davies, Aelod Unigol C. Llanelli
157:   Parti Merched Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun y Strade
2il
    , Ysgol Gyfun Tre-gib
3ydd
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
158:   Parti Bechgyn Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Tre-gib
2il
    , Ysgol Gyfun Glan y Mor
159:   Côr S.A. Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun y Strade
2il
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
3ydd
    , Ysgol Gyfun Tre-gib
160:   Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun y Strade
2il
    , Coleg Llanymddyfri
3ydd
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
161:   Côr Bechgyn T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun Tre-gib
162:   Côr S.A.T.B. Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun y Strade
2il
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
3ydd
    , Ysgol Gyfun Tre-gib
163:   Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
1af
    , Ysgol Gyfun y Strade
165:   Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Llyn y Fan
166:   Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Llyn y Fan
167:   Côr S.A.T.B (Aelwyd ac eithro Aelwydydd Colegau)*
1af
    , Aelwyd Llyn y Fan
168:   Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
1af
    , Aelwyd Llyn y Fan
169:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7-9
1af
    Johnny Smith, Ysgol Gyfun Tre-gib
2il
    Deiniol Jones, Ysgol Gyfun y Strade
170:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 10-13
1af
    Ffion Thomas, Ysgol Gyfun Tre-gib
171:   Cyflwyno Alaw Werin Unigol 19-25 oed
1af
    Eirlys Myfanwy Davies, Aelod Unigol C. Llanelli
172:   Côr Gwerin Tri Llais Bl 13 ac iau
1af
    , Ysgol Gyfun y Strade
173:   Unawd Chwythbrennau Bl 7-9
1af
    Lisa Taylor, Ysgol Gyfun Tre-gib
174:   Unawd Llinynnol Bl 7-9
1af
    Abigail Hammett, Ysgol Gyfun Tre-gib
2il
    Joseph Church, Ysgol Gyfun Glan y Mor
175:   Unawd Piano Bl 7-9
1af
    Johnny Smith, Ysgol Gyfun Tre-gib
2il
    Dominic Churchill, Ysgol Gyfun Coedcae
176:   Unawd Pres Bl 7-9
1af
    James Lawlor, Ysgol Gyfun Tre-gib
2il
    Lucy Price, Ysgol Gyfun Glan y Mor
178:   Ensemble Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Tre-gib
2il
    , Ysgol Gyfun Glan y Mor
179:   Unawd Chwythbrennau Bl 10-13
1af
    Luiza Scaife, Ysgol Gyfun Tre-gib
180:   Unawd Llinynnol Bl 10-13
1af
    Katherine Evans, Ysgol Gyfun y Strade
181:   Unawd Piano Bl 10-13
1af
    Nils Richard, Ysgol Gyfun Tre-gib
182:   Unawd Pres Bl 10-13
1af
    Dafydd Lewis, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
2il
    Andrew Tucker, Ysgol Gyfun Coedcae
183:   Unawd Telyn Bl 10-13
1af
    Catrin Davies, Coleg Llanymddyfri
184:   Deuawd Offerynnol Bl 13 ac iau
1af
    Elin a Sara, Ysgol Gyfun Pantycelyn
185:   Unawd Offerynnol 19-25 oed
1af
    Davinder Singh, Aelod Unigol C Dyffryn Aman
186:   Ensemble 15-25 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Tre-gib
2il
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
3ydd
    , Ysgol Gyfun Glan y Mor
187:   Cerddorfa/Band dan 25 oed
1af
    , Ysgol Gyfun Tre-gib
2il
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
3ydd
    , Ysgol Gyfun y Strade
191:   Unawd Cerdd Dant Bl 7-9
1af
    Deiniol Jones, Ysgol Gyfun y Strade
2il
    Sara Heledd Thomas, Ysgol Gyfun Tre-gib
193:   Unawd Cerdd Dant Bl 10-13
1af
    Ffion Thomas, Ysgol Gyfun Tre-gib
197:   Parti Cerdd Dant Bl. 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Pantycelyn
201:   Llefaru Unigol Bl 7-9
1af
    Sara O''Brien, Ysgol Gyfun y Strade
2il
    Deian Thomas, Ysgol Gyfun Pantycelyn
202:   Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
1af
    , Aelwyd Y Dyfan
203:   Grwp Llefaru Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Pantycelyn
2il
    , Ysgol Gyfun y Strade
204:   Llefaru Unigol Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun y Strade
2il
    , Ysgol Gyfun Pantycelyn
205:   Grwp Llefaru Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun y Strade
2il
    , Ysgol Gyfun Tre-gib
207:   Grwp Llefaru (Aelwydydd) dan 25 oed
1af
    , Aelwyd Llyn y Fan
210:   Ymgom Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
2il
    , Ysgol Gyfun y Strade
3ydd
    , Aelwyd Y Barcud
212:   Ymgom Bl 10-13
1af
    Christopher a Rebecca, Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
2il
    Rhian a Gafyn, Ysgol Gyfun Tre-gib
214:   Cân Actol Bl. 7, 8 a 9
1af
    , Ysgol Gyfun Tre-gib
217:   Monolog Bl 10-13
1af
    Dafydd Llyr, Aelwyd Y Dyfan
2il
    Lisa Childs, Ysgol Gyfun Tre-gib
219:   Dawns Werin Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
2il
    , Ysgol Gyfun y Strade
220:   Dawns Werin Bl 10-13
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
222:   Dawns Unigol i Ferched Bl 9 ac iau
1af
    Sara Mai Davies, Adran Penrhyd
223:   Dawns Unigol i Fechgyn Bl 9 ac iau
1af
    Steffan Davies, Adran Penrhyd
228:   Dawns Greadigol Bl 7-9
1af
    , Ysgol Gyfun y Strade
230:   Dawns Disgo Unigol Bl 7-9
1af
    Jessica Gimblett, Adran Tybie
2il
    Alis Davies, Ysgol Gyfun Coedcae
231:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 7-9
1af
    , Adran Tybie
2il
    , Ysgol Gyfun y Strade
232:   Dawns Disgo Unigol Bl 10-13
1af
    Katie Smith, Ysgol Gyfun Coedcae
233:   Grwp Dawnsio Disgo Bl 10-13
1af
    , Adran Tybie
2il
    , Ysgol Gyfun Coedcae
235:   Llefaru Unigol Bl 7-9 (D)
1af
    Rose Williams , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
236:   Grwp Llefaru Bl 7-9 (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
2il
    , Ysgol Gyfun Coedcae
3ydd
    , Ysgol Gyfun Pantycelyn
237:   Llefaru Unigol Bl 10-13(D)
1af
    Scarlet Shepherd, Ysgol Gyfun Coedcae
238:   Grwp Llefaru Bl 10-13(D)
1af
    , Ysgol Gyfun Coedcae
2il
    , Ysgol Gyfun Dyffryn Aman
3ydd
    , Ysgol Gyfun Pantycelyn 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007