Eisteddfod yr Urdd

Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau CDT Eryri 2007  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

68:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Guto Owen Roberts, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Cai Fon Davies, Ysgol Gynradd Y Garnedd
3ydd
    Siwan Prys Owen, Adran Llangybi
69:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Jared Cai Williams, Ysgol Gynradd Y Gorlan
2il
    Ceri Lyn Jones, Adran Ysgol Bro Lleu
3ydd
    Madison Khan, Ysgol Gynradd Cae Top
70:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Erin Llwyd Williams, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Anna Sewell, Ysgol Gynradd Tregarth
3ydd
    Guto Anwyl Jones, Ysgol Gynradd Y Gorlan
71:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Dafydd Euros Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Lleucu Angharad Lane, Adran Garndolbenmaen
3ydd
    Elan Haf Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd
72:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Lili Owen, Adran Tudweiliog
2il
    Gustravo Alves, Ysgol Gynradd Cae Top
3ydd
    Holly Smith, Ysgol Gynradd Cwm y Glo
73:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Caitlin Angharad Bell-Rennie, Ysgol Gynradd Rhostryfan
2il
    Mali Davis Hughes, Adran Aberdaron/Rhiw
3ydd
    Megan Howe, Ysgol Gynradd Cae Top
74:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Erryn Davies, Ysgol Gynradd Bronyfoel
2il
    Elis Lloyd Williams, Adran Llithfaen
3ydd
    Ashleigh Jay Wood, Ysgol Gynradd Bronyfoel
75:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Oisin Lowe-Sellers, Ysgol Gynradd Cwm y Glo
2il
    Gwenllian Roberts, Ysgol Gynradd Bronyfoel
3ydd
    Catrin Mather, Ysgol Gynradd Felinheli
76:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Lisa Tomos, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Caradog Llew, Ysgol Gynradd Bronyfoel
3ydd
    Sara Wiliam, Ysgol Gynradd Y Garnedd
77:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
1af
    Elliw a'r Hogiau, Adran Llithfaen
2il
    Ffion, Cara a Jordan, Ysgol Gynradd Felinheli
3ydd
    Ifan, Caio a Tomos, Ysgol Gynradd Felinheli
78:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Grwp Gwreidddiau, Ysgol Gynradd Treferthyr
2il
    Grwp Iwan, Ysgol Gynradd Y Gelli
3ydd
    Grwp Freya, Ysgol Gynradd Y Faenol
79:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Grwp Te dri, Ysgol Gynradd Treferthyr
2il
    Grwp Sophie, Ysgol Gynradd Y Gorlan
3ydd
    Grwp Mathew, Ysgol Gynradd Bodfeurig
80:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Anest Griffith, Adran Llanystumdwy
2il
    Ioan Parry, Adran Mynytho
3ydd
    Lois Thomas, Adran Mynytho
81:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
    Lois Parri, Adran Tudweiliog
2il
    Wil Chidley, Adran Tudweiliog
3ydd
    Aaron Lewis, Adran Aberdaron/Rhiw
82:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
    Nia Millar, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Tesni Harrison, Adran Aberdaron/Rhiw
3ydd
    Tomos G. Williams, Adran Aberdaron/Rhiw
83:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 2 ac iau
1af
    Grwp Bontnewydd, Ysgol Gynradd Bontnewydd
84:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 3 a 4
1af
    Grwp Moch Bach, Adran Aberdaron/Rhiw
2il
    Grwp Sioned, Ysgol Gynradd Pentre Uchaf
3ydd
    Grwp Sioned, Adran Mynytho
85:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6
1af
    Grwp Elin, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Grwp Megan, Adran Mynytho
86:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau
1af
    Elin Haf Hughes Jones, Ysgol Gynradd Dolbadarn
88:   3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
1af
    Elin Haf Hughes Jones, Ysgol Gynradd Dolbadarn
90:   3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (C)
1af
    Gruffydd Jones, Ysgol Gynradd Tregarth
91:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau
1af
    Gruffydd Jones, Ysgol Gynradd Tregarth
93:   3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
    Gruffydd Jones, Ysgol Gynradd Tregarth
2il
    Ianto Jones, Ysgol Arbennig Pendalar
3ydd
    Morgan Griffith, Ysgol Arbennig Pendalar
96:   Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
    Einion Prys Owen, Adran Llangybi
2il
    Abigail Brown, Ysgol Gynradd Felinheli
3ydd
    Tom Williams, Ysgol Gynradd Felinheli
97:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Isabel Veck, Ysgol Gynradd Llanllechid
2il
    Lowri Prys Owen, Adran Llangybi
3ydd
    Courtney Galvin, Ysgol Gynradd Y Gorlan
98:   Argraffu Bl. 5 a 6
1af
    Glesni Edwards, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Llyr Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd
3ydd
    Swyn A Llyr, Ysgol Gynradd Bontnewydd
99:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Llinos Wyn Williams, Ysgol Gynradd Bronyfoel
2il
    Ifan Meirion Evans, Ysgol Gynradd Bontnewydd
3ydd
    Erryn Davies, Ysgol Gynradd Bronyfoel
100:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
    Leanne Alice Roberts, Ysgol y Groeslon
2il
    Luke Jones, Ysgol Gynradd Cymerau
3ydd
    Marco Lee, Ysgol Gynradd Cae Top
101:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
    Lliwen A Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Hannah Tulliver, Ysgol Gynradd Llanrug
3ydd
    Luke Williams, Ysgol Gynradd Cae Top
102:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
    Luke Owen, Ysgol Gynradd Cae Top
2il
    Cain Elenid Muse, Adran Carmel
3ydd
    Ela Morris Jones, Ysgol y Groeslon
104:   Caligraffeg Bl. 6 ac iau
1af
    Catrin Parry, Adran Mynytho
2il
    Lois Fon Jones, Ysgol y Groeslon
3ydd
    Hefin Sion Jones, Adran Mynytho
105:   Pyped Bl. 2 ac iau
1af
    Cadi Rees Jones, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn
2il
    Elain Arwel, Adran Llanaelhaearn
3ydd
    Ifan Pritchard, Adran Llanaelhaearn
106:   Pyped Bl. 3 a 4
1af
    Elin Thompson, Ysgol Gynradd Y Faenol
2il
    Steffan Glyn Roberts, Adran Carmel
3ydd
    Ffion Wyn Parry, Adran Carmel
107:   Pyped Bl. 5 a 6
1af
    Urien Davis Hughes, Adran Aberdaron/Rhiw
2il
    Hayley Janice Green, Ysgol Gynradd Bontnewydd
3ydd
    Osian Evans, Adran Carmel
108:   Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    Grwp Rwdlan, Adran Llanaelhaearn
2il
    Grwp Llio, Adran Llithfaen
3ydd
    Grwp Anest, Adran Llanystumdwy
109:   Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Grwp Dafydd, Adran Llithfaen
2il
    Grwp Dinllaen, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn
110:   Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Grwp Dinllaen, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn
2il
    Grwp Osian, Ysgol Gynradd Felinheli
3ydd
    Lisa a Molly, Ysgol Gynradd Bontnewydd
111:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
    Megan Huws, Ysgol Gynradd Felinheli
2il
    Beca Grug, Adran Pentre Uchaf
3ydd
    Einion Worth, Adran Carmel
112:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
    Shiwan Gwyn, Ysgol Gynradd Felinheli
2il
    Sara Jones, Ysgol y Groeslon
3ydd
    Ffion Portillo, Ysgol Gynradd Felinheli
113:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
    Mared Elin Williams, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Carys Nia Coupe, Ysgol Gynradd Bontnewydd
3ydd
    Tanya Jones, Adran Ysgol Bro Lleu
114:   2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Lois Thomas, Adran Mynytho
2il
    Beca Grug, Adran Pentre Uchaf
3ydd
    Lowri Elen Roberts, Adran Pentre Uchaf
115:   2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Alaw Gwenlli Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Alys Haf, Ysgol Gynradd Llanllechid
3ydd
    Elin Angharad Jones, Ysgol y Groeslon
116:   2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Kate Pritchard, Ysgol Gynradd Dolbadarn
2il
    Swyn A Llyr, Ysgol Gynradd Bontnewydd
3ydd
    Megan Parry, Adran Mynytho
118:   3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Katie Lloyd, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Elen Owen, Ysgol Gynradd Y Faenol
3ydd
    Dygddu Sargeant, Ysgol Gynradd Llanllechid
119:   3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Ela M Owen, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Elin Taylor, Ysgol Gynradd Llanllechid
3ydd
    Megan Parry, Adran Mynytho
120:   Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
    Ashleigh Jay Wood, Ysgol Gynradd Bronyfoel
2il
    Erryn Davies, Ysgol Gynradd Bronyfoel
3ydd
    Llinos Wyn Williams, Ysgol Gynradd Bronyfoel
121:   Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
    Olivia Tym, Ysgol Gynradd Bronyfoel
2il
    Emma Louise, Ysgol Gynradd Bronyfoel
3ydd
    Gwenllian Roberts, Ysgol Gynradd Bronyfoel
122:   Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
    Manon Ff Thomas, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Lisa Jane Worsey, Ysgol Gynradd Bronyfoel
3ydd
    Mared Eswen, Ysgol Gynradd Bronyfoel
123:   Gwehyddu / Macrame Bl. 2 ac iau
1af
    Erin Parry, Adran Llanystumdwy
2il
    Sam Owain Williams, Ysgol Gynradd Baladeulyn
3ydd
    Lowri Elen Roberts, Adran Pentre Uchaf
124:   Gwehyddu / Macrame Bl. 3 a 4
1af
    Hanna Harrison, Adran Aberdaron/Rhiw
2il
    Elen Harris, Ysgol Gynradd Felinheli
3ydd
    Carwyn Griffiths, Adran Aberdaron/Rhiw
125:   Gwehyddu / Macrame Bl. 5 a 6
1af
    Elin W Hughes, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Lliwen A Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd
3ydd
    Lora Elin Williams, Adran Carmel
126:   Ffasiwn Bl. 6 ac iau
1af
    Sara Stockwell, Ysgol Gynradd Felinheli
2il
    Alaw Ehedydd Paul, Ysgol Gynradd Y Gorlan
3ydd
    Tesni Harrison, Adran Aberdaron/Rhiw
127:   Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Cadi Rees Jones, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn
2il
    Erin Parry, Adran Llanystumdwy
3ydd
    Gethin Wyn Jones, Ysgol Gynradd Llanrug
128:   Print Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Kelly Jones, Adran Mynytho
2il
    Nicole Sweeney, Adran Mynytho
3ydd
    Anna Wyn Jones, Ysgol Gynradd Llanrug
129:   Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Siwan Prys Owen, Adran Llangybi
2il
    Gethin Wyn Jones, Ysgol Gynradd Llanrug
3ydd
    Megan Crisp, Ysgol y Groeslon
130:   Print Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Nicole Sweeney, Adran Mynytho
2il
    Cara Glyn Jones, Adran Aberdaron/Rhiw
3ydd
    Seren Dyboski-King, Ysgol Gynradd Cae Top
131:   Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Gethin Wyn Jones, Ysgol Gynradd Llanrug
2il
    Lleucu Angharad Lane, Adran Garndolbenmaen
132:   Printiau Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Anna Wyn Jones, Ysgol Gynradd Llanrug
2il
    Fflur Jones, Adran Aberdaron/Rhiw
133:   Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Gethin Wyn Jones, Ysgol Gynradd Llanrug
2il
    Non Erin Jones, Adran Llangybi
3ydd
    Lleucu Angharad Lane, Adran Garndolbenmaen
134:   Printiau Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Erin Llwyd Williams, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Ifan Rees Jones, Adran/Uwch Adran Morfa Nefyn
3ydd
    Anna Wyn Jones, Ysgol Gynradd Llanrug
135:   Fideo neu DVD Oedran Bl. 6 ac iau

    Grwp Gruff, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Erin, Lois a Tara, Adran Tudweiliog
136:   Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Non Hughes, Ysgol Gynradd Felinheli
2il
    Siwan Fflur Williams, Adran Tudweiliog
3ydd
    Hawys Williams, Adran Aberdaron/Rhiw
137:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Hanna Harrison, Adran Aberdaron/Rhiw
2il
    Alana Jones, Adran Mynytho
3ydd
    Catrin Ann Thomas, Adran Carmel
138:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Dion W Jones, Ysgol Gynradd Bontnewydd
2il
    Cara Glyn Jones, Adran Aberdaron/Rhiw
3ydd
    Dafydd Sion Thomas, Adran Mynytho
139:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
    Erin Parry, Adran Llanystumdwy
140:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
    Rhodri Sion Jones, Adran Llangybi
141:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
2il
    Geraint Walker, Ysgol Gynradd Tregarth
3ydd
    Alex Griffiths, Ysgol Gynradd Tregarth
142:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    Grwp Andrew, Adran Llanystumdwy
144:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Grwp Y mwncis, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Grwp Einir, Ysgol Gynradd Borth-y-Gest
3ydd
    Grwp Ogwen, Ysgol Gynradd Tregarth
145:   Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
    Rebecca Hughes, Ysgol Gynradd Y Garnedd
2il
    Ifan V. Thomas, Adran Aberdaron/Rhiw
3ydd
    Owain Paramore, Adran Mynytho
286:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Tomos Tulliver, Ysgol Uwchradd Brynrefail
2il
    Grug Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
287:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
    Sera C Jones, Aelwyd Gwrtheyrn
288:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Ceri Lewis, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
2il
    Haf Elen Owen, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
3ydd
    Aled Llyr Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
289:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 9
1af
    Beca Owen, Ysgol Uwchradd Botwnnog
2il
    Ffion Jones, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
290:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
    Elen Gwenllian Hughes, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
2il
    Rosemary Koper, Ysgol Uwchradd Glan y Mor
3ydd
    Sion Thomas, Adran Rhydyclafdy
293:   Serameg / Crochenwaith Bl. 9
1af
    Elli Jones, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
295:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl. 9
1af
    Grwp Carwyn, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
2il
    Grwp Luke, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
3ydd
    Grwp Lowri, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen
307:   2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
    Jack Clarida, Ysgol Arbennig Pendalar
309:   2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
    Grwp Oliver, Ysgol Arbennig Pendalar
310:   3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
    Grwp Deiniol, Ysgol Arbennig Pendalar
318:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
    Tomos Tulliver, Ysgol Uwchradd Brynrefail
2il
    Rhodri Dwyfor Parry, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
3ydd
    Lindsey Sherlock, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen
324:   Mwgwd neu Byped Bl 7 ac 8
1af
    Grug Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
2il
    Lois Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen
3ydd
    Aled Llyr Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
326:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
    Erin Gwyn Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
2il
    Lois Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen
3ydd
    Lydia Treharne, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
328:   2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
    Ceri Parry, Aelwyd Gwrtheyrn
336:   Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8
1af
    Grug Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
2il
    Siwan Jois Paul, Ysgol Uwchradd Eifionydd
338:   Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    Aled Llyr Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
339:   Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
    Grug Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
2il
    Lois Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen
3ydd
    Meilir Rhys Ellis, Ysgol Uwchradd Eifionydd
340:   Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    Aled Llyr Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
341:   Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
    Lois Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen
2il
    Grug Muse, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
344:   Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Lois Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen
2il
    Amy Leigh Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
3ydd
    Enfys Lloyd Roberts, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
348:   Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
1af
    Owain Williams, Adran Tudweiliog
353:   CAD Bl. 7-9
1af
    Erin Gwyn Jones, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle
359:   Celf dan 17 oed
1af
    Leri Bryn Tecwyn, Uwch Adran Dyffryn Nantlle
363:   Portfolio o waith 18-25 oed
1af
    Huw Erddyn Davies, Aelod Unigol C. Arfon 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007