Eisteddfod yr Urdd

Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau CDT Meirionnydd 2007  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

68:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Ffion Cain Evans, Adran Ganllwyd
2il
    Ania Wyn Parry, Adran Ganllwyd
3ydd
    Nia Evans, Ysgol Gynradd Beuno Sant
69:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Cadi Elain Wyn Williams, Adran Llanuwchllyn
2il
    Becky Lewis, Ysgol Gynradd Penybryn
3ydd
    Aron Jones, Adran Ganllwyd
70:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Marged Gwenllian, Adran Llanuwchllyn
2il
    Colin Markham, Adran Abergynolwyn
3ydd
    Buddug Davies, Adran Llanuwchllyn
71:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Ilan Harry Glyn Hughes, Adran Ganllwyd
2il
    Ania Wyn Parry, Adran Ganllwyd
3ydd
    Jessica Scarlett Jones, Adran Ganllwyd
72:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Ceris Jones, Ysgol Gynradd Dolgellau
2il
    Nia Wyn James, Adran Ganllwyd
3ydd
    Rebecca Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid
73:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Seren Richards, Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il
    Llinos Evans, Cefn Coch Penrhyndeudraeth
3ydd
    Mari Wyn Lloyd, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
74:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Timothy Cadwaladr Jones, Adran Dinas Mawddwy
2il
    Bedwyr Jones, Adran Dinas Mawddwy
3ydd
    Alexander Bradbury, Ysgol Gynradd Aberdyfi
75:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Eirian Foster-Evans, Adran Ffridd y Llyn
2il
    Rhys Hughes, Adran Ffridd y Llyn
3ydd
    Aron Jones, Adran Ganllwyd
76:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Glesni Davenport, Adran Ganllwyd
2il
    Stephen Jamieson, Adran Ffridd y Llyn
3ydd
    Philip Roberts, Ysgol Gynradd Dolgellau
77:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
1af
    Grwp Ffion, Adran Ganllwyd
2il
    Grwp Emily Grace, Ysgol Gynradd Pennal
3ydd
    Grwp Erain, Adran Brithdir
78:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Meirion a Steffan, Adran Llanelltyd
2il
    Grwp Elis, Adran Ganllwyd
3ydd
    Grwp Ifan, Adran Llanuwchllyn
79:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Grwp Sam, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
2il
    Grwp Iola, Adran Ffridd y Llyn
3ydd
    Grwp y Ddraig, Ysgol Gynradd Tanygrisiau
80:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Ioan Phillips, Ysgol Gynradd Llawrybetws
2il
    Cillian Hughes, Ysgol Gynradd Llawrybetws
3ydd
    Mia Haf Phillips, Ysgol Gynradd Llawrybetws
81:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
    Heledd Erin Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant
2il
    Gwenllian Jones Evans, Ysgol Gynradd Llawrybetws
3ydd
    Nicky Bradshaw, Ysgol Gynradd Penybryn
82:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
    Cai Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant
2il
    Elin Jones, Adran Corris
3ydd
    Naomi Jones, Ysgol Gynradd Llawrybetws
84:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 3 a 4
1af
    Criw Corris, Adran Corris
85:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6
1af
    Criw Corris, Adran Corris
2il
    Grwp Ffion, Ysgol Gynradd Penybryn
92:   2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
    John Bugby, Adran Ty Meirion
93:   3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
    John Bugby, Adran Ty Meirion
94:   2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
1af
    Ty Aran, Ysgol Gynradd Dolgellau
95:   3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (D)
1af
    Grwp Rachel - Ty Aran, Ysgol Gynradd Dolgellau
96:   Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
    Emily May Lumley, Ysgol Gynradd Aberdyfi
2il
    Elan Mared Lloyd, Ysgol Gynradd Bro Tegid
3ydd
    Alexander Bradbury, Ysgol Gynradd Aberdyfi
97:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Robert Roberts, Adran Llanuwchllyn
2il
    Cara Davies, Ysgol Gynradd Tanygrisiau
3ydd
    Jac Hughes, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
98:   Argraffu Bl. 5 a 6
1af
    Sion A Jones, Adran Llanuwchllyn
2il
    Robert Redman, Adran Llanelltyd
3ydd
    Gweno Dafydd, Adran Llanuwchllyn
99:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Sion A Owen, Ysgol Gynradd Y Clogau
2il
    Ryan Jones, Ysgol Gynradd Aberdyfi
3ydd
    Alexander Bradbury, Ysgol Gynradd Aberdyfi
100:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
    Richard Jones, Ysgol Gynradd Bryncrug
2il
    Ifan Pugh, Adran Llwyngwril
3ydd
    Benjamin Young, Ysgol Gynradd Aberdyfi
101:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
    Annest Fflur Jones, Adran Llanuwchllyn
2il
    Rhun Llwyd Dafydd, Adran Y Parc
3ydd
    Tiana Trueman, Ysgol Gynradd Bro Cynfal
102:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
    Jac Hughes, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
104:   Caligraffeg Bl. 6 ac iau
1af
    Sophie Clements, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
105:   Pyped Bl. 2 ac iau
1af
    Mabon Rhys Williams, Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il
    Timothy Cadwaladr Jones, Adran Dinas Mawddwy
3ydd
    Poppy Carpenter, Adran Corris
106:   Pyped Bl. 3 a 4
1af
    Pryderi Uwchllyn, Adran Llanuwchllyn
2il
    Ilan Hedd Jones, Adran Llanuwchllyn
3ydd
    Marged Dafydd, Adran Llanuwchllyn
107:   Pyped Bl. 5 a 6
1af
    Robat B Davies, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
2il
    Tomos D Roberts, Adran Llanuwchllyn
3ydd
    Alice Jones, Adran Dinas Mawddwy
108:   Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    Grwp Awel, Ysgol Gynradd Tanygrisiau
2il
    Criw Corris Dau, Adran Corris
3ydd
    Criw Corris Un, Adran Corris
109:   Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Grwp Beuno, Ysgol Gynradd Beuno Sant
2il
    Grwp Barney, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
3ydd
    Grwp Ben, Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy
110:   Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Grwp David, Ysgol Gynradd Tanygrisiau
2il
    Sian, Elin, Buddug a Gweno, Adran Llanuwchllyn
3ydd
    Grwp Llinos, Ysgol Gynradd Tanygrisiau
111:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
    Caitilin Broome, Ysgol Gynradd Penybryn
2il
    Clarice Pridding, Ysgol Gynradd Penybryn
3ydd
    Pippa Rollings, Ysgol Gynradd Penybryn
112:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
    Naomi Jones, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
2il
    Connor Wyn Brannan, Ysgol Gynradd Bro Tegid
3ydd
    Annie Jayne Redman, Adran Llanelltyd
113:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
    Lowri Cross, Ysgol Gynradd Manod
2il
    Gwenno Erin Ywain, Ysgol Gynradd Dolgellau
3ydd
    Sioned Webb, Adran Abergynolwyn
114:   2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Sion Davenport, Adran Llanelltyd
2il
    Lowri Ffion Edwards, Adran Llanelltyd
3ydd
    Dion O Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid
115:   2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Toni James, Adran Llanelltyd
2il
    Ffion Glain Parry, Adran Llanelltyd
3ydd
    Mared Gruffydd, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
116:   2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Teleri Jones, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
2il
    Elin Haf Davies, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
3ydd
    Catrin M Owen, Ysgol Gynradd Penybryn
118:   3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Aron Burrough, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
2il
    Glain Rhys, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
3ydd
    Lleucu Arfon, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
119:   3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Sion Davies, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
2il
    Tanya Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid
3ydd
    Cara Lee, Ysgol Gynradd Bro Tryweryn
121:   Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
    Cadi Williams, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
122:   Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
    Teleri Davies, Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il
    Tanya Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid
3ydd
    Elin Hedd Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid
124:   Gwehyddu / Macrame Bl. 3 a 4
1af
    Bethany Lauren Jones, Adran Llanelltyd
2il
    Annie Jayne Redman, Adran Llanelltyd
3ydd
    Nicole Roberts, Ysgol Gynradd Manod
125:   Gwehyddu / Macrame Bl. 5 a 6
1af
    Ioan Evans, Ysgol Gynradd Penybryn
2il
    Sian Eleri Jones, Adran Llanelltyd
3ydd
    Sophie Taylor, Ysgol Gynradd Penybryn
126:   Ffasiwn Bl. 6 ac iau
1af
    Catherine Bates, Adran Llanelltyd
2il
    Catrin Edwards, Cefn Coch Penrhyndeudraeth
3ydd
    Llio Davies, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
128:   Print Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    John Kime, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys
2il
    Miriam Kime, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys
129:   Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Dafydd Jones Evans, Ysgol Gynradd Llawrybetws
2il
    Cillian Hughes, Ysgol Gynradd Llawrybetws
130:   Print Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Miriam Kime, Ysgol Gynradd Edmwnd Prys
2il
    Sanant Evans, Ysgol Gynradd Beuno Sant
3ydd
    Lydia Roberts, Ysgol Gynradd Dolgellau
134:   Printiau Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Lydia Roberts, Ysgol Gynradd Dolgellau
2il
    Alasdair Hamilton, Ysgol Gynradd Bro Tegid
3ydd
    Tomos D Roberts, Adran Llanuwchllyn
136:   Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Kaleigh Owen, Ysgol Gynradd Beuno Sant
2il
    Callum Gregory, Ysgol Gynradd Beuno Sant
3ydd
    Non Davies, Adran Y Parc
137:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Rebecca Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il
    Samuel Lewis Jones, Adran Dinas Mawddwy
3ydd
    Megan Thompson, Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn
138:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Rachel T Jones, Ysgol Gynradd Bro Tegid
2il
    Carys Selman, Adran Corris
3ydd
    Elin Hughes, Adran Y Parc
140:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
    Charlie Alderton, Adran Corris
141:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
    Cai Roberts, Ysgol Gynradd Beuno Sant
145:   Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
    Grwp Robert, Ysgol Gynradd Pennal
2il
    Grwp Catherine, Ysgol Gynradd Pennal
286:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Iwan Pugh, Ysgol Uwchradd Tywyn
2il
    Ruth Jemeima Bethany Jones, Adran Dinas Mawddwy
288:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Heledd Mair Besent, Uwch Adran Bro Dysynni
2il
    Ruth Jemeima Bethany Jones, Adran Dinas Mawddwy
290:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
    Sian Davenport, Ysgol Uwchradd Y Gader
2il
    Ruth Jemeima Bethany Jones, Adran Dinas Mawddwy
3ydd
    Ffion Mererid Jones, Adran Dinas Mawddwy
292:   Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Tomos Gerallt Roberts, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Cadi Rowlands, Adran Llanuwchllyn
296:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
1af
    David Roberts, Adran Ty Meirion
297:   2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
    David Roberts, Adran Ty Meirion
2il
    Ruby Goode, Adran Ty Meirion
298:   3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C)
1af
    David Roberts, Adran Ty Meirion
299:   2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
    David a Ruby, Adran Ty Meirion
300:   3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh.Arb.) (C)
1af
    Ruby a David, Adran Ty Meirion
301:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) dan 25 oed
1af
    Elin Williams, Adran Ty Meirion
2il
    Hannah Naylor, Adran Ty Meirion
3ydd
    Kirsty Roberts, Adran Ty Meirion
302:   2D dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
    Kirsty Roberts, Adran Ty Meirion
303:   3D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (C)
1af
    Elin Williams, Adran Ty Meirion
2il
    Kirsty Roberts, Adran Ty Meirion
304:   2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
    Kirsty ac Osian, Adran Ty Meirion
2il
    Grwp Gruff, Aled ac Iwan, Adran Ty Meirion
305:   3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (C)
1af
    Grwp Hannah, Elin ac Osian, Adran Ty Meirion
308:   3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
    Joshua Bullen, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
312:   2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
    Aled Hughes, Adran Ty Meirion
318:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
    Ruth Jemeima Bethany Jones, Adran Dinas Mawddwy
323:   Caligraffeg Bl. 7-9
1af
    Ruth Jemeima Bethany Jones, Adran Dinas Mawddwy
324:   Mwgwd neu Byped Bl 7 ac 8
1af
    Leah Haf Jones, Ysgol Uwchradd Y Gader
2il
    Ruth Jemeima Bethany Jones, Adran Dinas Mawddwy
326:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
    Ruth Jemeima Bethany Jones, Adran Dinas Mawddwy
327:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9
1af
    Emma Davies, Ysgol Uwchradd Tywyn
329:   2D Tecstilau Bl. 9
1af
    Rebekah Wilkes, Ysgol Uwchradd Tywyn
330:   3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
    Catrin Davies, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Ruth Jemeima Bethany Jones, Adran Dinas Mawddwy
338:   Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    Lewys Evans, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
339:   Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
    Lewys Evans, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
2il
    Mabon Jones, Adran Llanuwchllyn
3ydd
    David Roberts, Adran Ty Meirion
341:   Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
    Ffion Mererid Jones, Adran Dinas Mawddwy
2il
    Mabon Jones, Adran Llanuwchllyn
344:   Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Ruth Jemeima Bethany Jones, Adran Dinas Mawddwy
2il
    Catrin Davies, Ysgol Uwchradd Y Berwyn
3ydd
    Ffion Mererid Jones, Adran Dinas Mawddwy 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007