Eisteddfod yr Urdd

Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau CDT Conwy 2007  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

68:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Ifan Jones, Ysgol Gynradd Dinmael
2il
    Bethany Franks, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Hari Roberts, Ysgol Gynradd Llannefydd
69:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Mali Gwenllian Dafydd, Adran Cerrigydrudion
2il
    Carwyn Owen, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Tomos Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
70:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Erin Gwyn Rossington, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Keilan Vries, Ysgol Gynradd Tal y Bont
3ydd
    Ifan Arthur Lloyd, Ysgol Gynradd Pentrefoelas
71:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Gethin Huw Lloyd, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Siwan Cernyw Owen, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Sam Wyn Roberts, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
72:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Angharad Evans, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Annest Llwyd, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Ffion Wyn Hampson, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
73:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Ffion Emma Arden, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Rhodri Dafydd Vaughan, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Georgina Kerry McDonald, Ysgol Gynradd Tal y Bont
74:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Carwen Hedd Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Tybalt Melia, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
3ydd
    Georgia McCarthy, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
75:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Tomi Owen Davies, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Dafydd Wynne, Ysgol Gynradd Bro Aled
3ydd
    Dafi Jon Wilks, Ysgol Gynradd Bro Aled
76:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Dewi Lloyd, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos
2il
    Gruffydd Watcyn Lloyd, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Misha Lehane, Ysgol Gynradd Glanwydden
77:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
1af
    Grwp Pont y Glyn, Ysgol Gynradd Dinmael
2il
    Grwp Sara, Ysgol Gynradd Llannefydd
3ydd
    Grwp Ella, Ysgol Gynradd Llannefydd
78:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Grwp Becca, Ysgol Gynradd Glanwydden
2il
    Gerallt Roberts a Ifan Emyr Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Grwp Elinor, Ysgol Gynradd Llannefydd
79:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Grwp Sam, Ysgol Gynradd Glanwydden
2il
    Grwp Cari, Ysgol Gynradd Bro Aled
3ydd
    Grwp Tomos, Ysgol Gynradd Bro Aled
80:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Lois Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Tomos Aron Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Megan Mai Morris, Ysgol Gynradd Rhydgaled
81:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
    Steffan Huw, Ysgol Gynradd Llanddoged
2il
    Rachel Wyn Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Lois Williams, Ysgol Gynradd Rhydgaled
82:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
    Siriol Ellis, Adran Cerrigydrudion
2il
    Ffion Emma Arden, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Sally Roberts, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
83:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 2 ac iau
1af
    Rosie,Josh a Owain, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
84:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 3 a 4
1af
    Branwen Tudur a Steffan Huw, Ysgol Gynradd Llanddoged
2il
    Tomos a Rachel , Ysgol Gynradd Bro Cernyw
85:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6
1af
    Jonathan a Osian, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
86:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau
1af
    Harri M Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Chloe Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
3ydd
    Lois Elena Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan
87:   2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C)
1af
    Lois Elena Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan
2il
    Chloe Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
3ydd
    Harri M Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
88:   3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
1af
    Chloe Jones, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
94:   2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
1af
    Tomos Lewis a Adam Whitley, Ysgol Arbennig Y Gogarth
96:   Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
    Morus Owen, Ysgol Gynradd Llannefydd
2il
    Dylan Evans, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    Maisy Page, Ysgol Gynradd Tal y Bont
97:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Jack James Nash, Ysgol Gynradd Talhaiarn
2il
    Rosie Jones, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd
3ydd
    Llion Roberts, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
98:   Argraffu Bl. 5 a 6
1af
    Ilan Roberts, Adran Bentref Ysbyty Ifan
2il
    Caron Rhys Davies, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Harry Barnes, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
99:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Cian Pierce, Ysgol Gynradd Rhydgaled
2il
    Adelaide Le Maitre, Ysgol Gynradd Rhydgaled
3ydd
    Jack Morris, Ysgol Gynradd Rhydgaled
100:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
    Guto Llywelyn Dafydd, Ysgol Gynradd Llanddoged
2il
    Rebecca Williams, Ysgol Gynradd Glanwydden
3ydd
    Morgan Metcalfe, Ysgol Gynradd Llanddoged
101:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
    Lois Anna Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan
2il
    Erin Owen, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    Joel Edwards, Ysgol Gynradd Glanwydden
102:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
    Callie Wyn Roberts, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Ieuan Ekins, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
3ydd
    Erin Owen, Adran Cerrigydrudion
104:   Caligraffeg Bl. 6 ac iau
1af
    Kate Moorcroft, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Owen Watkins, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Ffion Emma Arden, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
105:   Pyped Bl. 2 ac iau
1af
    Einir Glyn Jones, Adran Llangwm
2il
    Ellen Cooke, Ysgol Penmachno
3ydd
    Sophia Edwards, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
106:   Pyped Bl. 3 a 4
1af
    Lowri Glyn, Adran Llangwm
2il
    Eleanor Watkins, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Eiry Lois Owen, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
107:   Pyped Bl. 5 a 6
1af
    Matthew Collison, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Abi Backshall, Ysgol Gynradd Tal y Bont
3ydd
    Steffan Wyn Horan, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
108:   Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    Lydia, Chloe a Elizabeth, Ysgol Babanod Glan Gele
2il
    Adam Jones a Owain Llion, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Grwp Aran,Jessica a Sali, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
109:   Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Ianto,Bronwen,Llion a Christopher, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Grwp Iwan, Ysgol Gynradd Llannefydd
110:   Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Jonathan,Llinos,Elliw a Carwyn, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Miall Roberts a Ifan Davies, Adran Llangwm
3ydd
    Gwrp Huw A Roberts, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
111:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
    Elan Jones, Adran Cerrigydrudion
2il
    Bethany Franks, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Tamara Jones, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd
112:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
    Ianto Gwyn Evans, Adran Bentref Ysbyty Ifan
2il
    Steffan Huw, Ysgol Gynradd Llanddoged
3ydd
    Rhiannon Elidan, Ysgol Gynradd Llanddoged
113:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
    Erin Gwyn Rossington, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Siriol Ellis, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    Llinos Haf Hughes, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
114:   2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Jack Ellis, Adran Cerrigydrudion
2il
    Lydia Jones, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    Bethany Franks, Ysgol Gynradd Bod Alaw
115:   2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Nila Jones, Ysgol Gynradd Pentrefoelas
2il
    Ceridwen Edwards, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    Cadi Elis, Adran Cerrigydrudion
116:   2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Lois Wynne, Adran Cerrigydrudion
2il
    Siriol Ellis, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    Ffion Renney, Adran Cerrigydrudion
117:   3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Erin Sion Edwards, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Gethin Williams, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    Beca Kynaston, Adran Cerrigydrudion
118:   3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Grace Charles, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Zoe Lee Jukes, Ysgol Gynradd Talhaiarn
3ydd
    Jo Ellis Williams, Ysgol Gynradd Talhaiarn
119:   3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Sally Roberts, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Harriet Littlewood, Ysgol Gynradd Talhaiarn
3ydd
    Gwen Nefydd Lloyd, Ysgol Gynradd Talhaiarn
120:   Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
    Beca Elisa Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Lily Mainwaring, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    Mali Williams, Adran Cerrigydrudion
121:   Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
    Angharad Evans, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Cerys Jones, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    Mali Gwenllian Dafydd, Adran Cerrigydrudion
122:   Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
    Ellen Parker, Adran Cerrigydrudion
2il
    Kate Moorcroft, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Abi Backshall, Ysgol Gynradd Tal y Bont
123:   Gwehyddu / Macrame Bl. 2 ac iau
1af
    Georgia McCarthy, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Teleri Fflyr Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Ifan Jones, Adran Cerrigydrudion
124:   Gwehyddu / Macrame Bl. 3 a 4
1af
    Abby Whitehead, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Charlotte Whitehead, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Mared Fflur Jones, Adran Cerrigydrudion
125:   Gwehyddu / Macrame Bl. 5 a 6
1af
    Sasha Thomas, Ysgol Gynradd Glanwydden
2il
    Haf Everiss, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Catrin Edwards, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
126:   Ffasiwn Bl. 6 ac iau
1af
    Gwen Lloyd Thomas, Adran Bentref Ysbyty Ifan
2il
    Tesni Paewai, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    Eilir Gwyn, Ysgol Gynradd Bod Alaw
127:   Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Rhys Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Alastair Jones, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd
3ydd
    Dafydd Rhun Evans, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos
128:   Print Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Eilir Gwyn, Ysgol Gynradd Bod Alaw
2il
    Stephen Ansell, Ysgol Gynradd Llanddulas
3ydd
    Liam Simm, Ysgol Gynradd Dinmael
129:   Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Jac Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Bethany Franks, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Dafydd Rhun Evans, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos
130:   Print Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Liam Simm, Ysgol Gynradd Dinmael
2il
    Aled Sion Hughes, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Cara Bryn Williams, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
131:   Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Dafydd Rhun Evans, Ysgol Gynradd Betws yn Rhos
2il
    Jac Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Rhys Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
132:   Printiau Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Calum Gray, Ysgol Gynradd Llanddulas
2il
    Eilir Gwyn, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Tor Williams, Ysgol Gynradd Llanddulas
133:   Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Rhys Cernyw, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Sacha Sandbach, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Elysia Gilman, Ysgol Babanod Glan Gele
134:   Printiau Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Hero Melia, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Aled Sion Hughes, Ysgol Gynradd Bod Alaw
3ydd
    Sian Elizabeth Stanworth, Ysgol Gynradd Glan Morfa
135:   Fideo neu DVD Oedran Bl. 6 ac iau
1af
    Grwp Garmon, Ysgol Gynradd Capel Garmon
2il
    Rhodri Dafydd Vaughan, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
136:   Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Jake Grove, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Phoebe McKernon, Ysgol Gynradd Morfa Rhianedd
3ydd
    Lois Jones, Ysgol Gynradd Bro Aled
137:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Angharad Evans, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Cadi Elis, Adran Cerrigydrudion
3ydd
    Kirsten Nicole Owens, Ysgol Gynradd Tal y Bont
138:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Gwen Lloyd Thomas, Adran Bentref Ysbyty Ifan
2il
    Rhodri Dafydd Vaughan, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Errolyn Vries, Ysgol Gynradd Tal y Bont
139:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
    Grwp Ross, Ysgol Babanod Glan Gele
141:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
    Phillipa Grace Lennon, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
2il
    Aaron Wyn Jones, Ysgol Gynradd Maelgwn
3ydd
    Leah Hamilton, Ysgol Gynradd Llanddoged
143:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Grwp Eleanor, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
2il
    Grwp Ianto, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
3ydd
    Grwp Cara, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
144:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Grwp Glesni ac Elin Mair, Ysgol Gynradd Llanddoged
145:   Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
    Leusa Rhys Ellis, Adran Bentref Ysbyty Ifan
2il
    Gwenan Mai Roberts, Ysgol Gynradd Bro Gwydir
3ydd
    Angharad Evans, Ysgol Gynradd Bro Cernyw
286:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Miriam Dafydd, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Anna Wilson, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
3ydd
    Jordan Rothwell, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
287:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
    Sophie Kirkham, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    Ieuan Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Ceidiog Douglas, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
288:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Eurgain Llwyd, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
2il
    Miriam Dafydd, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Megan Blythin, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
290:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
    Tomos Ellis, Adran Cerrigydrudion
2il
    Hannah Sera, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
291:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
1af
    Liam Eynon, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Olivia Thorogood, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Thomas Watson, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
292:   Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Elain Gruffudd, Uwch Adran Llangwm
2il
    Rhodri Wyn Jones, Uwch Adran Llangwm
3ydd
    Naomi Fflur, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
293:   Serameg / Crochenwaith Bl. 9
1af
    Cai Elis, Adran Cerrigydrudion
296:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
1af
    Robert-Keith Hailwood, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    Kalie Hughes, Ysgol Arbennig Y Gogarth
3ydd
    Alic e Jones, Ysgol Arbennig Y Gogarth
297:   2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
    Connor Stevens, Ysgol Arbennig Y Gogarth
2il
    Tim Condrop, Ysgol Arbennig Y Gogarth
3ydd
    Daniel L Jones, Ysgol Arbennig Y Gogarth
298:   3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C)
1af
    Jade Lewis, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    Maria Wilson, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
3ydd
    Stuart Fairclough, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
299:   2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
    Grwp Charlene ac Alice, Ysgol Arbennig Y Gogarth
2il
    Grwp Kelsey ac Omar, Ysgol Arbennig Y Gogarth
3ydd
    Grwp Jordan, Ysgol Arbennig Y Gogarth
306:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.7,8 a 9
1af
    Elliott Graham, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
2il
    Coral Evans, Ysgol Arbennig Y Gogarth
307:   2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
    Peter Jones, Ysgol Arbennig Y Gogarth
2il
    Shane Howard, Ysgol Arbennig Y Gogarth
3ydd
    Chloe Rigby, Ysgol Arbennig Y Gogarth
309:   2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
    Grwp Peter a Shane, Ysgol Arbennig Y Gogarth
316:   Argraffu Bl. 7 ac 8
1af
    Elin Hughes, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Franchesca Kirkbride, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Lisa Wilson, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
317:   Argraffu Bl. 9
1af
    Sarah Collins, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Hannah Owen, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Ffion Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
318:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
    Miriam Dafydd, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Tomos Smee, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Catherine Robinson, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
319:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
    Olivia Thorogood, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Ceidiog Douglas, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Rachel Miles, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
320:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
1af
    Tomos Ellis, Adran Cerrigydrudion
323:   Caligraffeg Bl. 7-9
1af
    Catherine Robinson, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
326:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
    Elain Gruffudd, Uwch Adran Llangwm
2il
    Lowri Fflur Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
327:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 9
1af
    Ffion Alys Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
328:   2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
    Elain Gruffudd, Uwch Adran Llangwm
2il
    Ifan Arthur Hughes, Aelwyd Llanrwst
3ydd
    Chloe Rowlands, Ysgol Uwchradd Bryn Elian
330:   3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
    Elain Gruffudd, Uwch Adran Llangwm
2il
    Ffion Angharad Lewis, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
334:   Gwehyddu / Macrame Bl. 7 ac 8
1af
    Elain Gruffudd, Uwch Adran Llangwm
336:   Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8
1af
    Elain Gruffudd, Uwch Adran Llangwm
339:   Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
    Sophia Evans, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
344:   Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Elain Gruffudd, Uwch Adran Llangwm
2il
    Naomi Fflur, Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy
3ydd
    Lowri Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
345:   Gemwaith Bl. 9
1af
    Ffion Alys Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
346:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 7 ac 8
1af
    Elizabeth Ruth Gostage, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Sioned Luithle, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Rhodri Humphreys, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
347:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 9
1af
    Glynwen Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Daniel Rees, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
348:   Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
1af
    Lowri Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Alice Lloyd Williams, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Bethan Dawson, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
349:   Creu Arteffact Bl. 9
1af
    Haf Elwy Davies, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
350:   Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
1af
    Mabon Elis, Adran Cerrigydrudion
2il
    Gwenno Ellis, Adran Cerrigydrudion
354:   CAD Oedran Bl. 10 ac 11
1af
    Tomos Huw Williams, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    George Roberts, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
355:   CAD Oedran Bl. 12 a 13
1af
    Aled Dyfan Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
357:   CAD / CAM Bl. 10 ac 11
1af
    George Roberts, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
359:   Celf dan 17 oed
1af
    Angela Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Megan Tooby, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
360:   Dylunio a Thechnoleg dan 17 oed
1af
    Tomos Huw Williams, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
2il
    Aled Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
3ydd
    Helen Jones, Ysgol Uwchradd y Creuddyn
363:   Portfolio o waith 18-25 oed
1af
    Tom Dennis, Ysgol Uwchradd y Creuddyn 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007