Eisteddfod yr Urdd

Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau CDT Dinbych 2007  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

68:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Adam Galloway, Ysgol Gynradd Gwernant
2il
    Bethany Pierce , Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
3ydd
    Lowri Hammans, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
69:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Aled Pryce-Jones, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Jade Cole, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
3ydd
    Llio Turner, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
70:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Tolly Taylor, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Daniel Kenrick, Ysgol Gynradd Glyndyfrdwy
3ydd
    Marina Baker, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
71:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Carys Stallard, Ysgol Gynradd Gwernant
2il
    Courtney Sheridan, Ysgol Gynradd Gwaenynog
3ydd
    Megan Atkinson, Ysgol Gynradd Clocaenog
72:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Anna Weston, Ysgol Gynradd Caer Drewyn
2il
    Amy Jones, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
3ydd
    Beth Robson, Ysgol Gynradd Dyffryn Ial
73:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Jac Gregory, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Katie Jeffery, Ysgol Gynradd Bryn Collen
3ydd
    Elen Evans, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
74:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Sion Aled Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Gwen Edmunds, Ysgol Gynradd Pant Pastynog
3ydd
    Sophia Adams, Ysgol Gynradd Pant Pastynog
75:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Katie Evans, Ysgol Gynradd Clocaenog
2il
    Cian Breeze-Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd
    Rebbeca Seren Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
76:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Elain Ceidiog Lloyd, Ysgol Gynradd Llandrillo
2il
    Rebecca Whittingham, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Michael Roberts, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
77:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
1af
    Ysgol Bryn Clwyd , Ysgol Gynradd Bryn Clwyd
2il
    Grwp James , Ysgol Gynradd Clocaenog
3ydd
    Mared a Molly , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
78:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Grwp William ac Alex , Ysgol Gynradd Gwernant
2il
    Harri, Abbie a Shaun , Ysgol Gynradd Clocaenog
3ydd
    Stephen, Jack a Ledward , Ysgol Gynradd Glyndyfrdwy
79:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Osian a Joe , Ysgol Gynradd Llandrillo
2il
    Catrin a Megan , Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Grwp Amanda , Ysgol Gynradd Llandrillo
80:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Olivia Eggington, Ysgol Gynradd Caer Drewyn
2il
    Betsi Cartwright, Ysgol Gynradd Caer Drewyn
3ydd
    Niamh Kemp , Ysgol Gatholig Mair
81:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
    Tegid Williams, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il
    Dyfan Evans, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3ydd
    Hanna Llwyd Hughes, Ysgol Gynradd Pant Pastynog
82:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
    Rebecca Roberts, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il
    Megan Lloyd, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3ydd
    Lydia Edwards, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
85:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6
1af
    Bedwyr a Matthew , Ysgol Gynradd Pant Pastynog
86:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau
1af
    Ethan Plumb, Ysgol Gynradd Bryn Clwyd
87:   2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C)
1af
    James Phillips , Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn
2il
    Elliot Turner , Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn
3ydd
    Geraint Lewis , Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn
88:   3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
1af
    Cristopher William Needham, Ysgol Gynradd Pentrecelyn
89:   2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh.Arb.)(C)
1af
    Dillon, Emma, William, Aaron a Megan , Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn
91:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.6 ac Iau
1af
    Callum Gilvarry, Ysgol Gynradd Bryn Clwyd
94:   2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
1af
    Brad, Jake a Phoebe , Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn
2il
    Alicia, Huw a Sam , Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn
3ydd
    Daneil a Keiran , Ysgol Arbennig Plas Brondyffryn
96:   Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
    James Ashcroft, Ysgol Gynradd Clocaenog
2il
    Olivia Holmes, Ysgol Gynradd Clocaenog
3ydd
    Marybeth Hughes, Ysgol Gynradd Bryn Collen
97:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Kyla Milne, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Molly Beth O'Keefe, Ysgol Gynradd Gwernant
3ydd
    Kristian Cheshire, Ysgol Gynradd Gwernant
98:   Argraffu Bl. 5 a 6
1af
    Gwyndaf Evans, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Nicholas Owen, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
3ydd
    Gerallt Allen, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
99:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Sara Celyn Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Elizabeth Hughes, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
3ydd
    James Ashcroft, Ysgol Gynradd Clocaenog
100:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
    Rebbeca Seren Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Daniel Jenkins, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
3ydd
    Ben Davidson, Ysgol Gynradd Y Castell
101:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
    Steffan Griffiths, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Elain Evans, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3ydd
    Megan Lloyd, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
102:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
    Matthew Jenkins, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    Alicia Hullett, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
3ydd
    Damon Hulett, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
104:   Caligraffeg Bl. 6 ac iau
1af
    Matthew Jenkins, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    Emily Wilson Davies, Ysgol Gynradd Caer Drewyn
3ydd
    Lucy Hitchings, Ysgol Gynradd Pen Barras
105:   Pyped Bl. 2 ac iau
1af
    Bethan Kersey-Smith, Ysgol Gynradd Bryn Collen
2il
    Holly Slater, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Eve Barrett, Ysgol Gynradd Gwernant
106:   Pyped Bl. 3 a 4
1af
    Gwen Eluned Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Emma Roberts, Ysgol Gynradd Bryn Collen
3ydd
    Cian Molloy, Ysgol Gynradd Gwernant
107:   Pyped Bl. 5 a 6
1af
    Josie Ryder , Ysgol Gynradd Y Llys
2il
    Dafydd Hughes Parry , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
3ydd
    Robert Slater, Ysgol Gynradd Pen Barras
110:   Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Sian, Luke, Dafydd ac Ifan , Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
2il
    Hannah, Samantha, Georgia a Holly , Ysgol Gynradd Bryn Collen
111:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
    Bradley Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Alys Brown , Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd
    Megan Stockport, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
112:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
    Jasmine Childs, Ysgol Gynradd Caer Drewyn
2il
    Kalisha Hicks, Ysgol Gynradd Caer Drewyn
3ydd
    Libby Williams, Ysgol Gynradd Caer Drewyn
113:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
    Non Ballard, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Antoria Wright, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
3ydd
    Hanna Llwyd Hughes, Ysgol Gynradd Pant Pastynog
114:   2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Leah Jones, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Lauren Newell, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
3ydd
    Eryl Rhys Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
115:   2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Elinor Bedwell, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Brooke Humphreys, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd
    Ruby Dunford, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
116:   2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Matthew Jenkins, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    Cerys Jones, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Ela Mars Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
117:   3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Gwion Llwyd Richards, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Holly Slater, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Elwy Mars Lloyd, Ysgol Gynradd Pen Barras
118:   3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Ceri Wynne, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Jaime Parkinson, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd
    Elizabeth Heaton, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
119:   3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Jordan Lucas, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    Amber Davies, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd
    Rhian Elen Edwards, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
120:   Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
    Hari Wyn Evans, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
121:   Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
    Tom Hitchings, Ysgol Gynradd Pen Barras
122:   Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
    Laura Humphreys, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Jasmine Francis, Ysgol Gynradd Gwernant
3ydd
    Chloe Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras
123:   Gwehyddu / Macrame Bl. 2 ac iau
1af
    R Iwan Williams, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
2il
    Curig Brady, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd
    Adam Galloway, Ysgol Gynradd Gwernant
124:   Gwehyddu / Macrame Bl. 3 a 4
1af
    Francine Whitehead, Ysgol Gynradd Clocaenog
2il
    Ruby Dunford, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
3ydd
    Rhiannon Catania, Ysgol Gynradd Bro Famau
125:   Gwehyddu / Macrame Bl. 5 a 6
1af
    Kate Dunford, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il
    Kirin Jones, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd
    Benjamin Bailey, Ysgol Gynradd Bro Famau
126:   Ffasiwn Bl. 6 ac iau
1af
    Gwen Evans, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
2il
    Hanna Llwyd Hughes, Ysgol Gynradd Pant Pastynog
127:   Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Adam Galloway, Ysgol Gynradd Gwernant
128:   Print Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Dyfan Huw, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Steffan Griffiths, Ysgol Gynradd Twm o'r Nant
3ydd
    Gruffudd Ifan Mckee, Ysgol Gynradd Pen Barras
129:   Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Gwion Mon, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Tomos Pedr Winstanley, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Eve Barrett, Ysgol Gynradd Gwernant
130:   Print Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Owain Llyr Morris, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Alicia Hullett, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
3ydd
    Ffion Smith, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
131:   Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    William Tomos Evans, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
132:   Printiau Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Gruffudd Ifan Mckee, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Sin Ifan Mckee, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Dafydd Hughes Parry, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
133:   Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Tomos Pedr Winstanley, Ysgol Gynradd Pen Barras
2il
    Tarun Dhaliwal, Ysgol Gynradd Y Llys
3ydd
    Marybeth Hughes, Ysgol Gynradd Bryn Collen
134:   Printiau Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Nia Williams, Ysgol Gynradd Gwernant
2il
    Gruffudd Ifan Mckee, Ysgol Gynradd Pen Barras
3ydd
    Geraint Lawrence, Ysgol Gynradd Gellifor
135:   Fideo neu DVD Oedran Bl. 6 ac iau
1af
    Aaron a Tomos , Ysgol Gynradd Pentrecelyn
2il
    Lois, Meredydd ac Elis, Ysgol Gynradd Pentrecelyn
3ydd
    William a Laurence , Ysgol Gynradd Pentrecelyn
136:   Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Mared Hughes, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
2il
    Alaw Hughes, Ysgol Gynradd Llanfair D.C.
3ydd
    Betsi Cartwright, Ysgol Gynradd Caer Drewyn
137:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Kalisha Hicks, Ysgol Gynradd Caer Drewyn
2il
    Erin Lloyd, Ysgol Gynradd Cyffylliog
3ydd
    Joshua Sedgwick, Ysgol Gynradd Cyffylliog
138:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Rhian Bennett, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
2il
    Bethan Jones, Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch
3ydd
    Gwen Rees, Ysgol Gynradd Cyffylliog
139:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
    Catrin Roulston, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Ethan Steele, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
3ydd
    Lauren Newell, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
140:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
    Iestyn Wheeler, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
2il
    Cai Dolben Jones, Ysgol Gynradd Maes Hyfryd
141:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
    Elis Ifans, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
2il
    Rhian Elen Edwards, Ysgol Gymraeg Dewi Sant
3ydd
    Robin Evans, Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch
145:   Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
    Ceri Washam, Ysgol Gynradd Llandrillo
2il
    Andrew Lewis, Ysgol Gynradd Bro Elwern
3ydd
    Undeg Roberts, Ysgol Gynradd Pen Barras
286:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Eleri Griffiths , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Beth Tansley, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
3ydd
    Rhiannon Parry, Ysgol Uwchradd Santes Ffraid
287:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
    Cara Williams , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Iriome Roberts , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
288:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Ffion Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Firn Wilson, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
290:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
    Philippa Pinnington, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
291:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
1af
    Sophie Fracis , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
297:   2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
    Bethan Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
319:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
    Bethan Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
320:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
1af
    Cari Gwilym Ifans, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
321:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 9
1af
    Rebecca Jones, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
323:   Caligraffeg Bl. 7-9
1af
    Bethan Edwards, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
336:   Ffasiwn Blwyddyn 7 ac 8
1af
    Nia Shaw, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
339:   Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
    Esyllt Fflur Morris , Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Hanna Roberts, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
341:   Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
    Esyllt Fflur Morris, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
2il
    Hanna Roberts, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd
3ydd
    John Clayton Hughes, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
363:   Portfolio o waith 18-25 oed
1af
    Gwenno Williams, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd
2il
    Bethan Davies, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007