Eisteddfod yr Urdd

Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau CDT Ceredigion 2007  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

68:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Cara Evans, Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    Hedd Sion Dafydd, Ysgol Gynradd Llanilar
3ydd
    Elin Davies, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
69:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Naomi Vandenberg, Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    William Jones, Ysgol Gynradd Llanarth
3ydd
    Rhys Ifan Thomas, Adran Emlyn
70:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Llew Evans, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    Cerian Jones, Ysgol Gynradd Talgarreg
3ydd
    Dewi Uridge, Ysgol Gynradd Y Dderi
71:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Ela Jenkins, Ysgol Gynradd Capel Cynon
2il
    Owen Rattray, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
3ydd
    Mari Davies, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
72:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Sion Rees, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
2il
    Alys Hewitt, Ysgol Gynradd Plascrug
3ydd
    Siriol Ifan Thomas, Adran Emlyn
73:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Ryan Dyson, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Ben Lewis, Ysgol Gynradd Penlon
74:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Seren-Wyllt Stock, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Ela Jenkins, Ysgol Gynradd Capel Cynon
3ydd
    Ffion Dark, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
75:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Jack Guy, Ysgol Gynradd Ffynnonbedr
2il
    Daniel Davies, Ysgol Gynradd Talgarreg
3ydd
    Tommy-Leigh Barnard, Ysgol Gynradd Llanarth
76:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Shelley Musker Turner, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
2il
    Sian Spence, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
3ydd
    Ceri Beckett, Ysgol Gynradd Coedybryn
77:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
1af
    Grwp Joe, Ysgol Gynradd New Inn
2il
    Grwp Maisie, Ysgol Gynradd Llanarth
3ydd
    Grwp Bl 1 a 2, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
78:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Grwp William, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Grwp Jonah, Ysgol Gynradd Ciliau Parc
3ydd
    Grwp Gwenno, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
79:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Grwp Megan, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Grwp Elinor, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
3ydd
    Grwp Bl 5 a 6, Ysgol Gynradd Llanilar
80:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Hedd Sion Dafydd, Ysgol Gynradd Llanilar
2il
    Sam Tiffany, Ysgol Gynradd Y Dderi
3ydd
    Liam Jones, Ysgol Gynradd Y Dderi
81:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
    Sioned Davies, Ysgol Gynradd Cae'r Felin
2il
    Yasmin Morgan, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
3ydd
    Lois Thomas, Ysgol Gynradd Cae'r Felin
82:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
    Sion Rees, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
2il
    Catrin Mair Hughes, Ysgol Gynradd Talybont
3ydd
    Llinos Turner, Ysgol Gynradd Rhydypennau
84:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 3 a 4
1af
    Grwp Lowri, Ysgol Gynradd Cae'r Felin
85:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6
1af
    Grwp Elen, Ysgol Gynradd Talybont
86:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau
1af
    Keanu-Ryver Lye, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
2il
    Steffan Hack, Ysgol Gynradd Glynarthen
88:   3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
1af
    Keanu-Ryver Lye, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
92:   2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
    Matthew Walters, Ysgol Gynradd Ciliau Parc
93:   3D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
    Jordan Hyde, Ysgol Gynradd Llanarth
96:   Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
    Daniel Evans, Ysgol Gynradd Y Dderi
2il
    Eifion Edgell, Ysgol Gynradd Y Dderi
3ydd
    Jade Holt, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
97:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Carwyn Hawkins, Ysgol Gynradd Ciliau Parc
2il
    Jac Dark, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
3ydd
    Chloe Dyson, Ysgol Gynradd Llanarth
98:   Argraffu Bl. 5 a 6
1af
    Zack Pegg, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Jake Tansey, Ysgol Gynradd Llanarth
3ydd
    Lucy Jones, Ysgol Gynradd Ciliau Parc
99:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Osian Davies, Ysgol Gynradd Coedybryn
2il
    Dominic Arnold, Ysgol Gynradd Y Dderi
3ydd
    Delin Leonard, Ysgol Gynradd Gwenlli
100:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
    Joe Wilkins, Ysgol Gynradd Llanilar
2il
    Sasha Thomas, Ysgol Gynradd Talgarreg
3ydd
    Siwan Hughes, Ysgol Gynradd Gwenlli
101:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
    Emma Rowbotham, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
2il
    Ceris Jones, Ysgol Gynradd Talgarreg
3ydd
    Leisia Tudor, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
102:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
    Dafydd Syfydrin, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
2il
    Mared Pugh-Evans, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
3ydd
    Ifan Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
104:   Caligraffeg Bl. 6 ac iau

    Glyn Morgan James, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
1af
    Celine Jones, Ysgol Gynradd Llanilar
2il
    Gwawr Hatcher, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
105:   Pyped Bl. 2 ac iau
1af
    Rhodri Davies, Ysgol Gynradd Trewen
2il
    Ioan Jones, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
3ydd
    Lewis Owen Nunes, Ysgol Gynradd Trewen
106:   Pyped Bl. 3 a 4
1af
    Dafydd Davies, Ysgol Gynradd Trewen
2il
    Mared Pugh-Evans, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
3ydd
    Osian Glyn Davies, Ysgol Gynradd Trewen
107:   Pyped Bl. 5 a 6
1af
    Alice Andrews, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
2il
    Rowan Hughes, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
3ydd
    Josh Rees, Ysgol Gynradd Trewen
108:   Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    , Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    , Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
109:   Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Grwp Penrhyncoch, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
2il
    Grwp Llanfihangel, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
110:   Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Grwp Penrhyncoch, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
2il
    Grwp Cwrtnewydd, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
111:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
    Ela Jenkins, Ysgol Gynradd Capel Cynon
2il
    Rachel Bell, Ysgol Gynradd Penlon
112:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
    Carys Williams, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
2il
    Lois Thomas, Ysgol Gynradd Cae'r Felin
3ydd
    Dafydd Llewelyn, Ysgol Gynradd Penlon
113:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
    Keir McClead Smith, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
2il
    Elen Davies, Ysgol Gynradd Cae'r Felin
3ydd
    Daniel Smith, Ysgol Gynradd Plascrug
114:   2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Dafydd Morgan, Ysgol Gynradd Cae'r Felin
2il
    Rhys Williams, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
3ydd
    Manon Fychan, Ysgol Gynradd Pennant
115:   2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Emily Woodward, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    Carys Williams, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
3ydd
    Ceris Davies, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
116:   2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Miriam Elan Davies, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
2il
    Phoebe Williams, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
3ydd
    Jed Hearne, Ysgol Gynradd Penlon
117:   3D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Sion Jones, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
2il
    George Martin, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
3ydd
    Bradley Palmer, Ysgol Gynradd Pennant
118:   3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Gwenno Jones, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    Angharad Davies, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
3ydd
    Robert Rutherford Wallace, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
119:   3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Gwenan Clegg, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
2il
    Elin Lloyd Wallace, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
3ydd
    Paige Denyer, Ysgol Gynradd Llanarth
120:   Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
    Seren Jenkins, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
2il
    Mathew Merry, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
121:   Gwau/Crosio Bl. 3 a 4
1af
    Catrin Evans, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
122:   Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
    Rhian Wynne, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
2il
    Angharad Basnett, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
123:   Gwehyddu / Macrame Bl. 2 ac iau
1af
    Rock Tulip, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
2il
    Steffan Jones, Ysgol Gynradd Cae'r Felin
124:   Gwehyddu / Macrame Bl. 3 a 4
1af
    George Merret, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Beccy Smith, Ysgol Gynradd Cross Inn
3ydd
    Ceri Ann Chandler, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
125:   Gwehyddu / Macrame Bl. 5 a 6
1af
    Lowri Reed, Ysgol Gynradd Cross Inn
2il
    Caryl Meirwen George, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
3ydd
    Angharad Davies, Ysgol Gynradd Llanarth
126:   Ffasiwn Bl. 6 ac iau
1af
    Sophie Rudge, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    Molly Fretwell, Ysgol Gynradd Y Dderi
3ydd
    Lowri Reed, Ysgol Gynradd Cross Inn
127:   Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Mirain Davies, Ysgol Gynradd Gwenlli
2il
    Elinor Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
3ydd
    Harri Rattray, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
128:   Print Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Mared Pugh-Evans, Ysgol Gynradd Penrhyn-coch
2il
    James Parry, Ysgol Gynradd Talybont
3ydd
    Huw Llywelyn Evans, Ysgol Gynradd Talybont
129:   Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Daniel Davies, Ysgol Gynradd Y Ddwylan
2il
    Heledd Jenkins, Ysgol Gynradd Llanwnnen
3ydd
    Rhys Williams, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
130:   Print Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Glyn Morgan James, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    Shauna Jones, Ysgol Gynradd Llanarth
3ydd
    Siwan Davies, Adran Emlyn
131:   Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Ela Jenkins, Ysgol Gynradd Capel Cynon
132:   Printiau Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Shauna Pallister, Ysgol Gynradd Llanarth
2il
    Ceirian Jenkins, Ysgol Gynradd Llanwnnen
3ydd
    Ifan Thomas, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
133:   Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Ela Jenkins, Ysgol Gynradd Capel Cynon
2il
    Jack Dafydd Davies-Richards, Ysgol Gynradd Aberaeron
134:   Printiau Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Gwern Dafis, Ysgol Gynradd Talgarreg
2il
    Siwan Davies, Adran Emlyn
3ydd
    Shelley Musker Turner, Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid
135:   Fideo neu DVD Oedran Bl. 6 ac iau
1af
    , Adran Bro Sin Cwilt
2il
    , Ysgol Gynradd Talybont
136:   Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Leisia Davies, Ysgol Gynradd Gwenlli
2il
    Sioned Morris, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
3ydd
    Sarah Gilbert, Ysgol Gynradd Ysbyty Ystwyth
137:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Chloe Thompson, Ysgol Gynradd Ciliau Parc
2il
    Arwel Jones, Ysgol Gynradd Cwrtnewydd
3ydd
    Gwennan Evans, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
138:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Lisa James, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
2il
    Leisia Tudor, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
3ydd
    Gwenllian Bulman Rees, Ysgol Gynradd Tregaron
139:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau
1af
    Jennifer Richards, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
2il
    Dylan Tudor, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
140:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4
1af
    Dylan Griffiths, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
2il
    Beccy Smith, Ysgol Gynradd Cross Inn
3ydd
    Dafydd Jones, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
141:   Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6
1af
    Lowri Reed, Ysgol Gynradd Cross Inn
2il
    Kayleigh Swanson, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
3ydd
    Belen Richards, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
142:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    Grwp Pili Palas, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
2il
    Grwp Blwyddyn 1 a 2, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
3ydd
    Harri, Steffan ac Ifor, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
143:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Grwp Bl 4, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
144:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Scott a Rhys, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
145:   Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
    Caryl Meirwen George, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
2il
    Lily Beer, Ysgol Gynradd Llanfihangel y Creuddyn
3ydd
    Beccy Smith, Ysgol Gynradd Cross Inn
286:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Bethan Pierce, Ysgol Uwchradd Tregaron
287:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
    Cadi Jenkins, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    Sarah Evans, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
289:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 9
1af
    Mair Davies, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
290:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
    Dilwyn Wakefield, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
296:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
1af
    Anwen Phillips, Ysgol Gyfun Emlyn
2il
    Leon Mitchell, Ysgol Gyfun Emlyn
297:   2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
    Anwen Phillips, Ysgol Gyfun Emlyn
299:   2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
    Grwp Leon, Ysgol Gyfun Emlyn
300:   3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh.Arb.) (C)
1af
    Grwp Leon, Ysgol Gyfun Emlyn
306:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.7,8 a 9
1af
    Kayley Hargreaves, Ysgol Gyfun Emlyn
307:   2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (D)
1af
    Kayleigh Harhreaves, Ysgol Gyfun Emlyn
309:   2D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Emlyn
310:   3D Cywaith Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Emlyn
311:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) dan 25 oed
1af
    Eve Govier, Ysgol Gyfun Emlyn
312:   2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
    Eve Govier, Ysgol Gyfun Emlyn
314:   2D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
    , Ysgol Gyfun Emlyn
316:   Argraffu Bl. 7 ac 8
1af
    Eli Culyer, Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    Lydia Newton, Ysgol Uwchradd Tregaron
318:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7 ac 8
1af
    Nia Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig
2il
    Carwyn Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
3ydd
    Carwyn Davies, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
320:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
1af
    Nia Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig
338:   Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    Bethan Kench, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    Nia Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig
339:   Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
    Bethan Kench, Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi
2il
    Nia Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig
340:   Printiau Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    Nia Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig
341:   Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
    Elliw Davies, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan
2il
    Nia Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig
344:   Gemwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Nia Efa Lois Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig
350:   Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
1af
    Iwan Davies, Ysgol Uwchradd Tregaron
2il
    Janice Protheroe, Ysgol Uwchradd Tregaron
351:   Creu Arteffact Bl. 12 a 13
1af
    Carys Evans, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
2il
    Catherine Evans, Ysgol Uwchradd Tregaron
3ydd
    Bethan Lewis, Ysgol Uwchradd Tregaron
361:   Celf dan 19 oed
1af
    Carys Evans, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
363:   Portfolio o waith 18-25 oed
1af
    David Christopher Evans, Aelod Unigol C. Tregaron 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007