Eisteddfod yr Urdd

Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau CDT Gorllewin Myrddin 2007  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

68:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Jessica Morgan, Ysgol Gynradd Meidrim
2il
    Osian Knott, Ysgol Gynradd Nantgaredig
3ydd
    Seren Jones, Ysgol Gynradd Carwe
69:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Emily Thomas, Ysgol Gynradd Meidrim
2il
    Daniel Watts, Ysgol Gynradd Carwe
3ydd
    Nia Locker, Ysgol Gynradd Nantgaredig
70:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Luc Davies, Ysgol Gynradd Meidrim
2il
    Esyllt Medi Jones, Ysgol Gynradd Pontyberem
3ydd
    Megan Mai Cynllo Lewis, Ysgol Gynradd Y Dderwen
71:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Rhydian Jones, Ysgol Gynradd Hendygwyn
2il
    Caryl Jones, Ysgol y Fro
3ydd
    Lewis Rhys Jones, Ysgol Gynradd Nantgaredig
72:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Rachel James, Ysgol Gynradd Meidrim
2il
    Carys Jones, Ysgol Gynradd Drefach
73:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Gethin Jones, Ysgol y Fro
2il
    Gabriel Watkins, Ysgol Gynradd Griffith Jones
3ydd
    Michael Williams, Ysgol Gynradd Y Dderwen
74:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Elina Deacon, Ysgol Gynradd Nantgaredig
2il
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach
3ydd
    Rhys Evans, Ysgol Gynradd Bancyfelin
75:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Anna Hughes, Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    Carys Jones, Ysgol Gynradd Hendygwyn
76:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Caleb Young, Ysgol Gynradd Bro Brynach
2il
    Owain Beynon, Ysgol Gynradd Y Dderwen
3ydd
    Sioned Lewis, Ysgol Gynradd Drefach
77:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
1af
    Grwp Elina, Ysgol Gynradd Nantgaredig
78:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Grwp Darllenwyr T.Llew Jones, Ysgol Gynradd Nantgaredig
2il
    Grwp Y Ddel, Ysgol Gynradd Bancyfelin
3ydd
    Grwp Sheena, Ysgol Gynradd Penygroes
79:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Grwp Callum, Ysgol Gynradd Bro Brynach
2il
    Grwp Bl. 5, Ysgol Gynradd Brechfa
3ydd
    Grwp Brodwaith, Ysgol Gynradd Cross Hands
80:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Aled Davies, Ysgol Gynradd Griffith Jones
2il
    Dion James, Ysgol Gynradd Nantgaredig
81:   Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4
1af
    Joseph Young, Ysgol Gynradd Bro Brynach
2il
    Alice Emms, Ysgol Gynradd Abergwili
82:   Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6
1af
    Seren Morris, Ysgol Gynradd Abergwili
2il
    Ffion Davies, Ysgol Gynradd Griffith Jones
83:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 2 ac iau
1af
    Grwp Kacey, Ysgol Gynradd Carwe
2il
    Grwp Babanod, Ysgol Gynradd Llangain
84:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 3 a 4
1af
    Grwp Rhiannon, Ysgol Gynradd Llangain
2il
    Grwp Ffion, Ysgol Gynradd Griffith Jones
85:   Serameg/Crochenwaith Cywaith Bl 5 a 6
1af
    Grwp Tirlun, Ysgol Gynradd Cross Hands
2il
    Grwp Bl.6, Ysgol Gynradd Abergwili
86:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.6 ac iau
1af
    Geraint Rhys Owens, Ysgol Gynradd Meidrim
2il
    Alfyn Dyer, Ysgol Gynradd Nantgaredig
87:   2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(C)
1af
    Geraint Rhys Owens, Ysgol Gynradd Meidrim
2il
    Ieuan Harries, Ysgol Gynradd Nantgaredig
88:   3D Bl. 6 ac iau (Angh Arbennig)(C)
1af
    Hefin Evans, Ysgol Gynradd Nantgaredig
2il
    Rhys Horton, Ysgol Gynradd Pontyberem
90:   3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (C)
1af
    Gwennan a Gwenno, Ysgol Gynradd Nantgaredig
92:   2D Bl. 6 ac iau (Angh. Arbennig)(D)
1af
    Gwennan Haf Jones, Ysgol Gynradd Nantgaredig
94:   2D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.)(D)
1af
    Daniel ac Iestyn, Ysgol Gynradd Nantgaredig
95:   3D Cywaith Bl. 6 ac iau (Angh. Arb.) (D)
1af
    Daniel ac Iestyn, Ysgol Gynradd Nantgaredig
96:   Argraffu Bl. 2 ac iau
1af
    James Devlin, Ysgol Gynradd Carwe
2il
    Gruffydd Madoc-Jones, Ysgol Gynradd Nantgaredig
97:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Rhys Jones, Ysgol Gynradd Carwe
98:   Argraffu Bl. 5 a 6
1af
    Awel Rees, Ysgol Gynradd Penygroes
2il
    Caleb Young, Ysgol Gynradd Bro Brynach
3ydd
    Dafydd Llyr Davies, Ysgol Gynradd Nantgaredig
99:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Garmon Dyfri, Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    Beca Morgan, Ysgol Gynradd Drefach
3ydd
    Rhydian Jones, Ysgol Gynradd Hendygwyn
100:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
    Sara Morgan, Ysgol Gynradd Drefach
2il
    Natasha Harries, Ysgol Gynradd Bro Brynach
3ydd
    Connor Braham, Ysgol Gynradd Llanarthne
101:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
    Stephanie Rees, Ysgol Gynradd Abergwili
2il
    Gethin Jones, Ysgol y Fro
3ydd
    Gwion Jones, Ysgol Gynradd Bancyfelin
102:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
    Sioned Lewis, Ysgol Gynradd Drefach
2il
    Joseff Pugh, Ysgol Gynradd Nantgaredig
3ydd
    Dani Jakeman, Ysgol Gynradd Griffith Jones
104:   Caligraffeg Bl. 6 ac iau
1af
    Fiona Phillips, Ysgol Gynradd Hafodwenog
105:   Pyped Bl. 2 ac iau
1af
    Osian Knott, Ysgol Gynradd Nantgaredig
2il
    Jessica Morgan, Ysgol Gynradd Meidrim
106:   Pyped Bl. 3 a 4
1af
    Joseph Young, Ysgol Gynradd Bro Brynach
2il
    Oliver Murison, Ysgol Gynradd Tre Ioan
107:   Pyped Bl. 5 a 6
1af
    Lowri Heckler, Ysgol Gynradd Llansteffan
2il
    Ffion Davies, Ysgol Gynradd Griffith Jones
3ydd
    Gethin Daniel, Ysgol Gynradd Drefach
108:   Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    Grwp Babanod Brechfa, Ysgol Gynradd Brechfa
2il
    Grwp Genie , Ysgol Gynradd Bro Brynach
109:   Pypedau Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Grwp Ffion, Ysgol Gynradd Penygroes
2il
    Grwp Ceryl a Bethan, Ysgol Gynradd Griffith Jones
110:   Pypedau Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Grwp Heledd, Ysgol Gynradd Penygroes
111:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
    Lauren Willis, Ysgol Gynradd Carwe
2il
    Roselle Marsden, Ysgol Gynradd Abergwili
3ydd
    Jessica Morgan, Ysgol Gynradd Meidrim
112:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4
1af
    Thomas Sweeney, Ysgol Gynradd Carwe
2il
    Brychan Denman, Ysgol Gynradd Brechfa
3ydd
    Rosa Bruce, Ysgol Gynradd Bro Brynach
113:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
    Amie Gutteridge, Ysgol Gynradd Carwe
2il
    Guto Morgans, Ysgol Gynradd Nantgaredig
3ydd
    Caleb Young, Ysgol Gynradd Bro Brynach
114:   2D Tecstilau Bl. 2 ac iau
1af
    Holly Watson, Ysgol Gynradd Carwe
2il
    Ben Jones, Ysgol Gynradd Nantgaredig
115:   2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Rhydian Davies, Ysgol Gynradd Brechfa
2il
    Steffan Davies, Ysgol Gynradd Carwe
116:   2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Alexander Campbell, Ysgol Gynradd Tre Ioan
118:   3D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Menna Griffiths, Ysgol Gynradd Bro Brynach
119:   3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Cerian Davies, Ysgol Gynradd Bro Brynach
2il
    Alexandra Maliphant, Ysgol Gynradd Nantgaredig
120:   Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau
1af
    Beca Morgan, Ysgol Gynradd Drefach
122:   Gwau/Crosio Bl. 5 a 6
1af
    Elen Jones, Ysgol Gynradd Griffith Jones
123:   Gwehyddu / Macrame Bl. 2 ac iau
1af
    Caitlyn Miller, Ysgol Gynradd Carwe
124:   Gwehyddu / Macrame Bl. 3 a 4
1af
    Ffion McCormack, Ysgol Gynradd Carwe
126:   Ffasiwn Bl. 6 ac iau
1af
    Mared Jones, Ysgol Gynradd Nantgaredig
127:   Print Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Elen Hawkins, Ysgol Gynradd Bro Brynach
2il
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach
128:   Print Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Lara Hoare-Lewis, Ysgol Gynradd Meidrim
2il
    Fflur Owen, Ysgol Gynradd Pontyberem
3ydd
    Trystan Knott, Ysgol Gynradd Nantgaredig
129:   Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Gwenllian Thomas, Ysgol Gynradd Y Dderwen
2il
    Guto Rhys Huws, Ysgol Gynradd Griffith Jones
3ydd
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach
130:   Print Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Duncan Purves, Ysgol Gynradd Pontyberem
2il
    Joseff Pugh, Ysgol Gynradd Nantgaredig
3ydd
    Geraint Williams, Ysgol Gynradd Hendygwyn
131:   Printiau Du a Gwyn Bl. 2 ac iau
1af
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach
132:   Printiau Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Joseff Pugh, Ysgol Gynradd Nantgaredig
133:   Printiau Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Heledd Jones, Ysgol Gynradd Peniel
2il
    Guto Rhys Huws, Ysgol Gynradd Griffith Jones
3ydd
    Ffion Campbell, Ysgol Gynradd Drefach
134:   Printiau Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    William Griffiths, Ysgol Gynradd Griffith Jones
2il
    Gethin Daniel, Ysgol Gynradd Drefach
136:   Gemwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Sioned Eleri Jones, Ysgol Gynradd Carwe
2il
    Angharad Beach, Ysgol Gynradd Nantgaredig
137:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Megan Morris, Ysgol Gynradd Bro Brynach
2il
    Sophia John, Ysgol Gynradd Carwe
138:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Bethan Lewis, Ysgol Gynradd Llanarthne
2il
    Sophie Davies, Ysgol Gynradd Brechfa
3ydd
    Ffion Davies, Ysgol Gynradd Griffith Jones
144:   Dylunio a Thechnoleg Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Grwp Amber, Ysgol Gynradd Tre Ioan
145:   Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
    Joe Smith, Ysgol Gynradd Llansteffan
2il
    Sara Morgan, Ysgol Gynradd Drefach
286:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Lily Rowles, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
2il
    Gwenno Jones, Aelwyd Myrddin
3ydd
    Kate Lutkin, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
287:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
    Gwen Paige, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
2il
    Ffion Jones, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
3ydd
    Lilie King, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
288:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Marga Lopez, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth
2il
    Owain Jones, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
289:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 9
1af
    Tomos Hywel Evans, Ysgol Gyfun Bro Myrddin
290:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
    Lily Rowles, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
2il
    Gwenno Jones, Aelwyd Myrddin
3ydd
    David Sayers, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
291:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
1af
    Stephanie Hughes, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
2il
    Nia Binding, Aelwyd Myrddin
292:   Serameg / Crochenwaith Bl. 7 ac 8
1af
    Catherine Leggett, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth
2il
    Yvonne Brand, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth
293:   Serameg / Crochenwaith Bl. 9
1af
    Stephanie Ricketts, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth
296:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(C) Bl.7,8 a 9
1af
    Claire Sullivan, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
297:   2D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arb.) (C)
1af
    Sophie Adams, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth
2il
    Claire Sullivan, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
298:   3D Bl. 7, 8 a 9 (Angh. Arbennig) (C)
1af
    Nigel Bryant, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth
306:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) Bl.7,8 a 9
1af
    Richard Rowe Fisher, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
311:   Gwaith Lluniadu 2D Angh. Arb.(D) dan 25 oed
1af
    Iwan Bunyon, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
312:   2D dan 25 oed (Angh. Arbennig) (D)
1af
    Iwan Bunyon, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
315:   3D Cywaith dan 25 oed (Angh. Arb.) (D)
1af
    Grwp Maes, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa
320:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7 ac 8
1af
    Catherine Griffiths, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
323:   Caligraffeg Bl. 7-9
1af
    Mary Walter-Thomas, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth
324:   Mwgwd neu Byped Bl 7 ac 8
1af
    Nia Angharad Thomas, Aelwyd Myrddin
2il
    Sky Redhead, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth
326:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7 ac 8
1af
    Rachel Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
2il
    Lisa Webster, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
328:   2D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
    Gwenno Jones, Aelwyd Myrddin
2il
    Vicky Haines, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth
330:   3D Tecstilau Bl. 7 ac 8
1af
    Nia Angharad Thomas, Aelwyd Myrddin
338:   Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    Catherine Griffiths, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
2il
    Stephanie Ricketts, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth
3ydd
    Stephanie Ricketts, Ysgol Gyfun Y Frenhines Elizabeth
339:   Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
    Stuart Yule, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
2il
    Catherine Griffiths, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
341:   Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
    Betsan Towse, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
2il
    Naomi Nelmes, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
345:   Gemwaith Bl. 9
1af
    Nia Binding, Aelwyd Myrddin
348:   Creu Arteffact Bl. 7 ac 8
1af
    Andrew Noblett, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
349:   Creu Arteffact Bl. 9
1af
    Serena Malpeli, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
350:   Creu Arteffact Bl. 10 ac 11
1af
    Charlotte Lewis, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
356:   CAD / CAM Bl. 7-9
1af
    Fran Scott, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
357:   CAD / CAM Bl. 10 ac 11
1af
    Sarah Houser, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
2il
    Hannah Chester, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
358:   CAD / CAM Bl. 12 a 13
1af
    David Thomas, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
2il
    Callum Golthorpe, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf
361:   Celf dan 19 oed
1af
    Kai Hogan, Aelwyd Y Dysgwyr 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007