Eisteddfod yr Urdd

Sir Gâr
   28 Mai - 2 Mehefin, 2007
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop

Canlyniadau CDT Morgannwg Ganol 2007  

Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho..

68:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Tomos Moss, Ysgol Gymraeg Llantrisant
2il
    Guto Pari, Ysgol Gymraeg Llantrisant
3ydd
    Elinor Merchant, Ysgol Gymraeg Cwm Garw
69:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4
1af
    Dafydd Prys Roberts, Ysgol Gymraeg Evan James
2il
    Jessica Brocklebank, Ysgol Gynradd Plasnewydd
3ydd
    Morgan-Alice Richards, Ysgol Gymraeg Cwm Garw
70:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6
1af
    Charlotte Owen, Ysgol Gynradd Plasnewydd
2il
    Cari Matthews, Ysgol Gynradd Heol-y-Celyn
3ydd
    Ethan Stead, Ysgol Gymraeg Cwm Garw
71:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau
1af
    Kate Maidment Davies, Ysgol Gymraeg Tonyrefail
2il
    Ffion Haf Jones, Ysgol Gymraeg Tonyrefail
3ydd
    Charlotte Haworth, Ysgol Gymraeg Tonyrefail
72:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4
1af
    Elis Widgery, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
2il
    Georgia Davies, Ysgol Gymraeg Tonyrefail
3ydd
    Alys John, Ysgol Gymraeg Llantrisant
73:   Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6
1af
    Rhiannon Lewis, Ysgol Gymraeg Evan James
2il
    Rhian Parry, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
3ydd
    Catrin Lewis, Ysgol Gymraeg Evan James
74:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau
1af
    Alex King, Ysgol Gymraeg Llantrisant
2il
    Meaghan Euston, Ysgol Gymraeg Tonyrefail
3ydd
    Ben Hughes, Ysgol Gymraeg Tonyrefail
75:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4
1af
    Alaw Griffiths, Ysgol Gymraeg Evan James
2il
    Daniel Thomas, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
3ydd
    Ffion Davies, Ysgol Gymraeg Tonyrefail
76:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6
1af
    Rhianydd Thomas, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
2il
    Briony Davies, Ysgol Gymraeg Evan James
3ydd
    Luke Evans, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
77:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl.2 ac iau
1af
    Kurt Malpas a Beca Evans, Ysgol Gynradd Dolau
2il
    Beca Evans a Kurt Malpas, Ysgol Gynradd Dolau
3ydd
    Alannah Smith a Elinor merchent, Ysgol Gymraeg Cwm Garw
78:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 3 a 4
1af
    Grwp Nicholas, Iestyn, Aled, Iwan, Ysgol Gynradd Dolau
2il
    Grwp Ellie,Georgia, Ysgol Gynradd Dolau
79:   Gwaith Creadigol 3D Cywaith Bl. 5 a 6
1af
    Grwp Kealeigh, Nia, Nadine, Ysgol Gynradd Dolau
2il
    Grwp Chloe Pratt, Ysgol Gynradd Plasnewydd
3ydd
    Grwp Lewis Thomas, Ysgol Gynradd Plasnewydd
80:   Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau
1af
    Caitlyn Brown, Ysgol Gymraeg Evan James
97:   Argraffu Bl. 3 a 4
1af
    Bechan Abbott, Ysgol Gynradd Dolau
2il
    Emily Lewis, Ysgol Gynradd Dolau
3ydd
    Viroshri Mangra, Ysgol Gynradd Plasnewydd
98:   Argraffu Bl. 5 a 6
1af
    Chloe Pratt, Ysgol Gynradd Plasnewydd
2il
    Josie O'Connor, Ysgol Gynradd Plasnewydd
3ydd
    Aimee Sullivan, Ysgol Gynradd Plasnewydd
99:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau
1af
    Rhys Sutton, Ysgol Gynradd Dolau
2il
    Osian Gruffydd, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
3ydd
    Bethany Lindles, Ysgol Gymraeg Llantrisant
100:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4
1af
    Luke Goldsmith, Ysgol Gynradd Plasnewydd
2il
    Jessica Brocklebank, Ysgol Gynradd Plasnewydd
3ydd
    Kia Montgomery, Ysgol Gynradd Plasnewydd
101:   Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6
1af
    Olivia Thomas, Ysgol Gynradd Plasnewydd
2il
    Anna Morgan, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
3ydd
    Jade Parsons, Ysgol Gynradd Plasnewydd
102:   Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl.6 ac iau
1af
    Nicole Tucker, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
2il
    Ieuan Thomas, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
3ydd
    Nia Oatley, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
104:   Caligraffeg Bl. 6 ac iau
1af
    Nathan James Isaac, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
2il
    Iwan Irranca-Davies, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
3ydd
    Emily Bruce, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant
105:   Pyped Bl. 2 ac iau
1af
    Lowri Pritchard, Ysgol Gymraeg Tonyrefail
2il
    Summer Gowing, Ysgol Gymraeg Tonyrefail
3ydd
    Olivia Andrews, Ysgol Gymraeg Tonyrefail
108:   Pypedau Cywaith Bl. 2 ac iau
1af
    Dewi,Llinos,Jason, Courtney, Ysgol Gynradd Dolau
2il
    Ethan, Iwan, Jaycie, Rhys, Ysgol Gynradd Dolau
111:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau
1af
    Layla Davies, Ysgol Gynradd Dolau
2il
    Carys Llewelyn, Ysgol Gynradd Dolau
113:   Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6
1af
    Jodie James, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
2il
    Daniel Griffiths, Ysgol Gynradd Dolau
3ydd
    Megan Morecroft, Ysgol Gynradd Dolau
115:   2D Tecstilau Bl. 3 a 4
1af
    Ellie O''Connor, Ysgol Gynradd Plasnewydd
116:   2D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Jessica Whittaker, Ysgol Gynradd Plasnewydd
2il
    Aimee Sullivan, Ysgol Gynradd Plasnewydd
3ydd
    Yahna Hart, Ysgol Gynradd Plasnewydd
119:   3D Tecstilau Bl. 5 a 6
1af
    Rachel Reol, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
128:   Print Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Jessica Sayle, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
2il
    Megan Bassett, Ysgol Gymraeg Pont Sion Norton
129:   Print Lliw Bl. 2 ac iau
1af
    Gruffydd Davies, Ysgol Gymraeg Llantrisant
2il
    Elinor Merchant, Ysgol Gymraeg Cwm Garw
3ydd
    Osian Gruffydd, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
130:   Print Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Trystan Gruffydd, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
2il
    Trystan Gruffydd, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
3ydd
    Jay Merchant, Ysgol Gymraeg Cwm Garw
132:   Printiau Du a Gwyn Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Abbie Rees, Ysgol Gynradd Plasnewydd
2il
    Angharad Evans, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
134:   Printiau Lliw Bl. 3, 4, 5 a 6
1af
    Jay Merchant, Ysgol Gymraeg Cwm Garw
2il
    Megan Bassett, Ysgol Gymraeg Pont Sion Norton
3ydd
    Joshua Sayle, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
137:   Gemwaith Bl. 3 a 4
1af
    Kiera Hughes, Ysgol Gynradd Dolau
2il
    Angharad Abbott, Ysgol Gynradd Dolau
138:   Gemwaith Bl. 5 a 6
1af
    Lowri Jones, Ysgol Gynradd Dolau
2il
    Tabetha Hill, Ysgol Gynradd Dolau
3ydd
    Angharad Evans, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
145:   Creu Arteffact Bl. 6 ac iau
1af
    Gabrielle Bush, Ysgol Gymraeg Garth Olwg
286:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7 ac 8
1af
    Harri Foster-Davies, Ysgol Gyfun Llanhari
287:   Gwaith Lluniadu 2D Bl. 9
1af
    Oliver Harry, Ysgol Gyfun Llanhari
290:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 7 ac 8
1af
    Gareth Evans-Davies, Ysgol Gyfun Llanhari
291:   Gwaith Creadigol 3D Bl. 9
1af
    Siobhan Elward-Jones, Ysgol Gyfun Llanhari
329:   2D Tecstilau Bl. 9
1af
    Catrin Rees, Ysgol Gyfun Llanhari
338:   Print Du a Gwyn Bl. 7, 8 a 9
1af
    Elise Rees, Ysgol Gyfun Rhydfelen
339:   Print Lliw Bl. 7, 8 a 9
1af
    Elise Rees, Ysgol Gyfun Rhydfelen
341:   Printiau Lliw Bl. 7, 8, a 9
1af
    Elise Rees, Ysgol Gyfun Rhydfelen 

Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru - Sir Gar 2007