Eisteddfod yr Urdd
Sir Conwy
   26 Mai - 31 Mehefin, 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop


Canlyniadau Gwaith Cartref Cenedlaethol 2008
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
55: Rhyddiaith Bl. 4 ac iau (D) - Prose Years 4 and under (Welsh Learners)
1af
George Nash, Ysgol Gynradd Comins Coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
Anna Hughes, Ysgol Gynradd Bryn Collen, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Joshua Ireland, Ysgol Gynradd Comins Coch, Rhanbarth Ceredigion
56: Rhyddiaith Bl. 5 a 6 (D) - Prose Years 5 and 6 (Welsh Learners)
1af
Frankie Needs, Ysgol Gynradd Gellifor, Rhanbarth Dinbych
2il
Tomos Hinds Carmichael, Ysgol Gynradd Craig y Don, Rhanbarth Conwy
3ydd
Moli Evans, Ysgol Gynradd Llanfair D.C., Rhanbarth Dinbych
57: Cywaith neu Wefan Bl. 6 ac iau (D) - Project or Website Year 6 and under (Welsh Learners)
1af
Criw Comins, Ysgol Gynradd Comins Coch, Rhanbarth Ceredigion
2il
Elinor Barnett a Jessica Brown, Ysgol Gynradd Bryn Collen, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Mannog y Mynydd, Ysgol Gynradd Brynffordd, Rhanbarth Fflint Maelor
58: Gwaith ar dâp sain Bl. 6 ac iau (D) (unrhyw nifer) - Work on Audio Tape Year 6 and under (Welsh Learners)
1af
Destiny, Vincent a Jack, Ysgol Gynradd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
2il
Ysgol Gynradd Bryn Collen, Ysgol Gynradd Bryn Collen, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Ben, Gethin, Shaun a Tegan, Ysgol Gynradd Castellhaidd, Rhanbarth Penfro
59: Barddoniaeth Bl. 2 ac iau - Poetry Years 2 and under
1af
Ela Haf Jenkins, Ysgol Gynradd Capel Cynon, Rhanbarth Ceredigion
2il
Leisa Gwenllian, Ysgol Gynradd Llanrug, Rhanbarth Eryri
3ydd
Peredur Morgan, Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Rhanbarth Ceredigion
60: Barddoniaeth Bl. 3 a 4 - Poetry Years 3 and 4
1af
Deio Clwyd, Ysgol Gynradd Llannefydd, Rhanbarth Conwy
2il
Catrin Lord, Ysgol Gynradd Gymraeg Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Rhodri Morris, Adran Croesgoch, Rhanbarth Penfro
3ydd
Ifan Jones, Ysgol Gynradd Dinmael, Rhanbarth Conwy
3ydd
Dewi Richards, Ysgol Gynradd Gymraeg Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
61: Barddoniaeth Bl. 5 a 6 - Poetry Years 5 and 6
1af
Alys Haf, Ysgol Gynradd Llanllechid, Rhanbarth Cenedlaethol
2il
Hanna Jones, Ysgol Gynradd Dinmael, Rhanbarth Cenedlaethol
3ydd
Erin Thomas, Ysgol Gynradd Llanfairpwll, Rhanbarth Cenedlaethol
62: Rhyddiaith Bl. 2 ac iau - Prose Years 2 and under
1af
Annell Dyfri, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Catrin Rees, Ysgol Gymraeg Rhydaman, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Cerys Davage, Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Siôn Thomas, Ysgol Gynradd Gymraeg Pwll Coch, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
63: Rhyddiaith Bl. 3 a 4 - Prose Years 3 and 4
1af
Garmon Dyfri, Ysgol Gynradd Y Dderwen, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Heledd Gwynant, Ysgol Gymraeg Y Castell, Rhanbarth Gwent
3ydd
Cai Fon Davies, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
64: Rhyddiaith Bl. 5 a 6 - Prose Years 5 and 6
1af
Magi Clwyd, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
Siriol Roberts, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
3ydd
Sara Pritchard Davies, Ysgol Gynradd Bod Alaw, Rhanbarth Conwy
65: Cywaith neu Wefan Bl. 6 ac iau - Project or Website Years 6 and under
1af
Gwenlli Thomas a Gruffydd Davies, Ysgol Gynradd Chwilog, Rhanbarth Eryri
2il
Ysgol Gynradd Llangwm, Ysgol Gynradd Llangwm, Rhanbarth Conwy
66: Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Bl. 6 ac iau - Drama Composition Year 6 and under
1af
Magi Clwyd, Ysgol Gynradd Pen Barras, Rhanbarth Dinbych
2il
Lois Lambie, Adran Llangwm, Rhanbarth Conwy
2il
Manon Owen, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
3ydd
Elen Sanpher, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
67: Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 6 ac iau - Music Composition Year 6 and under
1af
Curiad, Ysgol Gynradd Cynwyd Sant, Rhanbarth Morgannwg Ganol
2il
Alwena, Megan ac Anna, Adran Llanbrynmair, Rhanbarth Maldwyn
3ydd
Gwenllian Fflur Roberts, Ysgol Gynradd Y Garnedd, Rhanbarth Eryri
248: Rhyddiaith Bl. 7 (D) - Prose Year 7 (Welsh Learners)
1af
Chloe Foster, Ysgol Uwchradd Llanidloes, Rhanbarth Maldwyn
2il
Nia Haf Jones, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
2il
Thomas Trethouen-Jones, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
3ydd
Callum Bates, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
3ydd
Eleri Powell, Ysgol Uwchradd Llanidloes, Rhanbarth Maldwyn
249: Rhyddiaith Bl. 8 a 9 (D) - Prose Years 8 and 9 (Welsh Learners)
1af
Anna Higson, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Alice Caitlin Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Ashleigh Steinson, Ysgol Uwchradd Bryn Elian, Rhanbarth Conwy
250: Rhyddiaith Bl. 10 ac 11 (D) - Prose Years 10 and 11 (Welsh Learners)
1af
Katie James, Ysgol Uwchradd Howell, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Grace Shaw, Ysgol Uwchradd Howell, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Angharad Thomas, Ysgol Uwchradd Howell, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Katie O'Rourke, Ysgol Uwchradd John Bright, Rhanbarth Conwy
251: Rhyddiaith Bl. 12 a 13 (D) - Prose Years 12 and 13 (Welsh Learners)
1af
Rachel Perry, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Siân Fullerton, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Grace Pownall, Ysgol Uwchradd Eirias, Rhanbarth Conwy
253: Gwaith ar dâp sain Bl. 7, 8 a 9 (D) (unrhyw nifer) - Work on Audio Tape Years 7, 8 and 9 (Welsh Learners)
1af
Ysgol Uwchradd Caereinion, Ysgol Uwchradd Caereinion, Rhanbarth Maldwyn
2il
Blwyddyn 7, Ysgol Uwchradd Eirias, Rhanbarth Conwy
254: Gwaith ar dâp sain Bl. 10-13 (D) (unrhyw nifer) - Work on Audio Tape Years 10-13 (Welsh Learners)
1af
Blwyddyn 13, Ysgol Uwchradd Eirias, Rhanbarth Conwy
2il
Blwyddyn 12, Ysgol Uwchradd Eirias, Rhanbarth Conwy
256: Barddoniaeth Bl. 8 - Poetry Year 8
1af
Tudur Glyn Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Cara Louise Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Guto Thomas, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
257: Barddoniaeth Bl. 9 - Poetry Year 9
1af
David Beach, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Erin Owain, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Manon Hedd, Ysgol Uwchradd Brynhyfryd, Rhanbarth Dinbych
258: Barddoniaeth Bl. 10 ac 11 - Poetry Years 10 and 11
1af
Marged Tudur, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Robat Thomas, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Marged Tudur, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
259: Barddoniaeth Bl. 12 a 13 - Poetry Years 12 and 13
1af
Sara Davies, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Catrin Woodruff, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Iwan Davies, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
260: Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
1af
Marged Tudur, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Carys Williams, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Elliw Roberts, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
261: Barddoniaeth dan 19 oed - Poetry Under 19 years
1af
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
2il
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
3ydd
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
263: Barddoniaeth dan 25 oed - Poetry Under 25 years
1af
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
2il
Dewi Huw Owen, Aelwyd Pantycelyn, Rhanbarth Ceredigion
264: Barddoniaeth dan 25 oed - Poetry Under 25 years
1af
Llyr Titus Hughes, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Elinor Siân Carson, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Llyr Titus Hughes, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
265: Barddoniaeth dan 25 oed - Poetry Under 25 years
1af
Gwennan Evans, Aelwyd Yr Ynys, Rhanbarth Môn
2il
Neb yn deilwng, , Rhanbarth
3ydd
Carys Davies, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
267: Rhyddiaith Bl. 7 - Prose Year 7
1af
Zara Abas, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
2il
Miriam Sautin, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Elis Rees, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
268: Rhyddiaith Bl. 8 - Prose Year 8
1af
Ffion Enlli Roberts, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Scott Davies, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
3ydd
Llio Elenid Owen, Ysgol Uwchradd Dyffryn Nantlle, Rhanbarth Conwy
269: Rhyddiaith Bl. 9 - Prose Year 9
1af
Ann Phillips Evans, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Caryl Jones, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
2il
Rhodri Shorney, Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen, Rhanbarth Eryri
3ydd
Carys Norris, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
3ydd
Mirain Jones, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
270: Rhyddiaith Bl. 10 ac 11 - Prose Years 10 and 11
1af
Elin Blake, Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi, Rhanbarth Maldwyn
2il
Jenny Sharpe, Ysgol Gyfun Gwyr, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
2il
Llyr Titus Hughes, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Llio Morris, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Conwy
3ydd
Ifan Hywel, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
271: Rhyddiaith Bl. 12 a 13 - Prose Years 12 and 13
1af
Lowri Elen Edwards, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Non Mererid Jones, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Luned Mair, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion
272: Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
1af
Ceri Shore, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
2il
Nia Thomas, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Cadi Mai Squires, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Cerys Hudson, Aelwyd Coleg Meirion Dwyfor, Rhanbarth Eryri
273: Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
1af
Rosemary Koper, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
2il
Gethin Roberts, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
3ydd
Ceri Lewis, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Eryri
274: Rhyddiaith dan 19 oed - Prose under 19 years
1af
Mared Gwyn Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Dyfrig Williams, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
3ydd
Gwenan Jones, Ysgol Gyfun Penweddig, Rhanbarth Ceredigion
275: Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
1af
Robat Thomas, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
2il
Mared Llywelyn Williams, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
3ydd
Mared Gwyn Jones, Ysgol Uwchradd Botwnnog, Rhanbarth Eryri
276: Rhyddiaith dan 25 oed - Prose Under 25 years
1af
Nia Haf Jones, Aelod Unigol.C.Bro Dulais, Rhanbarth Conwy
279: Cywaith neu Wefan Bl. 7-9 - Project or Website Age Years 7 - 9
1af
Jac Tawe, Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe, Rhanbarth Gorllewin Morgannwg
281: Cystadleuaeth Golwg dan 25 oed - Golwg Competition Under 25 years
1af
Dan Bwysau, Ysgol Uwchradd Glan y Mor, Rhanbarth Cenedlaethol
2il
Bethan Ellis a Elinor Siân Carson, Aelwyd Ger y Lli, Rhanbarth Cenedlaethol
282: Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Bl. 7, 8 a 9 - Drama Composition Years 7, 8 and 9
1af
Hanna Merrigan, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Cenedlaethol
2il
Lisa Medi Jones, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Cenedlaethol
3ydd
Bethan Pritchard, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Cenedlaethol
3ydd
Bethany Mann, Ysgol Uwchradd y Creuddyn, Rhanbarth Cenedlaethol
283: Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Bl. 10-13 - Drama Composition Years 10-13
1af
Rebecca Thomas, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
2il
Branwen Bennell, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
3ydd
Siôn Davies, Ysgol Gyfun Glantaf, Rhanbarth Caerdydd a'r Fro
286: Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 7, 8 a 9 - Music Composition Years 7, 8 and 9
1af
Elin Jones, Ysgol Gyfun David Hughes, Rhanbarth Môn
2il
Chloe Roberts, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Fflint Maelor
3ydd
Hannah Williams, Ysgol Uwchradd Maes Garmon, Rhanbarth Penfro
287: Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 10-13 - Music Composition Years 10-13
1af
Ellen Mason, Ysgol Gyfun Dyffryn Taf, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
2il
Siôn Elwyn Hughes, Ysgol Uwchradd Brynrefail, Rhanbarth Eryri
3ydd
Ceri Wyn Griffith, Ysgol Uwchradd Tryfan, Rhanbarth Eryri
288: Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 10-13 - Music Composition Years 10-13
1af
Aled Clark, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
Bethan Griffiths, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
3ydd
Bethan Griffiths, Ysgol Gyfun Tre-gib, Rhanbarth Dwyrain Myrddin
291: Cyfansoddi Cerdd Dant dan 25 oed - Cerdd Dant ( Composition) under 25 years
1af
Rhian Rees-Owen, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
2il
Siwan Rees Roberts, Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Rhanbarth Dinbych
3ydd
Elin Morris Williams, Ysgol Uwchradd Eifionydd, Rhanbarth Eryri