Eisteddfod yr Urdd
Sir Conwy
   26 - 31 Mai 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop


Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
7 - Parti Unsain (Y.C.) Bl 6 ac iau (Ysg. hyd 50)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gynradd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
49 - Llefaru Unigol Bl 2 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Srikar Mummidi, Ysgol Gynradd Santes Fair (St Mary's), Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Mercher
180 - Unawd Chwythbrennau Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Catrin Price, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
209 - Grwp Llefaru (Adran) Bl 9 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Aelwyd Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
217 - Ymgom Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Iau
165 - Parti Bechgyn Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
166 - Côr S.A. Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
170 - Ensemble Lleisiol Bl 13 ac iau (Digyfeiliant)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
181 - Unawd Llinynnol Bl 7- 9
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Cathryn Rees, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
185 - Ensemble Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Caffi Cerdd, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
189 - Unawd Pres Bl 10 - 13
Safle
Enw Parti
 
1af
Matthew Williams, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
210 - Grwp Llefaru Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
220 - Cyflwyniad Dramatig Bl 10 - 13
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
224 - Monolog Bl 10 - 13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Aled Thomas, Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
226 - Dawns Werin Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
3ydd
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Gwener
158 - Deuawd Bl 10-13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Heledd a Lowri, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
167 - Côr Merched S.A. Bl 13 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Gwener (Nos)
194 - Cerddorfa/Band dan 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Gwener
211 - Llefaru Unigol Bl 10 - 13
Safle
Enw Parti
 
1af
Miriam Hopwood, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
212 - Grwp Llefaru Bl 10 - 13
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
215 - Tîm Siarad Cyhoeddus (Y.U.) Bl 10 - 13
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
227 - Dawns Werin Bl 10 - 13
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
231 - Dawns Werin Unigol i Ferched 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Leisa Fflur Davies, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
232 - Dawns Werin Unigol i Fechgyn 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Alun Howells, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
240 - Grwp Dawnsio Disgo Bl 10 - 13
Safle
Enw Parti
 
3ydd
EGNI, Ysgol Gyfun y Gwendraeth, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
Dydd Sadwrn
171 - Ensemble Lleisiol (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
172 - Côr Merched S.S.A. (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
173 - Côr Meibion Tri Llais (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Aelwyd Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
175 - Côr S.A.T.B. (Aelwyd) 14-25 oed*
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
193 - Ensemble 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Nia, Hawys ac Alys-Naiomi, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
197 - Grwp/Band 15 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Y Cyfoes, Ysgol Gyfun Bro Myrddin, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
225 - Cyflwyniad Theatrig Unigol 19 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
Mared Haf Roberts, Aelwyd Y Drindod, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
228 - Dawns Werin dan 25 oed* (Aelwyd)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
233 - Dawns Stepio i 2, 3 neu 4 12 - 25 oed
Safle
Enw Parti
 
2il
, Aelwyd Hafodwenog, Rhanbarth Gorllewin Myrddin
  
234 - Dawns Stepio 12 - 25 oed*
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Alma, Rhanbarth Gorllewin Myrddin