Eisteddfod yr Urdd
Sir Conwy
   26 - 31 Mai 2008
        
  Eisteddfod Genedlaethol Urdd Gobaith Cymru
         Prif Ŵyl Gelfyddydol Ieuenctid Ewrop


Canlyniadau Llwyfan i gyd
Byddwch yn amyneddgar, gall y dudalen yma gymeryd amser i lwytho.
 
Dydd Llun
12 - Ensemble Lleisiol Bl 6 ac iau (Y.C./Adran)
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
  
19 - Parti Recorder Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Ysgol Bro Dewi, Rhanbarth Penfro
  
26 - Unawd Cerdd Dant Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Nia Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
  
32 - Llefaru Unigol Bl 3 a 4
Safle
Enw Parti
 
2il
Nia Lloyd, Ysgol Gynradd Maenclochog, Rhanbarth Penfro
  
50 - Llefaru Unigol Bl 3 a 4 (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
Cerys Jones, Ysgol Gynradd Tavernspite, Rhanbarth Penfro
  
53 - Ymgom Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Spittal, Rhanbarth Penfro
  
Dydd Mawrth
4 - Deuawd Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Mari ac Esyllt, Ysgol Gynradd Eglwyswrw, Rhanbarth Penfro
  
15 - Unawd Llinynnol Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
Naomi Hunt, Ysgol Iau Dinbych y Pysgod, Rhanbarth Penfro
  
42 - Dawns Werin Bl 6 ac iau (Ysg.>100/Adr >50)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Spittal, Rhanbarth Penfro
  
52 - Grwp Llefaru Bl 6 ac iau (D)
Safle
Enw Parti
 
2il
, Ysgol Gynradd Croesgoch, Rhanbarth Penfro
  
Dydd Mercher
5 - Parti (Adran) Bl 6 ac iau
Safle
Enw Parti
 
1af
, Adran Maenclochog, Rhanbarth Penfro
  
176 - Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl 7, 8 a 9
Safle
Enw Parti
 
1af
Catrin Raymond, Ysgol Uwchradd Bro Gwaun, Rhanbarth Penfro
  
Dydd Iau
153 - Unawd Merched Bl 7-9
Safle
Enw Parti
 
1af
Sioned Llewelyn, Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
  
Dydd Gwener
201 - Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Bl 10 - 13
Safle
Enw Parti
 
2il
Jessica a Siwan, Ysgol Gyfun Y Preseli, Rhanbarth Penfro
  
Dydd Sadwrn
159 - Unawd 19-25 oed
Safle
Enw Parti
 
3ydd
Trystan Llyr Griffiths, Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro
  
203 - Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant 19 -25 oed
Safle
Enw Parti
 
1af
Trystan a Gwydion, Aelwyd Crymych, Rhanbarth Penfro